Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rosliny motylkowe grubonasienne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materiał badawczy oceniany pod kątem zawartości cynku i manganu stanowiły nasiona różnych odmian roślin strączkowych gruboziarnistych. Przebadano 7 odmian łubinu żółtego, 2 odmiany wąskolistnego i 3 odmiany łubinu białego oraz 7 odmian grochu siewnego, 3 odmiany grochu pastewnego i 7 odmian bobiku. Wymienione odmiany pochodziły ze Stacji Hodowli Roślin. Zawartość cynku i manganu w nasionach badanych gatunków roślin oznaczono na spektrofotometrze absorbcji atomowej. Uzyskane wartości, na podstawie przeprowadzonej analizy chemicznej wskazują, że najwyższą zawartością cynku charakteryzują się nasiona łubinów żółtych, a następnie w kolejności malejącego udziału tego pierwiastka, łubiny białe, groch pastewny i siewny, łubin wąskolistny oraz bobik. Stwierdzono, że łubin żółty zawiera około dwukrotnie więcej cynku niż bobik. Znacznie większe zróżnicowanie zaobserwowano w zawartości manganu zarówno pomiędzy badanymi gatunkami roślin jak i odmianami w ramach gatunków. Wszystkie uzyskane dane umieszczono w tabeli, co umożliwiło przeprowadzenie interpretacji tych wyników pod kątem pokrycia potrzeb i zbilansowanie dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich. Przeprowadzono również dyskusję z wynikami innych autorów na podstawie prac publikowanych w dostępnym piśmiennictwie.
EN
The examined material was estimated from the point of view of zinc and manganese content in different cuitivars of coarse-seeded papilionaceous plants. 7 cultivars of a yellow lupine, 2 of a blue lupine and 3 of a white one as well as 7 cultivars of a green pea and 3 of a field pea one and 7 cultivars of a horse bean have been examined. The cultivars came from the Plant Breeding Station. The content of zinc and manganese in seeds of the examined plant species was determined by usage of the atomic absorption spectrofotometr. The data obtained on the grounds of chemical analysis indicate that the highest zinc content is characteristic of yellow lupines, and successively in order of decreasing participation of this element of white lupines, a field pea and a green pea, a blue lupine and a horse bean. It has been concerned that the yellow lupine contains about two times more zinc than the horse bean. Much greater differentiation has been observed in the manganese content betwen the examined plant species as well as in the cultivars in a scheme of species. An obtained data are placed in the table, what afforded possibilities of carrying out the interpretation of those data from the point of view of a needs coverage and a food rations balance for farm animals. The discussion with the other authors data has been realized basing on works being published in attainable literature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.