Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-009e41a4-6f4d-4d7a-b4c3-c2185b9e9e00

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Azbest - narażenie i skutki zdrowotne

Autorzy Więcek, E 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Asbestos – Exposition and Health Effects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej ekspozycji na włókna azbestowe. Jak wynika z badań klinicznych i epidemiologicznych, narażenie na pyły azbestu jest związane z rozwojem pylicy azbestowej, raka płuca oraz nowotworów opłucnej i otrzewnej. W pracy przedyskutowano możliwe mechanizmy tych chorób. Przedstawiono także zapadalność na azbestozależne choroby zawodowe w Polsce i ryzyko nowotworowe przy różnych scenariuszach narażenia.
EN This paper presents the health effects of occupational, para occupational and environmental exposition to asbestos fibres. Both clinical and epidemiological studies have shown that exposition to asbestos dusts is associated with asbestosis, lung cancer and tumors of mesothelial and peritoneal tissues. In the article the possible mechanisms of these diseases are discussed. The incidence to occupational asbestos-related diseases in Poland, and carcinogenic risk for different exposure scenarios are also presented.
Słowa kluczowe
PL azbest   pyły azbestu   choroby zawodowe   zagrożenia zdrowia  
EN asbestos   asbestos dust   occupational diseases   occupational disease caused by asbestos   health hazards  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 2
Strony 2--6
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Więcek, E
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
Bibliografia
[1] Jones J.S.P. et al. Biological effects of mineral fibres. IARC Scientific Publication. Lyon 1980 No 30, 187-199
[2] Steenland K., Loomis D., Shy C., Simonsen N. Review of occupational lung carcinogenesis. Am. J. Ind. Med. 1996, 29, 474-490
[3] Lis J., Sylwestrzak A. Minerały Dolnego Śląska. Wyd. Geol. Warszawa 1986
[4] Szeszenia-Dąbrowska N., Siuta J. Azbest w środowisku. Wyd. IMP Łódź 1998
[5] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. DzU nr 101, poz. 628
[6] Azbest i inne naturalne włókna mineralne. Kryteria zdrowotne środowiska. Tom 53. PZWL 1990
[7] Cliffton R.A. Asbestos. W: Mineral facts and problems. Washington DC, US Department of the Interior. (Bureau of Mines Bulletin No 675) 1985
[8] Stroszejn-Mrowca G., Szczepaniak M., Więcek E. Ekspozycja zawodowa na pyły zawierające azbest w zakładach produkujących i stosujących azbest w latach 1986-1989. „Medycyna Pracy” 42, 1991, s.343-397
[9] Woźniak H., Więcek E., Hanke W., Szymczak W. Azbest. Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Zeszyt 5. Wyd. IMP Łódź 1997
[10] Więcek E., Woźniak H. Dokumentacja wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Pyły zawierające azbest. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. 3 (41) 2004 (w druku)
[11] Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. D. Koradecka (red. nauk.) CIOP, Warszawa 1999
[12] Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne. CIOP-PIB, Warszawa 2003
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-009e41a4-6f4d-4d7a-b4c3-c2185b9e9e00
Identyfikatory