PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Określenie współrzędnych środka rzutu w aerotriangulacji cyfrowej z użyciem danych z Bezzałogowego Statku Powietrznego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Determination the coordinates of the projection center in the digital aerial triangulation using data from Unmanned Aerial Vehicle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnim czasie można zaobserwować nieustannie zwiększające się zainteresowanie zastosowaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych do pozyskiwania zobrazowań z niskiego pułapu. W przeciwieństwie do klasycznych statków powietrznych przystosowanych do realizacji nalotów fotogrametrycznych, Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone są w jednoczęstotliwościowe odbiorniki GPS. W takim przypadku typowa dokładność wyznaczenia współrzędnych platformy wynosi kilka metrów. W artykule przedstawiono możliwość określenia współrzędnych środka rzutu dla każdego wykonanego zdjęcia z użyciem technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych. Współrzędne środka rzutu zostały wyznaczone w oparciu o technikę satelitarną GPS oraz metodę niezależnych wiązek w ramach wykonanej aerotriangulacji cyfrowej. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia różnica współrzędnych środka rzutu z rozwiązania GPS i aerotriangulacji cyfrowej jest mniejsza niż 1,2 m. W artykule zastosowano również model regresji liniowej w celu określenia zmian współrzędnych środka rzutu z rozwiązania GPS i aerotriangulacji cyfrowej.
EN
In recent times, it can be observed constantly increasing interest in the use of unmanned aerial vehicles to obtain imaging with low altitudes. In contrast to conventional aircraft adapted to carry out photogrammetric flights, unmanned aircraft are equipped in single frequency GPS receivers. In this case the typical accuracy of the designation of the coordinate platform is about a few meters. The article presents the opportunity to determine the coordinates of the center line for each image taken with the use of technology UAV. Coordinates of the projection center were determined on the basis of GPS satellite technology and the method of independent beams made in the framework of digital aerial triangulation. Based on the survey and the results obtained, it was found that the mean difference of coordinates of projection center between GPS solution and aerial triangulation method is less than 1.2 m. In paper, the model of linear regression was also applied for present the coordinates changes of projection center between GPS solution and aerial triangulation method.
Rocznik
Strony
127--134
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
autor
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Rykach
Bibliografia
 • [1] Bieda R., Grygiel R., Wyznaczanie orientacji obiektu w przestrzeni z wykorzystaniem naiwnego filtru Kalmana, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90, nr 1, 2014.
 • [2] Butowtt J., Kaczyński R., Fotogrametria, WAT, Warszawa, 2010, ISBN 83-89399-40-7.
 • [3] Chao H., Coopmans C., Di L., Chen Y., A comparative evaluation of low-cost IMUs for unmanned autonomous systems, In: Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI), 2010 IEEE Conference on 2010, pp. 211-216.
 • [4] Förstner W., Gülch E., A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centers of Circular Features, In: Proceedings of the ISPRS Intercommission Workshop on Fast Processing of Photogrammetric Data, 1987, pp. 281-305.
 • [5] Garguła T., Rachunek wyrównawczy – przykłady opracowania ćwiczeń, Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski, Kraków 2005.
 • [6] Goodall C., Carmichael S., Scannell B., The Battle Between MEMS and FOGs for Precision Guidance, Analog Devices Technical Article MS-2432, 2013.
 • [7] Grün A., Adaptive least squares correlations: a powerful matching techniques, South African J. Photogramm, Remote Sensing and Cartography, 14 (3), pp. 175-187, 1985.
 • [8] Kędzierski M., Wierzbicki D., Methodology of improvement of radiometric quality of images acquired from low altitudes, Measurement, Volume 92, October 2016, p. 70-78. DOI: 10.1016/j. measurement.2016.06.003.
 • [9] Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D., Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu, ISBN 978-83-7938-047-3, WAT, Warszawa 2014.
 • [10] Kolecki J., Wykorzystanie jednostki IMU typu MEMS do określenia przybliżonych elementów orientacji zdjęć naziemnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24, str. 133-143, 2012.
 • [11] Osada E., Geodezyjne pomiary fotogrametryczne, ISBN 978-83-60221-02-0, Wrocław 2014.
 • [12] Saile J., High Performance Photogrammetric Production, Photogrammetric Week 2011, pp. 21-27.
 • [13] Sanz Subirana J., Juan Zornoza J. M., Hernández-Pajares M., GNSS Data Processing, Volume I: Fun- damentals and Algorithms, ESA Communications, ESTEC, Noordwijk, Netherlands, 2013.
 • [14] Wierzbicki D., Krasuski K., Metody odtworzenia kursu z danych GPS dla bezzałogowego statku powietrznego, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, nr 1, 2016.
Uwagi
PL
Publikacja artykułu została sfinansowana przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w ramach pracy badawczej RMN/802/2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-00538d0b-9a3d-444a-b1c2-a525c9a6bc7c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.