PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa energetycznego w procesie budowania jego konkurencyjności

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Restructuring of an energy company in the process of building its competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany uwarunkowań prawnych wpływające na kształtowanie konkurencyjności rynku energii powodują konieczność reorientacji strategicznej przedsiębiorstw tego sektora. Polityka energetyczna, liberalizacja rynku i wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a także otoczenie rynkowe cechujące nowy układ sił globalnych determinują wymóg permanentnych procesów dostosowawczych, wśród których restrukturyzacja pełni kluczową rolę. Artykuł koncentruje się na problematyce istoty i roli restrukturyzacji w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa energetycznego. Jego celem jest określenie czynników umożliwiających i będących siłą napędową restrukturyzacji oraz identyfikacja obszarów i sposobów jej realizacji.
EN
Changes in the legal conditions influencing the competitiveness of the electricity market necessitate a strategic reorientation of companies in this sector. Energy policy, market liberalization and increase in energy security, determine the requirement of permanent adjustment processes of energy companies in which restructuring plays a key role. This paper focuses on the issue of the nature and role of restructuring in the process of building a competitive energy company. Its aim is to determine the factors that enable restructuring and constitute its driving force, and to identify areas and ways of its implementation as an imperative of the strategic reorientation of the energy company
Rocznik
Tom
Strony
593--602
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Borowiecki R. (red.): Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.
 • 2. Borowiecki R., Wysłocka E.: Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
 • 3. Boyett J., Boyett J.: The Guru Guide: The best ideas of the top management thinkers, New York, Wiley 2000.
 • 4. Bratnicki M.: Strategiczna reorientacja dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa wokół wiedzy, [w:] Borowiecki R. (red.): Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
 • 5. Brzóska J., Pyka J.: EU Regulations and Dynamics of changes in logistics system architecture in power engineering, Total Logistic Management, No. 4, 2011.
 • 6. Brzóska J.: Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 • 7. Chadam J.: Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa 2012.
 • 8. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu, [w:] Sekrety skutecznych strategii, Harvard Business Review, Warszawa 2007.
 • 9. Cyrson E.: Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] Skawińska E. (red.): Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • 10. Dźwigoł H.: Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 11. Fox-Penner P.: Emerging Smart Grid Technologies: The Future of U.S. Power Distribution, Presented to the 2n degrees Intelligent Grids Network, April 22, 2009
 • 12. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.): Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2010.
 • 13. Hamel G.: Leading the revolution, Harv
 • 13. Hamel G.: Leading the revolution, Harvard Business School Press, Boston MA 2000.
 • 14. Klain P.G.: The Make-or-Buy Decision: Lessons From Empirical Studies, Working Paper, No. 7, CORI, April 2004.
 • 15. Krawiec F.: Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje. modele biznesowe, planowanie rozwoju, Difin, Warszawa 2012.
 • 16. Makaruk P.: Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, [w:] Chocholski A., Krawiec F.: Zarzadzanie w energetyce, Difin, Warszawa 2008.
 • 17. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 • 18. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, No. 3, 1990.
 • 19. Pyka I., Czaplicka‐Kolarz K. (red.): Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku, GIG, Katowice 2011.
 • 20. Raport Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce, 31.03.2014, TOE, Warszawa 2014.
 • 21. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005.
 • 22. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • 23. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-01917ad9-de0d-4c52-a33a-c8e14348aaeb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.