Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
In the paper an application of time - frequency technique for nonlinearities detection is presented. The wavelet transform is used to transform an impulse response of the system into time - scale domain. Ridge and skeleton definitions of wavelet transform for backbone curve estimation has been used. Statistical approach for ridge detection of wavelet transform has been applied. Estimation of dynamic characteristic of the system with use of envelope of signal response has been presented. Based on properties of wavelet transform possibility of use the method for nonlinearities detection has been shown. The method also make possible define the nature of this nonlinearities. MATLAB package is used as numerical tool for computation of wavelet transform and dynamical characteristics of the system. The algorithm has been tested on simulated data and data from test bed with dry friction.
Diagnostics of rolling elements under varying operational conditions, where disturbances and other rotating elements have strong influence on correctness of analysis, requires engagement of advanced signal processing techniques. Extraction of signal components generated by bearing faults has been proven to be an exceptionally promising method for rolling element bearing fault detection. In this paper, wavelet signal demodulation diagnostic techniques is presented. The method is based on the wavelet transform as a method of signal demodulation. Properties of time–frequency representation of the signal enables extraction of typical damage signatures from the signal. First step of this method is a wavelet filtration, which uses Continuous Wavelet Transform (CWT). For this transformation, the Morlet wavelet function has been used. Next, the envelope function of a decoupled frequency component is estimated from wavelet coefficients. Finally, the Discrete Wavelet Transform (DWT) has been used as a post–processing method.
Damage detection method based on Lamb waves propagation phenomena are increasingly used as a tool for Structural Health Monitoring (SHM) and Nondestructive Testing and Evaluation (NDT/E). Phenomena connected with wave propagation and interaction with damages are very complex and complicated. In many cases depends on sensors/actuators location, electronic system design, sensor shape, frequency range of excitation or sensors properties. Actuator/sensor selection based only on specification sheet can be insufficient, so time and frequency analysis have to be applied to signals acquired when an examined transducer was attached to a plate. In this paper sensor study on the transducer used for Lamb waves generation and acquisition has been presented. Robustness of the array consisting of chosen transducers has been verified with the scanning vibrometer.
4
Content available MATLAB® flutter toolbox
63%
W artykule przedstawiono oprogramowanie do śledzenia zmian wartości parametrów modalnych w czasie eksploatacji konstrukcji. Algorytm identyfikacji estymuje parametry modalne, które odpowiedzialne są za zachowanie dynamiczne układu. Na ich podstawie można określić lub przewidzieć np. zjawisko flatteru. Predykcja tego rodzaju zjawisk ma niebagatelne znaczenie dla poprawności działania układu mechanicznego jak również dla celów diagnostycznych. Zastosowany algorytm został stworzony w oparciu o transformatę falkową pozwalającą na rozprzęganie postaci drgań oraz algorytm RLS (Recursive Least Square). Połączenie metody filtracji sygnału z szybkim algorytmem pozwalającym na estymację parametrów modelu pozwoliło na stworzenie narzędzia działającego w czasie rzeczywistym.
In the paper an application of a time-frequency signal analysis technique for modal parameters identification is presented. Procedures of wavelet filtering, which allow estimating mechanical parameters for systems with non-constant parameters have been shown. The wavelets are used to detect natural frequency of the system and transform system time response into the time-scale domain. Presented method has been verified on simulation data for a two degrees of freedom discrete system. Two cases have been considered, with a constant and with a varying damping. The procedure has been applied to a real data recorded during a flight of ISKRA airplane.
W artykule przedstawiono podstawowe cechy wielorozdzielczej analizy sygnałów. Transfor-mata falkowa została wykorzystana do estymacji parametrów modalnych konstrukcji. Analiza cza-sowo - częstotliwościowa została zastosowana do analizy układów mechanicznych w stanach nie-stacjonarnych. Zostanie pokazane jak transformata falkowa wpływa na estymaty parametrów me-chanicznych badanych układów. Metodę zweryfikowano na danych symulacyjnych układu o zmiennych w czasie parametrach oraz zastosowano do przetwarzania rzeczywistych danych.
W artykule przedstawiono podstawowe właściwości transformaty falkowej oraz jej zastosowanie do wyznaczania współczynnika tłumienia konstrukcji. Udowodniono analitycznie, że transformacja falkowa rozprzęga układy o wielu stopniach swobody w pojedyncze postacie zwane postaciami własnymi. Zastosowano analizę w czasowo-częstotliwościową do wyznaczania współczynnika tłumienia konstrukcji. Ciągła transformata falkowa została użyta do dekompozycji sygnału odpowiedzi impulsowej układu o dwóch stopniach swobody i układu ze zmiennym tłumieniem. Dokonano estymacji współczynnika tłumienia konstrukcji na danych rzeczywistych wykorzystując stworzone algorytmy. Otrzymane wyniki zweryfikowano, porównując je z wynikami otrzymanymi inna metodą.
In this paper an application of time - frequency analysis technique for damping identification is presented. The continuous wavelet transform employed to decompose of the impulse response of structures into time - scale domain. Presented method is verified on simulation results for two degrees of freedom system with constant and variable damping.
This paper presents state observers problems. Dynamics of 2 - wheeled mobile robot has been discussed. Application of neural networks and effects their parameters on error value have been presented. Remarks and conclusions have been drawn.
In the paper an application of a time - frequency analysis technique for damping identification is presented. The vavelet transform is used to transform an impulse response into the time - scale domain. Presented method has been verified on simulation results for two degree of freedom system with a constant, as well as with a variable damping. Decoupling mode shape by wavelet transform has been mathematically proved by symbolic calculations of wavelet transform. MATLAB package is used as numerical tool for computation of wavelet transform. Results of damping estimation with proposed procedure are compared with results obtained using ARMA model based approach.
W artykule przedstawiono koncepcję estymacji widm sygnałów o wysokim poziomie zakłóceń i szumów generowanych przez procesy niestacjonarne, z wykorzystaniem transformaty falkowej i falką Morleta. Przedstawiono wyniki uzyskane dla danych symulowanych i rzeczywistych przebiegów sygnałów akustycznych, charakteryzujących się złożonym widmem.
W artykule opisany został eksperyment, którego celem było zbadanie poprzez wykorzystanie testu penetracyjnego, skuteczności ochrony sieci przez wybrane produkty typu IDS dla środowiska Unix/Linux. Projekt powstał w ramach pracy dyplomowej, której celem było dokonanie analizy porównawczej wybranych systemów wykrywania włamań dla środowiska Unix/Linux.
Mode shape decoupling using wavelet transform has been applied to modal damping factor estimation. The connected method of Recursive Last Square and Wavelet Transform has been presented. The algorithm is verified on the simulation result for the two degree of freedom system with variable damping and real data. Digital Signal Processor has been used to the on - line modal parameter identification.
An application of uncertainty analysis of microelectromechanical resonator is presented. A number of different uncertain parameters have been considered, connected both to geometric characteristics and material property. Sensitivity analysis has been carried out in order to study the influence of each input uncertain parameter on the chosen dynamic characteristics. The propagation of given uncertainties into the variation of studied output parameter has been evaluated by means of the Monte Carlo simulation, the vertex method and genetic algorithms. Finite element model of microresonator has been elaborated. It has taken into account the phenomenon of viscous damping coming from the presence of surrounding air as well as the in?uence of constant electrostatic field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.