Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 166 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 166 next fast forward last
PL
Od zawsze fascynowały mnie liczby. Są jednoznaczne, namacalne, dla osób wtajemniczonych w daną dziedzinę dają jasny i czytelny obraz rzeczywistości. W wielu dziedzinach gospodarki na ich podstawie podejmowane są poważne decyzje rzutujące na los wielu ludzi, regionów, państw i całego świata. Liczby są niezbędne dla zobrazowania, gdzie jesteśmy, co osiągnęliśmy, gdzie i w jakim tempie powinniśmy zmierzać.
7
100%
PL
W ostatnim dziesięcioleciu w zakresie wykorzystania energii oraz struktur jej finalnego zużycia, nastąpiły istotne zmiany. Krajowy sektor energetyczny opierający się na wykorzystaniu węgla kamiennego i brunatnego, od lat 90-tych kieruje swoją uwagę na wzrost wykorzystania paliw ropopochodnych. W roku 1999 po raz pierwszy zużycie surowców ropopochodnych osiągnęło udział 28% jako końcowy wsad przemian energetycznych i tym samym przewyższyło zużycie węgla. Na przestrzeni 1999-2009 roku, obserwuje się kolejny spadek udziału zużycia węgla z 26% do 18%, kiedy w 2009 roku, udział paliw ropopochodnych w finalnym zużyciu osiągnął wartość 33%. Kolejne przemiany dokonują się w wykorzystaniu pozostałych nośników. Nieznaczną tendencję rozwojową obserwuje się w zakresie wykorzystania gazu (12% w 1999 i 14% w 2009 roku), a także w przypadku energii elektrycznej (14% w 1999 i 16% w 2009 roku).
EN
In the last decade significant changes have been observed in the areas of energy use and the structure of its final consumption. Since the 1990s the Polish energy sector, which relies on the use of hard and brown coals, has been observing an increased consumption of petroleum-based fuels. In 1999, the consumption of petroleum-based raw materials as the final inputs in energy-conversion processes for the first time reached 28%, thus surpassing the coal consumption. Between the years 1999–2009 another drop in the consumption of coal was noted, which decreased from 26% to 18%, whereas in 2009 the share of petroleum-based fuels in the final energy use amounted to 33%. Further changes have been taking place in the consumption of other energy carriers. A slight developing tendency was also observed in the consumption of natural gas (12% in 1999, 14% in 2009) and electric power (14% in 1999, 16% in 2009).
EN
As a result of engineering projects, large areas are seriously changed and stripped of native vegetation. Extreme habitat conditions usually are typical of such areas. In most cases plants must be introduced to prevent erosion. Grassing over and shrub planting are necessary measures. The authors advocate using native species from natural infertile habitats.
PL
W wyniku działań inżynierskich wiele terenów zostaje silnie przekształconych i pozbawionych okrywy roślinnej. Obszary takie charakteryzują się przeważnie ekstremalnymi warunkami siedliskowymi. W większości przypadków konieczne jest szybkie wprowadzenie roślinności, aby zapobiec erozji gruntu. Dla przyspieszenia zadarniania i ukierunkowania rozwoju roślinności niezbędne stają się zabiegi rekultywacyjne. Autorzy proponują by w takich sytuacjach wykorzystywać gatunki pochodzące z siedlisk naturalnych o małej żyzności.
EN
The article presents the current knowledge on the microarray technique and its applications in medical sciences and parasitology. The first part of the article is focused on the technical aspects (microarray preparation, different microarray platforms, probes preparation, hybridization and signal detection). The article also describes possible ways of proceeding during laboratory work on organism of which the genome sequence is not known or has been only partially sequenced. The second part of the review describes how microarray technique have been, or possibly will be, used for better understanding parasite life cycles and development, host-parasite relationship, comparative genomics of virulent organisms, develpoment vaccines against the most virulent parasites and host responses to infection.
EN
Improvement in the range of conventional raw materials balance for electricity production is possible through the use of renewable fuels. According to standard procedures co-combustion of biomass with coal is one of the simplest and cheapest solutions leading to an increase in the share of energy from renewable fuels. The main aim of this work was to determine the chemical and mineral composition of ash derived from biomass co-combustion with coal and its utilization. The assessment of composition and possibilities of ash utilization were based on the literature and own research. The presented data show that the chemical and mineral composition of ash depends on the used biomass and its amounts in initial fuel. In the work in conclusion the use of obtained ash under Polish conditions is recommended.
XX
Poprawę w zakresie bilansu surowców konwencjonalnych można uzyskać poprzez stosowanie odnawialnych zasobów paliw do produkcji energii elektrycznej. Wśród producentów energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z od¬nawialnych źródeł energii, współspalanie biomasy z węglem według standardowych procedur zalicza się do najprostszych i najtańszych rozwiązań prowadzących do wzrostu energii z paliw odnawialnych. Zasadniczym celem pracy było określenie składu chemiczno-mineralnego popiołów lotnych pochodzących ze współspalania oraz jego wykorzystania. Oceny dokonano w oparciu o dane literaturowe i badania własne. Z przedstawionych danych wynika, że skład mineralno-chemiczny zależy od użytej biomasy i jej udziału w paliwie. W pracy wypowiedziano się na temat możliwości wykorzystania popiołów w warunkach krajowych.
XX
The article presents the results of the survey on the use of 3D scanning technology in industrial enterprises from the south region of Silesia. The possibilities of using this technology both in manufacturing, services and everyday life are presented here.
first rewind previous Strona / 166 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.