Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  "folia toruniensia"
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Introduction
100%
2
Content available remote Wstęp
100%
3
Content available remote Einleitung
100%
4
Content available remote Wstęp
62%
PL
W roku 2013 Książnica Kopernikańska obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji redakcja czasopisma „Folia Toruniensia” zdecydowała się poświęcić cały tom szacownej Jubilatce. W specjalnym wydaniu czasopisma Czytelnik może zapoznać się ze szczególnie cennymi zbiorami przechowywanymi w Książnicy. Autorzy tekstów opisali nieznaną badaczom księgę z biblioteki króla Zygmunta Augusta, książki z kolekcji pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta, liczne druki elbląskie, starodruki z dawnej biblioteki w Stargardzie Szczecińskim, a także niemieckie roczniki oficerskie i grudziądzkie afisze teatralne. Dzięki nim dowiadujemy się o bogactwie i różnorodności zbiorów Książnicy, jak również o interesującym procesie kolekcjonowania przez bibliotekę księgozbioru. Książnica Kopernikańska, najstarsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa, przechowująca wspaniałe kolekcje historyczne jest zarazem biblioteką nowoczesną. Dowodem jest chociażby tekst dotyczący udziału biblioteki w tworzeniu bibliografii narodowej, potężnej bazy danych, stanowiącej podstawowe źródło informacji o polskim rynku wydawnictw.
EN
In 2013 the Copernicus Library celebrates its 90th anniversary. Thus, the editorial team of the journal Folia Toruniensia has decided to devote a whole volume to the Library. The special edition of the journal allows the reader to get acquainted with valuable collections kept in the Library. The authors of the texts have described an unknown book from King Sigismund Augustus’ library, books from the book collection of the Reverend Krzysztof Henryk Andrzej Geret, numerous prints from Elbląg, antique books from the old library in Stargard Szczeciński, German officers’ annals and theatre posters from Grudziądz. The texts provide insight into the richness and variety of the Library’s collections and present to us an interesting process of book collecting. The Copernicus Library, the oldest scientific library in Pomerania, which stores the most precious historical collections, is at the same time a modern library, which is demonstrated in the article concerning the Library’s contribution to the creation of a national bibliography – a huge database constituting a basic source of information about the Polish publishing market.
DE
Im Jahre 2013 feiert die Kopernikus-Bücherei das 90-jährige Jubiläum ihres Bestehens. Aus diesem Anlass haben sich die Herausgeber der Zeitschrift „Folia Toruniensia” entschlossen, den vorliegenden Band der geehrten Jubilarin zu widmen. In der Sonderausgabe der Zeitschrift wird der Leser in die Welt der besonders wertvollen Sammlungen eingeführt, die in der Bücherei aufbewahrt werden. Die Autoren der Beiträge haben ein der Forschung unbekanntes Buch aus der Bibliothek des Königs Sigismund August, Bücher aus der Sammlung von Pastor Christoph Heinrich Andreas Geret, zahlreiche Elbinger Drucke, Altdrucke aus der ehemaligen Bibliothek in Stargard in Pommern sowie deutsche Offiziers-Jahrbücher und Graudenzer Theaterposten beschrieben. Dank ihnen dürfen wir mehr über den Reichtum und die Vielfältigkeit der Bestände, aber auch über die an sich interessante Gestaltung des Sammelprozess durch die Kopernikus-Bücherei erfahren. Die Kopernikus-Bücherei, die älteste polnische Forschungsbibliothek in Pommern, die über hervorragende historische Sammlungen verfügt, stellt sich zugleich als eine moderne Einrichtung dar. Davon zeugt beispielsweise die in einem der Beträge geschilderte Beteiligung der Bibliothek an der Zusammenstellung der Nationalbibliografie, einer umfassenden Datenbank, die als Hauptquelle von Informationen zu dem polnischen Zeitschriftenmarkt genutzt wird.
5
Content available remote Janina Huppenthal 1928–2013
26%
6
Content available remote Subiektywny przegląd najciekawszych spotkań autorskich Torunia w roku 2011
26%
7
Content available remote Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej. Kronika Janiny Gardzielewskiej
26%
9
Content available remote Sprawozdanie z ubiegłorocznych obchodów jubileuszu Towarzystwa Bibliofilów
26%
12
Content available remote Wspólna Baza Prasy w systemie Millennium
26%
15
Content available remote Łukasz Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie
25%
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.