PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Współpraca w ramach sieci przedsiębiorstw – analiza zagadnień teoretycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cooperation within a network of enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne organizacje osadzone są w uwarunkowania biznesowe, które ulegają szybkim przemianom. Obecnie nie można rozpatrywać działalności poszczególnych przedsiębiorstw czy organizacji w oderwaniu od ich środowiska a zwłaszcza relacji i powiązań z innymi partnerami. Odzwiercie-dleniem tych przemian jest tworzenie się przedsiębiorstw sieciowych, które ułatwiają efektywną współpracę w celu osiągania lepszych wspólnych efektów. Nie bez znaczenia, w tym aspekcie, pozostaje rozwój technologii tele-informatycznych przynosząc bardziej efektywne sposoby zarządzania wiedzą i jej wymiany. Ideą działania w ramach sieci przedsiębiorstw jest próba budowania efektywnych sieci kontaktów i kontraktów na gruncie formalnych i nie formalnych powiązań będących źródłem innowacji. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień powiązanych z pojęciem przedsiębiorstw sieciowych, opisanie istoty tworzenia i działania przedsiębiorstw sieciowych oraz opisanie architektury sieci i znaczenia zaufania w relacjach między uczestnikami sieci z wykorzystaniem analizy wybranych pozycji literaturowych.
EN
Contemporary organizations are embedded in business conditions that are rapidly changing. At present, the activities of individual companies or organizations can not be considered in isolation from their environment, especially relations and connections with other partners. A reflection of these changes is the creation of network enterprises that facilitate effective cooperation in order to achieve better joint effects. It is not without significance, in this aspect, the development of IT technologies, bringing more effective ways of knowledge management and its exchange. The idea of operating within the network of enterprises is an attempt to build effective networks of contacts and contracts on the basis of formal and non-formal connections that are a source of innovation. The aim of the article is to familiarize with issues related to the concept of network enterprises, describe the nature of creation and operation of network enterprises and describe the architecture of the network and the importance of trust in relations between network participants using the analysis of selected literature items.
Rocznik
Tom
Strony
459--471
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Bibliografia
 • 1. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa 2002.
 • 2. Antczak Z.: Odejścia pracowników z organizacji, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 3. Adamik A.: Współpraca sieciowa w funkcjonowaniu współczesnych MSP. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • 4. Argandoña A.: Sharingout in alliances: Thrust and ethics. “Journal of Business Ethics”, No. 21/2/3, Kluwer, 1999.
 • 5. Ariño A., de la Torre J., Smith Ring P.: Relational Quality: Managing trust in corporate alliances. “California Management Review”, No. 44/1, California 2001.
 • 6. Butery A., Buttery E.: Business networks. Reaching new markets with low cost strategies. Longman Business & Professional, Melbourne 1994.
 • 7. Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 • 8. Czakon W.: Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji”, No. 9, 2005.
 • 9. Czakon W.: Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
 • 10. de Man A.P.: The network economy. Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 • 11. Elsner D.: Ludzkie oblicze organizacji. Czy sieć jest dobra na wszystko? „Personel”, nr 9, 1997.
 • 12. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa 1997.
 • 13. Głuszek E.: Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • 14. Goold M., Campbell A.: Designing effective organisations. How to create structured networks. A Wiley Company, San Francisco 2002.
 • 15. Kramarz M.: Klastry i sieci dystrybucji we wzmacnianiu odporności i adaptacyjności łańcucha dostaw. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 • 16. Kramarz M.: Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • 17. Łukasiński W.: Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. Mfiles, Kraków 2014.
 • 18. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A.: Organizacje sieciowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • 19. Moller K., Rajala A., Svahn S., Strategic business nets – their type and management. “Journal of Business Research”, No. 58, 2005.
 • 20. Penc J.: Zarządzanie w warunkach globalizacji. Difin, Warszawa 2003.
 • 21. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • 22. Ratajczak-Mrozek M.: Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw. „Marketing i Rynek”, nr 8, Poznań 2001.
 • 23. Szczepaniak M.: Znaczenie sieci współpracy w rozwoju innowacji społecznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 24. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • 25. Tubielewicz A.: Koncepcja tworzenie organizacji sieciowej. Wydawnictwo PTZP, Opole 2013.
 • 26. Tubielewicz A.: Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. WNT, Warszawa 2004.
 • 27. https://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_sieciowa, 22.01.2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-023a9a31-d091-4647-b691-f4dc5f0af5c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.