Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scieki produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono gospodarkę wodno-ściekową w małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na wsi, w których powstaje ok. 25 m³ na dobę ścieków. Do zakładów tych zalicza się ubojnie i masarnie, mleczarnie i serownie, przetwórnie owoców, warzyw i marynat, zakłady drobiarskie i paszowo-utylizacyjne oraz cukrownie. Szczegółowo przedstawiono charakterystykę ilościową i jakościową ścieków oraz osadów ściekowych jak również sposoby ich unieszkodliwiania.
EN
Paper describes water management and sewage treatment in small rural food processing plants producing ca. 25 m³ of sewage a day. These plants include slaughter houses and butchers', dairy and cheese plants, fruit and vegetable processing plants, poultry plants, fodder plants and sugar factories. Quantitative and qualitative characteristics of sewage and sludge and the methods of their disposal have been presented in details.
PL
Polski rynek rolny od dnia akcesji został włączony do Jednolitego Rynku Europejskiego. Oznacza to likwidację barier handlowych między Polską a pozostałymi krajami rozszerzonej Unii Europejskiej. Otwar­cie tynków poprzedziło wiele procedur dostosowawczych, jakim musiały się poddać polskie przedsiębiorstwa (i nie tylko) w wielu aspektach. Jednym z nich jest ochrona środowiska. W artykule omówiono problematykę wymogów ochrony środowiska, jakim musiały podać się polskie firmy branży mięsno-wędliniarskiej.
EN
Meat companies in Poland develop very well. However, most of them have problems concerning protection of the environment. They either don 't have enough funds for modernization or don ’t know what kind of modernization would be the most environment friendly. Research concerning this problem was conducted in two meat companies: Meat Company “Skiba " in Chojnice and Meat Company "Pieta " in Bobolice. Both companies make new investments to become more environment friendly and they function according to the Environment Managing System. Functioning of these companies does not harm the natural environment.
EN
Paper dealt with an analysis of crude sewage from a fruit and vegetable processing plant in terms of macronutrient content and effect on the yield and chemical composition of meadow vegetation. Among five determined fertilizer components, the sewage was characterized by the highest content of nitrogen (0.112%), followed by potassium (0.062% K) and phosphorus (0.009% P). Under conditions of heavy soil cultivation, the rate of 60 m³ and 40 m³·ha⁻¹ (residual effect) showed the most favorable impact on hay yield in the first and second year of study, respectively. The respective increase of hay yield in these treatments reached 28 and 43%. Higher sewage rates contributed to substantial decrease in hay yield, especially in the first year. As for the chemical composition of meadow vegetation, the sewage rate of 20 to 80 m³·ha⁻¹ considerably increased of total nitrogen content, but only in the first year of study, i.e. immediately after application.
PL
Praca dotyczy oceny surowych ścieków pochodzących z przetwórstw owoców i warzyw pod względem zawartości makroskładników oraz wpływu na plonowanie i skład chemiczny roślinności łąkowej. Rozpatrywane ścieki z pięciu badanych składników nawozowych najwięcej zawierały azotu (0,112%), a następnie potasu (0,062% K) i fosforu (0,009% P). W warunkach gleby ciężkiej najkorzystniej na plon siana w I roku badań działała dawka 60 m³, a w drugim roku (wpływ następczy) dawka 40 m³·ha⁻¹. Zwyżka plonu siana w tych obiektach odpowiednio wyniosła 28 i 43%. Większe dawki ścieków spowodowały duży spadek plonu siana, szczególnie w I roku badań. W składzie chemicznym runi łąkowej zastosowane ścieki, w dawkach od 20 do 80 m³·ha⁻¹, przyczyniły się do znacznego wzrostu zawartości N ogółem, ale tylko w I roku badań, to jest po bezpośrednim ich zastosowaniu.
EN
Methods of treatment of the sewage from juice concentrate productions were discussed. Parameters of work of the industrial biological waste water treatment plant based on own operate experiment are presented', emphasizing the special weight of nutrients in activated sludge process as one of important metabolic substrates.
PL
Omówiono metody oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji koncentratów owocowych, przedstawiono parametry pracy oczyszczalni przemysłowej na podstawie własnych doświadczeń eksploatacyjnych z uwzględnieniem składu jakościowego ścieków, podkreślając dużą rolę pożywki, jako jednego z ważniejszych substratów pokarmowych dla organizmów osadu czynnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.