Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W związku z opracowywaniem przez Hydroprojekt Warszawa „Koncepcji programo-wo-przestrzennej doliny i regulacji Wisły na odcinku warszawskim" b. Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizowała posiedzenie (23 marca 1998 r.), na którym autor przedstawił swoje uwagi na temat zagadnień hydrologicznych i stałości pionowego układu Wisły Warszawskiej. O tym traktuje artykuł, uzupełniony wynikami badań przepływów wezbraniowych, jakie wystąpiły w ciągu 1998 r. (części wyróżnione kursywą).
EN
In connection with ..Programme and spatial conception of the valley and regulation of the Vistula on the Warsaw section of the rivef elaborated by the Hydroprojekt Warszawa the former District Office for Water Management in Warsaw organized a meeting (23 March, 1998) at which the Author of the paper presented his remarks concerning hydrogeological problems and stability of the vertical configuration of the Warsaw Vistula. Those remarks are discussed in the paper and have been supplemented by results of investigations into freshets which occurred in the course of the year 1998 (parts printed in italics).
EN
The changes in overconsolidation ratio OCR under different geological conditions are analyzed in the paper. The application of modern subsoil testing methods, dilatometer tests (DMT) and cone penetration test (CPTU), made possible almost continuous observation of changes in overconsolidation ratio with depth. This fact allowed observing regularities and irregularities in stress history of investigated deposits. Some of these changes in stress were interpreted as consecutive stages of sedimentation and erosion, which made possible to find different stages of sedimentation and stratigraphic gaps along tested profiles. The paper points out the potential application of DMT and CPTU tests in geological analyses, particularly those connected with the analysis of stratigraphy of Cainozoic sediments.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian wartości wskaźnika prekonsolidacji (OCR) gruntu, w zależności od geologicznych warunków występowania. Zastosowanie w badaniach nowoczesnych technik in-situ, sondowania statycznego CPTU i badania dylatometrem płaskim (DMT), umożliwiło niemal ciągłą identyfikację wartości OCR wzdłuż analizowanych profili. Możliwość ta pozwoliła na obserwację pewnych nieregularności w przebiegu historii obciążenia podłoża. Niektóre z tych nieregularności zostały zinterpretowane jako przejaw następujących po sobie procesów sedymentacji i erozji. Takie spostrzeżenie pozwoliło na bardziej pełne odtworzenie stratygrafii badanych osadów. W pracy podkreślono możliwości jakie daje zastosowanie nowoczesnych badań in-situ (CPTU i DMT) w analizie historii geologicznej podłoża zbudowanego z kenozoicznych gruntów nieskalistych.
13
Content available remote Konstrukcja, pomiary i odbiór jarzm precyzyjnych przekładni planetarnych
100%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie ustalania odchyłki promieniowej i kątowej położenia osi kół obiegowych w precyzyjnych przekładniach planetarnych. Zaproponowano wzory obliczeniowe odchyłki kątowej i zastosowanie w nich znormalizowanych odchyłek położenia.
EN
The paper presents the need to determine separately the radial and angular deviation of satellite wheels axes in precision planetary gears. Formulas for calculating angular deviation and the use of normalised deviations are proposed.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania czterech terenowych metod badań do oceny współczynnika parcia spoczynkowego (K0). W tym celu wykorzystano zarówno metody stosowane już w praktyce inżynierskiej, jak i rozwiązania oparte na prototypowych urządzeniach pomiarowych. W pracy zawarto również krótki opis zastosowanych metod oraz dyskusję wynikającą z porównania uzyskanych wyników.
EN
The results of four in situ tests to evaluate a coefficient of earth pressure at rest (K0) of non-cohesive soils are presented in this paper. For this purpose methods commonly used in geotechnical practice and prototype solutions and techniques were used. A short description of those methods and the discussion on obtained results were also given.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.