PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of the logistics concept on the short supply chains development in the agri-food sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie. Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów. Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.
EN
Firms are permanently looking for ways leading to the competitive advantage creation. The concept of logistics plays an important role in the process of building such an advantage. The evolution of the logistics concept shows that firms are increasingly focused on the supply chains formation and development, including the key importance of the logistics processes in supply chain. One of the types of supply chains that deserve the special attention are the short supply chains, playing a significant role in the agri-food sector. It is in this sector that the fast time of product delivery to the end customer is often of the utmost importance. It ensures that the needs and expectations of customers are met. It also enables tangible benefits to be achieved by producers and suppliers. The aim of the article is to identify the most important premises and symptoms of the logistics concept impact on the development of short supply chains in the agri-food sector. The article is of a conceptual nature. Firstly, the nature of logistics as the concept of the goods and information flow management, as well as the logistics concept development were presented. Then the article presents the essence and significance of the short supply chains, bearing in mind the most important characteristics of the agri-food sector. The last part of the article comprises premises and symptoms of the logistics concept impact on the short supply chains development.
Rocznik
Tom
Strony
13--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • Abt, S. (red.) (2003). Logistyka ponad granicami. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE.
 • Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk. R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: PWE.
 • Ciesielski, M. (red.) (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
 • Day, G. S., Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1–20. https://doi.org/10.2307/1251261
 • Deepen, J. (2007). Logistics Outsourcing Relationships. Measurements, Antecedents, and Effects of Logistics Outsourcing Performance.
 • Heidelberg: Physica-Verlag, A Springer Company. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1938-0_4
 • Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik. Messung — Determinanten — Erfolgswirkungen, Wiesbaden: DU-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08467-9_5
 • Delfmann, W., Dangelmaier, W., Günthner, W., Klaus, P., Overmeyer, L., Rothengatter, W., Weber, J., Zentes, J., Working group of the Scientific Advisory Board of German Logistics Association (BVL) (2010). Towards a science of logistics: cornerstones of a framework of understanding of logistics as an academic discipline. Logistics Research, 2(2), 57–63. https://doi.org/10.1007/s12159-010-0034-5
 • Dyczkowska, J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji — wpływ na logistykę dystrybucji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 84, 19–28.
 • EIP-AGRI (2020). https://www.eip-agri.eu (31.10.2020).
 • Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Göpfert, I. (red.) (2006). Logistik der Zukunft — Logistics for the Future. Wiesbaden: Verlag Gabler.
 • Jarzębowski, S., Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 103, 107–117.
 • Juchniewicz, M. (2015). Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41, t. 2, 473–482. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-38
 • Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Short Food Supply Chains — Benefits for Consumers and Food Producers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), 459–466.
 • Kiełbasa, M. (2015). Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego. Progress in Economic Sciences, (2), 227–238.
 • Klaus, P. (2009). Logistics research: a 50 years' march of ideas. Logistics Research, 1(1), 53–65. https://doi.org/10.1007/s12159-008-0009-y
 • Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.
 • Matwiejczuk, R. (2018). About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 2–10.
 • Mikus, B. (2003). Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage.
 • Obiedzińska, A. (2013). Ekspertyza: „Przemysł spożywczy” pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (ABS) wynikających z postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów. Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej.
 • Peters R. (red.) (2012). Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. (2012). Przegląd Obszarów Wiejskich UE, (12).
 • Prockl, G. (2007). Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5552-0
 • Schulze, M. (2007). Prozesskostenorientierte Gestaltung von Wertschöpfungsketten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
 • Stadtler, H., Kilger, Ch. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and Case Studies, Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Suchoń, A. (2015). Krótki łańcuch dostaw żywności — wybrane problemy prawne. Czasopismo Logistyka, (6), 1531–1537.
 • Szczepanowski, A. (2020). Zmiany w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i polskich regionach po akcesji do Unii Europejskiej. W: R. Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku s. 257–285, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. https://doi.org/10.15290/isarrow.2020.12
 • Szymańska, E., Lukoszova, X. (2019). Krótkie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4(1), 91–101.
 • Szymańska, E., Bórawski, P., Żuchowski, I. (2018). Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Szymczak, M. (2015). Ewolucja łańcuchów dostaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Świadek, A. (2013). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 13(28), z. 1, 146–155.
 • Świerczek, A. (2019). Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym. Warszawa: PWE.
 • Tundys, B. (2015). Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) — ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 94–110.
 • Urban, R. (1998). Przemysł rolno-spożywczy, W: A. Woś (red.), Encyklopedia Agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Weber, J. (2002). Logistik- und Supply Chain Controlling. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
 • Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje — procedury — doświadczenia. Warszawa: PWE.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0074e9a3-e31f-4e8b-8321-7a8aa5f01b9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.