Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0036f6b4-ccc6-4244-84eb-3dcfdb8292b2

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

The challenges of the Hong Kong Fire Services Department

Autorzy Lo, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wyzwania dla oddziału straży pożarnej w Hong Kongu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Hong Kong is a Special Administration Region of the People’s Republic of China. As far as the Hong Kong Fire Services Department is concerned, there are about ten thousands uniformed and civilian staff. The primary roles of the Department are: – to protect life and property in the event of fire and any other calamity, – to advise the public on fire protection, and – to provide emergency ambulance service for the sick and the injured. In respect of firefighting, it can be observed that the number of real building fires has been diminishing in Hong Kong. It results from the benefit of advanced technology and increased fire safety awareness of the public. However, it sounds out an alarm of possible degrade in practical firefighting skill among serving firefighters. To confront this challenge, the Hong Kong Fire Service Department has been taking proactive efforts in fostering and promoting the operational efficiency and safety of the firefighters through live fire training. As mentioned before, one of the core duties of the Department is to advise the public on fire protection. A number of measures have been taken to enhance fire safety awareness of the public and promote a fire safety culture. First of all, a scheme known as the Fire Safety Ambassador (FSA) has been launched since 1997. In addition, a Building Fire Safety Envoy Scheme has been devised since 2008. Furthermore, a 4-pronged approach (Publicity; Enforcement; Checking; and Partnership) has been introduced. Moreover, a fire safety promotional programme has recently been launched at kindergartens. Finally, ‘Hot Strike Campaign’ is being conducted. As regards emergency ambulance service, the demand of ambulance service is ever increasing. For this reason, the Department has been progressively providing simple Post Dispatch Advice (PDA) for ambulance calls involving various kinds of injuries. What is more, a study of the Medical Priority Dispatch System (MPDS), is being conducted. Furthermore, the Department has launched the School Outreaching Scheme. To conclude, it is believed that the Department will continue to further enhance the quality of services, step up its fire safety education and publicity efforts, strengthen the training of Service members in order to make Hong Kong a more secure and safer place to live and work.
PL Hong Kong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Działający w Hong Kongu oddział straży pożarnej liczy około dziesięć tysięcy pracowników mundurowych i cywilnych. Jego podstawowe funkcje to: − ochrona życia i mienia na wypadek pożaru i innych nieszczęść, − udzielanie informacji i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz − zapewnienie pogotowia ratunkowego dla chorych i rannych. Analizując pierwszą z głównych funkcji hongkońskiej straży pożarnej, a mianowicie gaszenie pożarów, można zauważyć, że rzeczywiste pożary budynków występują coraz rzadziej. Przyczynami tej sytuacji są dobroczynne skutki zaawansowanych technologii oraz zwiększone poczucie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa pożarowego. Niemniej jednak taki stan rzeczy może mieć negatywny wpływ na rozwój praktycznych sprawności i umiejętności strażaków w zakresie gaszenia pożarów. Aby sprostać temu wyzwaniu, hongkoński oddział straży pożarnej podejmuje aktywne działania mające na celu rozwój i promowanie efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa strażaków poprzez szkolenia o tematyce pożarniczej. Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych obowiązków oddziału straży pożarnej w Hong Kongu jest udzielanie społeczeństwu informacji i rad na temat ochrony przeciwpożarowej. Podjęto szereg środków w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa o bezpieczeństwie pożarowym, jak również promowania kultury bezpieczeństwa pożarowego. Opracowano i wprowadzono następujące programy: Fire Safety Ambassador (istniejący od 1997 roku), Building Fire Safety Envoy Scheme (od 2008 roku), 4-płaszczyznowe podejście (Rozgłos; Wprowadzenie w życie; Sprawdzenie; oraz Partnerstwo). Ponadto, program promujący bezpieczeństwo przeciwpożarowe został niedawno zapoczątkowany w przedszkolach. Ostatecznie, kampania pod nazwą Hot Strike Campaign jest obecnie prowadzona. Mając na uwadze ostatnią z podstawowych funkcji straży pożarnej w Hong Kongu, faktem jest, iż zapotrzebowanie na usługi medyczne świadczone przez pogotowie ratunkowe jest coraz większe. Z tego powodu hongkońska straż pożarna zaczęła być stopniowo odpowiedzialna za dostarczanie prostych rad dotyczących różnego rodzaju urazów podczas połączeń z transportem medycznym (system Post Dispatch Advice). Poza tym prowadzone jest badanie o nazwie Medical Priority Dispatch System, w szkołach natomiast został uruchomiony program znany jako School Outreaching Scheme. Podsumowując, oddział straży pożarnej w Hong Kongu pragnie dążyć do poprawy jakości swych usług, intensyfikować edukację dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego, jak również dbać o rozwój szkoleń dla pracowników służby pożarniczej. Zadania te mają być prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia i pracy społeczności w Hong Kongu.
Słowa kluczowe
PL straż pożarna   ochrona życia   ochrona przeciwpożarowa  
EN fire services   protect life   fire protection  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 397--402
Opis fizyczny
Twórcy
autor Lo, S.
  • Hong Kong Fire Service Department
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0036f6b4-ccc6-4244-84eb-3dcfdb8292b2
Identyfikatory