Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cis pospolity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2006–2007 odnaleziono stanowiska cisa pospolitego i określono warunki naturalnego odnawiania się tego gatunku. Stwierdzono odnowienia w Dolinie Strążyskiej na trzech stanowiskach – w masywie Łysanek, Suchego Wierchu oraz Grzybowca. W każdym z tych miejsc cis występuje grupowo, gdzie obok siebie rosną osobniki żeńskie i męskie. Umożliwia to obradzanie nasion i w konsekwencji naturalne odnawianie się gatunku. Chociaż warunki klimatyczne są niekorzystne dla wzrostu i rozwoju cisa, stwierdzono obecność 15 młodych osobników, w tym pięciu w wieku 5 lat i więcej. W celu ochrony przed zwierzyną płową zaproponowano ogrodzenie tych stanowisk
EN
There was not any evidence of the successful yew regeneration in the Polish Tatra Mountains in the past. However, during the last four years, the seedlings were noticed at some sites. The inventory performed in November 2006 revealed 15 young specimens recorded on three sites. Their age ranged from 1 to 15 years and the only one specimen was more than 10 years old. The successful generative regeneration, which is occurring now, gives the hope for the further natural regeneration at these sites. The regeneration is so little in number at present that we should not expect a substantial increase in number of T. baccata in the Tatra National Park. Also the source of the seeds is very limited. The influence of the deer population, which is grazing on the yew, cannot be neglected. Therefore, in order to protect the natural regeneration against the deer, it is proposed to fence off the sites of yew. It is also proposed to perform the research on the soil mycoflora to find whether the pathogenic microorganisms, such as Cylindrocarpon radicola, are present
Aura
|
1992
|
nr 07
26-27
EN
Among all trees and bushes of local origin the yew has the longest and the most interesting biography. Its genealogy starts 350 to 400 million years ago. On account of the high quality its wood was valuable and demanded. This fact caused quick devastation of yew gatherings. That is why in 1420 already King Władysław Jagiełło gave a special law to protect this tree. Nowadays there are only few yews growing in the natural environment. On the other hand yews from artificial arboriculture are getting more and more popular now in big town parks — becouse of their resistance to air pollution.
PL
Spośród wszystkich drzew i krzewów pochodzenia rodzimego cis ma najdłuższą i najbarwniejszą biografię. Jego rodowód sięga 350 do 400 milionów lat. Ze względu na wielką wartość użytkową jego drewno było bardzo cenne i poszukiwane. Powodowało to szybkie niszczenie skupisk cisa. Dlatego już w r. 1420 król Władysław Jagiełło wydał ustawę o jego ochronie. Obecnie występujące w środowisku naturalnym cisy liczą się na sztuki. Pochodzący natomiast z uprawy szkółkarskiej cis, ze względu na największą spośród drzew odporność na zanieczyszczenia powietrza, ma coraz większe zastosowanie w tworzeniu zieleni miejskiej.
PL
Badania populacji cisa przeprowadzono w latach 2010‒2011 w Wysokiej Lelowskiej niedaleko wsi Żarki Letnisko i Przybynów. Wyznaczono 4 poletka badawcze o wymiarach 10 × 20 m. Dla każdego poletka oznaczono wszystkie gatunki roślin, sporządzono listę florystyczną oraz wykonano zdjęcie fitosocjologiczne w aspekcie wiosennym i letnim. Na tej podstawie określono zbiorowisko roślinne jako zdegradowaną postać Fraxino-Alnetum. Populacja cisa składa się z 71 osobników, u których wykonano pomiar wysokości i pierśnicy. Pierśnica cisów zawiera się w przedziale 1‒29 cm. Średnia grubość wynosi 7.27 cm, a średnia wysokość wszystkich osobników to 6.98 m. Najwyższy cis mierzy 13.3 m. Większość cisów jest rozgałęziona (59%) i posiada najczęściej 5, 3 lub 2 pnie. 38% populacji jest jednopniowa. 2 osobniki (3%) mają formę krzewiastą. Średnie zagęszczenie cisów na wszystkich powierzchniach badawczych wynosi 8.8/100 m2. Struktura płciowa została określona dla 97% populacji: 62% to osobniki żeńskie, a 33% męskie. Pomimo przewagi liczby osobników żeńskich w Wysokiej Lelowskiej, populacja nie odnawia się. Odnaleziono tylko 6 siewek o wysokości do 10 cm. Powodem braku odnawiania się cisów może być nadmiernie rozwinięte runo. Z uwagi na dużą liczbę osobników cisa oraz ich dobrą kondycję, badana populacja powinna zostać objęta ochroną rezerwatową.
EN
The research of yew population was carried out in the years 2010‒2011 in Wysoka Lelowska near villages Żarki Letnisko and Przybynów. 4 research plots were established, 10 × 20 meters in dimension. For each research plot, all species was marked and the floristic list was made. The phytosociologial analysis was made in terms of spring and summer. On this basis was stated that the plant community is a degenerated form of Fraxino-Alnetum. The yew population consist of 71 specimens were measured in terms of height and breast height. Breast height of yews ranged between 1 and 29 cm. The average diameter is 7.27 cm and the average height of all specimens is 6.98 m. The tallest yew has reached 13.3 m in height. Most of the yews are branched (59%) and had 5, 3, 2 trunks. 38% population have a monopodium. Two specimens (3%) had a shrubby form. The average density of yews on all plots is 8.8/100 m2. Sex identity was determined in 97% of yews population: 62% were male and 33% female specimens. Despite, that the presence of the female specimens population in Wysoka Lelowska is not regeneration. The seedlings were found in the amount 6 of up to 10 cm. Maybe for reason the yews are not regeneration is over-developed undergrowth. Due to the large number of yews and good condition this population should be protected in nature reserve.
5
Content available remote Restytucja cisa pospolitego (taxus baccata l.) w Nadleśnictwie Kaliska
100%
12
Content available Choroby cisa pospolitego
75%
Sylwan
|
2001
|
tom 145
|
nr 10
5-21
EN
The study analyses the spatial distribution of European yew and its co−occurrence with other trees or different individuals of the species. The study was conducted in the ‘Cisy nad Liswartą' nature reserve (50°46'27.12"N, 18°47'11.86"E). Data was collected in the whole reserve as well as on three 40×40 m study plots. The selected plots varied in terms of yew density, stand species composition and soil humidity. Study plots were divided into 16 squares (10×10 m). Ripley's K functions were used to examine spatial patterns of yew and other tree species populations. The distribution of all trees was random in the reserve. However, distribution of yew population was clumped. Yew preferred sites close to the creeks. Significant clustering of yew trees at distances up to 60−180 m was found. Distribution of yew on plot II was random, while clumped on plots I and III. The co−occurrence of yew and other tree species was random on plot I. Nevertheless, the positive correlation was found for yew and other tree species at the scale of 13−19 m and negative correlation at the distance 0−4 m. Co−occurrence of yew and other tree species was random on plot III as well. Negative correlation was found for thin yew and spruce at the distance of 8 m on plot I. Positive correlations were noticed for yew and other tree species, yew and sycamore at the distance 16 m on plot II. Negative correlations at the distance 18 m were achieved on plot III for: yew and alder, large yew and alder, yew and other tree species of diameter 15−35 cm. Yew grows on higher places, on small islands. The competition between spruce and yew (negative correlation) was the consequence of light and humidity demand of both tree species. The negative correlation between yews and medium alders on longer distance was the result of light competition.
EN
The genetic variation is considered to be a key factor for long−term survival of the species. The recognition of the existing genetic diversity is the preliminary phase in development of an effective strategy for conservation of forest tree species gene pools. Taxus baccata L. with a wide but scattered distribution in Europe is an example of rare and endangered species that needs both ex situ and in situ protection. The increase in fragmentation and isolation of populations and reduction in effective population size can cause erosion of the gene pool through increased genetic drift, increased inbreeding, reduced gene flow and decreased migration rate. As a result, local populations may be responsible for the loss of genetic variation, hence a decrease in their viability and adaptability. A few genetic analyses based on isozymes and DNA markers indicate that the yew, both in Poland and in other regions of Europe, is characterized by high levels of genetic variation within populations and moderate genetic differentiation between populations.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.