PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Geoportal 2: nationwide network node of spatial information – description of its characteristics and an attempt at evaluation of selected functionalities

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Geoportal 2 – krajowy węzeł informacji przestrzennej, charakterystyka wybranych funkcjonalności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
For more than a decade now, in the EU countries in particular, we observe significant advances in the development of regional geoportals, created by various public administration units. This has resulted, above all, from: legal regulations, an increased demand for geospatial information, and the development of mobile and geo-information technologies. At present, there are several hundred official mapping services on the Internet, making available databases of geospatial information of varying character. One of these is the map portal called Geoportal 2. One of the distinguishing features of the service is the fact that it provides access to geospatial data with the administrative data status, including land registry data. Despite regulatory limitations related to data processing, the Geoportal 2 is one of the most popular and most frequently chosen specialist map services in Poland. The goal of the paper is to present the Geoportal 2, describe its characteristics, and evaluate selected functionalities available within the mapping service.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, obserwuje się znaczący postęp w zakresie rozwoju geoportali regionalnych tworzonych przez różnorakie jednostki administracji publicznej. Przyczyniły się do tego przede wszystkim uwarunkowania prawne, wzrost zapotrzebowania na informację przestrzenną oraz rozwój technologii mobilnych i geoinformatycznych. Obecnie w Internecie dostępnych jest kilkaset urzędowych serwisów mapowych, które udostępniają zasoby danych przestrzennych o różnym charakterze. Jednym z nich jest portal mapowy Geoportal 2. Serwis ten wyróżnia spośród innych między innymi fakt udostępniania zbiorów danych przestrzennych mających status danych administracyjnych, w tym danych ewidencyjnych. Pomimo regulaminowych ograniczeń w przetwarzaniu danych, Geoportal 2 jest jednym z najpopularniejszych i najcześciej wybieranych branżowych serwisów mapowych w Polsce. Celem pracy jest prezentacja, charakterystyka oraz ocena wybranych funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu mapowego Geoportal 2.
Rocznik
Tom
Strony
47--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 30-198 Kraków, ul. Balicka 253c
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 30-198 Kraków, ul. Balicka 253c
Bibliografia
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Rusztecka M. 2005. Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego. Rocz. Geomat., 3(4), 11−15.
 • Chojka A. 2013. Badanie i ocena zgodności z INSPIRE. Rocz. Geomat., 2(59), 25–34.
 • Dąbrowski K., Sawicki P. 2010. Wizualizacja ortofotomap cyfrowych w technologii Google Maps. Arch. Fotogram. Kartogr. Teledet., 21, 87−96.
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiają- ca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 • Dukaczewski D., Bielecka, E. 2009. Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie. Rocz. Geomat., 7(6), 35–60.
 • Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., Sochacki M. 2012. Geoportale regionalne wybranych krajów europy – studium porównawcze. Rocz. Geomat., 4(54), 77–98.
 • Dygaszewicz J. 2006. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Rocz. Geomat., 4(1), 57–74.
 • Filutowicz Z., Paszkowski J., Przybyszewski K., Sowa G. 2011. Paradygmat programowania wizualnego w inżynierii oprogramowania. Stud. Proceed. Polish Assoc. Knowl. Manag., 53, 55−67.
 • Geoportal 2015. iMapLiteApi. Documentation, version 1.06, http://geoportal.gov.pl/usluga-api (accessed: 21.07.2015).
 • Geoportal 2 2015. Geoportal 2 Project, http://geoportal.gov.pl (accessed: 28.08.2015).
 • GUGiK 2015. Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług, www.gugik.gov.pl (accessed: 6.08.2015).
 • Kowalski P.J. 2012. Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. Arch. Fotogram. Kartogr. Teledet., 23, 159−168.
 • Król K., Salata T. 2013. Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. Infr. Ekol. Ter. Wiej., 1(4), 195−207.
 • Król K., Szomorova L. 2015. The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. Geomat. Landmanag. Landsc., 2, 45−54.
 • Kubik T., Iwaniak A. 2007. Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS. Rocz. Geomat., 5(6), 71–83.
 • Lupa M., Leśniak A. 2014. Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP. Rocz. Geomat., 4 (66), 411–416.
 • Madiha A., Waqas A. 2015. Analytical Study of Black Box and White Box Testing for Database Applications. Int. J. Comp. Communic. Sys. Engin. (IJCCSE), 2(2), 264−267.
 • Medyńska-Gulij B. 2012. Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego M. P. 2015, poz. 1026.
 • Preuss R., Dygaszewicz J. 2006. Ortofotomapa w sieci – projekt Geoportal. Arch. Fotogram. Kartogr. Teledet., 16, 495–504
 • Prywata M. 2009. Testowanie aplikacji i stron internetowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa.
 • Rannestig E. 2009. The Swedish National Geodata Strategy and the Geodata Project, Proceedings of GSDI 11 Word Conference Spatial Data Infrastructure. Convergence: Building SDI Bridges to address Global Changes, Rotterdam, 15–19 June.
 • Rodriguez A., Abad P., Alonso J.A., Sanchez A., Gonzalez C., Mas S., Diez E., Soteres C., Potti H. 2009. Data and Services Availability in Spanish NSDI, GSDI 11 Word Conference Spatial Data Infrastructure. Convergence: Building SDI Bridges to address Global Changes, Rotterdam, 15–19 June.
 • Rynkiewicz M. 2014. Trzycyfrowy wzrost to mało. Raport Interaktywnie.com: Marketing mobilny, 13−18.
 • Sikora A. 2014. Vademecum prawne geodety. Wyd. Gall, Katowice. GeoPorTal 2: naTionwide neTworK node of SPaTial
 • Ślusarski M. 2012. Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infr. Ekol. Ter. Wiej., 1(3), 109−115.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. 2010 Nr 76, poz. 489.
 • Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D. 2012. Kartografia tematyczna. PWN, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-008aa47a-9a2a-46d6-82a3-70d1ad1e2f7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.