PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania pojazdów zautomatyzowanych w celu zapewnienia wsparcia osobom niepełnoprawnym w transporcie indywidualnym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Possibility of using automated vehicles to obtain support for disabled people in individual transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz dotyczących mobilności indywidualnej osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rozwoju i wdrażania pojazdów zautomatyzowanych. Zwrócono uwagę na zagadnienia mogące w przyszłości wpływać na popularność pojazdów AV (ang. autonomous vehicles) w tej grupie odbiorców. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy o pojazdach AV wśród osób niepełnosprawnych, który przekłada się na chęć skorzystania z nowych form mobilności. Zwrócono również uwagę na możliwość współdzielenia przejazdów oraz na proponowane rozwiązania techniczne, które mogą ułatwić realizowanie przejazdów przez tę grupę odbiorców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego zakresu. W ramach podsumowania pracy dokonano syntezy wniosków z przeprowadzonych analiz.
EN
The aim of the article is to present the results of analyses concerning the individual mobility of people with disabilities in terms of the development and implementation of automated vehicles. Issues that may affect the popularity of AV vehicles (autonomous vehicles) for this group of recipients in the future, were highlighted. The research results analysed concerned the level of knowledge about AV vehicles among people with disabilities, which translates into the willingness to use the service. The attentions was the possibility of sharing the trips and the proposed technical solutions that may facilitate the driving by this group of recipients. The analysis was carried out in relation to the current state of knowledge in the field. As part of the summary of the work, an synthesis of the conclusions from the analyses was made.
Rocznik
Tom
Strony
14--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab.
Bibliografia
 • Allu, S., Jaiswal, A., Lin, M., Malik, A., Ozay, L., Prashanth, T. (2017). Accessible Personal Transportation for People with Disabilities Using Autonomous Vehicles. IE 490/BME 495: Grand Challenges in Accessibility Purdue University, West Lafayette.
 • Bennett, R., Vijaygopal, R., Kottasz, R. (2019a). Attitudes towards autonomous vehicles among people with physical disabilities. Transportation Research. Part A, 127, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.07.002
 • Bennett, R., Vijaygopal R., Kottasz R. (2019b). Willingness of people with mental health disabilities to travel in driverless vehicles. Journal of Transport & Health, (12), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jth.2018.11.005
 • Bennett, R., Vijaygopal R., Kottasz R. (2020). Willingness of people who are blind to accept autonomous vehicles: An empirical investigation. Transportation Research, Part F, 69, 13–27. https://doi.org/10.1016/j.trf.2019.12.012
 • Cebrat J., Nowakowski J. (2019). Przegląd mechanicznych i elektronicznych rozwiązań ułatwiających prowadzenie pojazdu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, Konferencja „Inżynier XXI wieku”, http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2019/11/engineerxxi_2019_vol1_05.pdf (31.01.2021), 47–56.
 • Claypool, H., Bin-Nun, A., Gerlach., J. (2017). The Rudermann White Paper. Self-Driving Cars: The impact on people with disabilities. https://rudermanfoundation.org/wp-content/uploads/2017/08/Self-Driving-Cars-The-Impact-on-People-with-Disabilities_FINAL.pdf (31.01.2021).
 • Darowska, M., Grzeszak, J., Sipiński, D. (2020). Autonomiczny transport przyszłości. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, Ministerstwo Infrastruktury.
 • Faber, K., Lierop, D. van (2020). How will older adults use automated vehicles? Assessing the role of AVs in overcoming perceived mobility barriers. Transportation Research. Part A 133, 353–363. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.01.022
 • Gohring, D., Latotzky, D., Wang, M., Rojas, R. (2013). Semi-Autonomous Car Control Using Brain Computer Interfaces. W: S. Lee, H. Cho, K. -J. Yoon, J. Lee (eds.), Intelligent Autonomous Systems 12, Vol. 2. Proceedings of the 12th International Conference IAS-12, 26–29 June 2012, Jeju Island, Korea, Berlin: Springer Verlag, 393–408. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33932-5_37
 • Gray, L. (2017). Will Autonomous Vehicles Be Accessible to People with Disabilities? (2017). Shared-use Mobility Center. https://sharedusemobilitycenter.org/will-autonomous-vehicles-be-accessible-to-people-with-disabilities/ (23.04.2020).
 • Grucza, B. (2017). Wizje i scenariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych. W: J. Gajewski W. Paprocki J. Pieriegud (red.), E — mobilność — wizje i scenariusze rozwoju. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, 62–91.
 • Gurumurthy, K. M., Kockelman, K. M. (2020). Modeling Americans’ autonomous vehicle preferences: A focus on dynamic ride-sharing, privacy & long-distance mode choices. Technological Forecasting & Social Change, 150. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119792
 • Kozaczka, N., Gaca, S. (2019). Wpływ pojazdów zautomatyzowanych na ruch oraz projektowanie infrastruktury drogowej — próba oceny. Przegląd Komunikacyjny (9), 21–27.
 • Neumann, T. (2018). Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie drogowym w Polsce. Autobusy (12), 787–794.
 • Pillath, S. (2016). Automated vehicles in the EU. European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI (2016) 573902_EN.pdf (10.02.2021).
 • Sochańska-Kawiecka, M., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Zielińska, D., Makowska-Belta, E., Ziewiec, P. (2017). „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Raport Końcowy. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Stasiak-Cieślak, B., Szczepański T., Ślęzak, M. Skarbek-Żabkin, A., Malawko, P. (2018). Pojazdy autonomiczne jako ułatwienie mobilności kierowców z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność — Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, II(27), 7–15.
 • Van Brummelen, J., O'Brien, M., Gruyer, D., Najjaran, H. (2018). Autonomous vehicle perception: The technology of today and tomorrow. Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 89, 384–406. https://doi.org/10.1016/j.trc.018.02.012
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.).
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku (Dz. U. 2012 poz. 1169, z późń. zm.).
 • Rezolucja Parlamentu europejskiego w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim, 2018/2089 (INI).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. — Karta Praw Osób Niepełnosprawnych).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-01c98732-f86b-4fae-8dc7-a8227bbf0409
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.