Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czarnoziemy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Comparative studies on the content and profile distribution patterns of phosphorus fractions in arable and forest Cambic Chernozems were conducted near the village Báb (western Slovakia). Soil samples were collected from every 10 cm and analyzed using standard procedures in soil science. Long term differences in the type of the studied soils usage were reflected in their physical and chemical properties (bulk density, porosity, acidity, the total content of organic carbon and nitrogen), as well as in the content and profile distribution patterns of phosphorus fractions. Total phosphorus content ranged from 498.8 to 754.7 mg/kg in arable soil and from 480.4 to 835.9 mg/kg in forest soil. Residual fraction, which constituted 54.9−77.8% of total phosphorus in arable soil and 57.3−79.2% in forest soil, was a predominant fraction. Such large contribution of this fraction is typical for young soils, with weakly weathered mineral substrates. Exchangeable phosphorus in arable soil constituted 0.6−6.1%, while 0.5−3.0% in forest soil, showing decreasing trends with depth in both soils. Free iron oxides and carbonates were important factors influencing profile distribution of phosphorus in the investigated soils. Iron oxides bound the element mainly in acidified horizons, whereas carbonates in alakaline (Bw and C) horizons. Organic fraction significantly differed in the investigated soils. A much larger content and contribution of this fraction in total phosphorus was noticed in forest soil. The content of organic phosphorus was positively related to the content of organic carbon. Stable fraction of organic phosphorus predominated over labile one in both soils.
PL
W pracy przedstawiono statystyczne charakterystyki wodne tj. zależność potencjał wody glebowej - wilgotnośc czarnoziemów Polski.Stwierdzono że najwieksze ilości wody użytecznej dla roślin retencjonuje warstwa powierzchniowa i podglebie czarnoziemów.Najkorzystniejsze stosunki powietrzno-wodne w czarnoziemach Polski panują w ich warstwie podpowierzchniowej , gdzie układ porów zapewnia równowage pomiedzy ilością wody użytecznej dla roślin a powietrzem znajdującym się w glebie.
EN
In this paper the static characteristic , e.i.soil water potential-moisture relationships of Polish chernozems are presented. It was stated that that shape of static water characteristics for the investigated horizons of chernozems fitter to the typical silt composition. The optimum water-air relations for Polish chernozems were in the subsurface horizon, where the distribution of pores caused equilibrium between the amount of water useful for plants and soil air.
EN
Research was conducted in selected points of the Szreniawa River basin (area 712 km2) located in the Miechowska Upland and the Proszowice Plateau. In the years 2016–2017 water samples from the Szreniawa River were taken monthly and the concentration of suspended solids was determined by filtration. The concentration of biogenic components NO3-N, NH4-N and PO4-P was determined by a colorimetric method, using an automatic flow analyser. The average concentration of suspended solids ranged from 192 to 390 mg∙dm–3 (with minimum values of 5–20 mg∙dm–3 and maximum 837–3937 mg∙dm–3) at individual points. There was an upward trend between the content of suspended solids and the concentration of biogenic components. An extremely high concentration of suspended solids happened during storm-like precipitation at the end of June 2017 and amounted to 3937.2 mg∙dm–3. The concentration of biogenic components was also highest in this period and amounted to 2.50 mg∙dm–3 of NO3-N, 0.49 mg∙dm–3 of NH4-N and 1.18 mg∙dm–3 of PO4-P. At low precipitation the concentration of suspended solids was also low (5.0 mg∙dm–3). A similar pattern was observed for the concentration of biogenic components which was 0.39 mg∙dm–3 of NO3-N, 0.17 mg∙dm–3 of PO4-P and 0.08 mg∙dm-3 of NH4-N.
PL
Badania prowadzono w wybranych punktach na terenie zlewni Szreniawy (o powierzchni 712 km2), położonej na wyżynie Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickim. W latach 2016–2017 pobierano w cyklu miesięcznym próbki wody z rzeki Szreniawy i oznaczano w nich ilości zawiesiny glebowej (metodą filtracji) oraz stężenie N-NO3, N-NH4 i P-PO4 – metodą kolorymetryczną, za pomocą automatycznego analizatora przepływowego. Średnia zawartość zawiesiny glebowej wynosiła od 192 do 390 mg∙dm–3 (min. 5–20, max 837–3937). Stwierdzono rosnący trend zależności między zawartością zawiesiny glebowej a stężeniem składników biogennych. Przykładem ekstremalnie dużej zawartości zawiesiny glebowej był koniec czerwca 2017 r., gdy po opadach o charakterze nawałnicowym wynosiła ona aż 3937,2 mg∙dm–3. Wtedy też stężenie składników biogennych było największe i kształtowało się na poziomie 12,50 mg∙dm–3 N-NO3, 0,49 mg∙dm–3 N-NH4 oraz 1,18 mg∙dm–3 P-PO4. W przypadku niewielkich opadów zawartość zawiesiny glebowej była mała i wynosiła 5,0 mg∙dm–3, a stężenie N-NO3 wynosiło 0,39 mg∙dm–3, P-PO4 – 0,17 mg∙dm–3 i N-NH4 – 0,08 mg∙dm–3.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.