Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rośliny ozdobne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Pot experiment in an unheated greenhouse was carried out in the Department of Horticultural Plant Fertilization, University of Life Sciences in Poznań. Increasing nickel doses (control, 25, 50, 75,150 and 300 mg Ni x dm-3) were introduced to the substrate and their influence on the growth and yielding of three selected ornamental plants (Tagetes erecta 'Hawaii' Helianthus annus 'Pacino' and Amaranthus caudatus 'Atropurpureus') were studied. A smaller total yield of the aboveground parts of Tagetes erecta was obtained in all substrates, where nickel was added, in comparison with the control (without any metal addition). Total yield of the aboveground part of Helianthus annus significantly decreased with the highest Ni dose (300 mg x dm-3). The highest total yield of the aboveground part of Amaranthus was shown by the dose of 150 mg Ni x dm-3. Phytotoxic actions of Ni (chlorosis, withering of leaf borders, poorer flowering) were observed with the dose of 300 mg Ni x dm-3 substrate, but in the remaining combinations, there were no clear symptoms of any harmful effects caused by the nickel. From among the studied species of ornamental plants Amaranthus caudatus can be used in the remediation of soils polluted with nickel.
PL
W doświadczeniu wazonowym przeprowadzonym w szklarni nieogrzewanej w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badano wpływ rosnących dawek Ni (kontrola, 25, 50, 75, 150, 300 mg x dm-3 podłoża), wprowadzonych do podłoża na wzrost i plonowanie trzech wybranych gatunków roślin ozdobnych: aksamitka wyniosła (Tagetes erecta 'Hawaii'), słonecznik ogrodowy (Helianthus annus 'Pacino'), szarłat zwisły (Amaranthus caudatus 'Atropurpureus^. Mniejszy plon ogólny części nadziemnej Tagetes erecta uzyskano we wszystkich podłożach, do których wprowadzono nikiel, w porównaniu do plonu uzyskanego w podłożu bez dodatku tego metalu. Plon ogólny części nadziemnej Helianthus annus uległ wyraźnemu zmniejszeniu przy najwyższej dawce niklu wprowadzonej do podłoża. Amaranthus caudatus największy plon ogólny części nadziemnej uzyskał w podłożu, do którego wprowadzono 150 mg Ni x dm-3. Fitotoksyczne działanie Ni (chloroza, brzegowe zamieranie liści, słabsze kwitnienie) zaobserwowano przy poziomie 300 mg Ni x dm-3 podłoża, w pozostałych kombinacjach nie stwierdzono wyraźnych objawów szkodliwego działania niklu. Spośród badanych gatunków roślin ozdobnych Amaranthus caudatus może być wykorzystywany do zagospodarowywania gleb skażonych niklem.
PL
Magnolia Wilsona Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. należy do rodziny magnoliowatych (Magnoliaeae). W stanie naturalnym występuje w trzech prowincjach chińskich: we wschodnim Sikang, w północnym Junnanie i w zachodnim Syczuanie. Rośnie tam w lasach, zaroślach oraz na terenach otwartych, a w górach do wysokości 2000–3400 m n.p.m. W pierwszej z wymienionych prowincji odkrył ją w 1904 r. sławny „łowca roślin” Ernest Henry Wilson (1876­–1930) i wprowadził do uprawy w Anglii.
PL
O rosnącym popycie na rośliny ozdobne świadczy m.in. dynamiczny rozwój szkółek, które je produkują. Największym zainteresowaniem cieszą się te rośliny, które są zupełnie zdrowe. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ich dobrą kondycję jest oprysk za pomocą środków ochrony.
6
Content available remote Rośliny ozdobne stosowane w ogrodach podręcznych
75%
PL
Obserwacje prowadzono w latach 2011–2012 na terenie Lublina. Celem była ocena składu florystycznego miejskich ogrodów podręcznych. Badania wykazały duże bogactwo gatunków roślin stosowanych w nasadzeniach ogrodowych. Zaobserwowano ogółem 136 gatunków roślin, w tym 34 gatunki jednoroczne i dwuletnie, 98 gatunków wieloletnich i 14 gatunków krzewów. W badanych ogrodach szczególnie chętnie uprawiano gatunki kwitnące od wiosny aż do jesieni, charakterystyczne dla ogrodów wiejskich.
EN
Observations were carried out in the years 2011–2012, in Lublin. The purpose was to estimate floristic composition of urban pocket gardens. Studies have shown great diversity species of plants used in the garden plantings. Was observed total of 136 species of plants, including 34 annuals and biennials, 98 perennials and 14 species of shrubs. In the investigated gardens of species flowering from spring to autumn were most frequently grown, typical of rural gardens.
PL
Żywopłoty to efektowne architektoniczne elementy stosowane w zieleni miejskiej. Są nie tylko ozdobą, ale pełnią też ważne funkcje w miastach o coraz gęstszej zabudowie i pogarszającej się jakości powietrza.
PL
Po 15 maja rozpoczyna się najważniejszy okres dla nasadzeń miejskich, tzw. zmiana letnia. Do obsadzania kwietników i pojemników wykorzystuje wtedy się rośliny sezonowe.
9
75%
PL
Rodzaj kalina (Viburnum) obejmuje około 120 gatunków krzewów lub niewielkich drzew występująych na półkuli północnej. W Polsce dziko rosną dwa gatunki, które są powszechnie dostępne w odmianach ogrodowych, przydatnych do zastosowań miejskich.
EN
The aim of the research conducted in a 2-year pot experiment in an unheated plastic tunnel was to determine suitability of Miscanthus × giganteus for phytoextraction of nickel from soil as well as to assess tolerance of this species on increasing concentrations of this metal in soil. Pots were filled with mineral soil (sand) and a mixture of soil with high-moor peat and three levels of nickel were introduced, i.e. 75 mg dm-3, 150 mg dm-3 and 600 mg dm-3 and the control combinations used substrates without the addition of nickel. Nickel was introduced only in the first year of the experiment in the form of nickel sulfate (NiSO4 · 6H2O). Miscanthus × giganteus accumulated a considerable amount of nickel in biomass. Miscanthus × giganteus growing in contaminated mineral soil turned out to be a species tolerant to high nickel concentrations.
PL
Celem badań prowadzonych w dwuletnim doświadczeniu wazonowym w nieogrzewanym tunelu foliowym, było określenie przydatności Miscanthus × giganteus do fitoekstrakcji niklu z gleb, jak również ocena tolerancji tego gatunku na wzrastające stężenia tego metalu w glebie. Wazony wypełniono glebą mineralną (piasek słabo gliniasty) oraz mieszaniną gleby z torfem wysokim i wprowadzono do nich trzy poziomy zawartości niklu: 75 mg·dm-3 , 150 mg·dm-3 oraz 600 mg·dm-3 a jako warianty kontrolne zastosowano podłoża bez jego dodatku. Nikiel został wprowadzony tylko w pierwszym roku badań, w postaci siarczanu niklu (NiSO4·6H2O). Miscanthus × giganteus kumuluje znaczącą ilość niklu w biomasie. Miscanthus × giganteus rosnący w zanieczyszczonej glebie mineralnej okazał się gatunkiem tolerancyjnym na wysokie stężenia niklu.
PL
Ozdobne rośliny cebulowe to grupa gatunków posiadających cebule, bulwy i kłącza jako spichrzowe organy przetrwalne. Nazywane są też ozdobnymi geofitami. Większość z nich zimuje w gruncie w Europie Środkowej, część zaś musi być wykopywana na zimę. Zdecydowana większość kwitnie wiosną, choć sporo jest też gatunków kwitnących latem, a nawet jesienią.
12
63%
PL
Opracowany na bazie modyfikowanej krzemionki i bakterii glebowych Rhizobium sp. bionawóz zastosowano jako środek wspomagający uprawę roślin ozdobnych: begonii stale kwitnącej (Begonia xsemperflorens) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Określano wpływ bionawozu na wzrost, rozwój i kwitnienie roślin, analizowano stężenie rozpuszczalnych form wybranych składników pokarmowych w podłożu, zawartość tych składników w liściach, badano również dynamikę populacji bakterii glebowych, w tym zaszczepionych drobnoustrojów rodzaju Rhizobium. Bionawóz i jego poszczególne składniki pozytywnie działały na wzrost i kondycję badanych roślin, a także polepszały warunki uprawowe zastosowanego podłoża torfowego. Obserwowano przypadki współdziałania zmodyfikowanej krzemionki oraz komponentu mikrobiologicznego, dającego skumulowany, korzystny efekt poprawiający wybrane parametry upraw. Zastosowany bionawóz wydaje się być dogodną alternatywą dla konwencjonalnych metod mineralnego nawożenia roślin.
EN
Peat substrate was doped with modified SiO₂ (up to 25% by vol.) and Rhizobium sp. soil bacteria (up to 1% by vol.) sep. or jointly and used for the cultivation of marigold and begonia. The nos. of bacteria in the soil and the plant height were detd. at weekly intervals. After 8 weeks, mass of plants, no. of flowers and the concs. of P, K, Fe and N in the substrates and in the leaves were detd. for each variant of cultivation. For 2-component fertilizer, any adverse effect of SiO₂ on bacterial viability was not obsd. Two-component fertilizer showed a particularly positive influence on the no. of flowers of marigold and begonia plants. The joint action of the bacteria and 5% SiO₂ on begonia culture resulted in increased concn. of sol. forms of P, K and Fe in the substrate.
PL
Liczne badania nad wykorzystaniem żywych organizmów w uprawach roślin ozdobnych dowodzą, że ekologiczne gospodarstwa mają szansę na profesjonalną i skuteczną ochronę przed patogenami. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, stając przed obowiązkiem wprowadzenia integrowanej ochrony roślin, powinna kłaść nacisk na popularyzowanie wiedzy wśród hodowców na temat dostępnych w innych krajach metod biologicznych oraz profilaktyki zapobiegania chorobom. Niezwykle ważny stanie się kanał przepływu informacji pomiędzy państwami będącymi ekspertami w uprawie roślin ozdobnych a krajami, które „ten świat” dopiero poznają.
EN
The most of studies on the use living organisms in ornamental crops show that organic farms have the opportunity for professional and effective protection against pathogens. Poland, as the member state of the European Union, faced with the responsibility of introduction of obligatory integrated pest management, should focus on promoting among farmers available in other countries knowledge about biological methods and prevention of diseases. The channel of information between countries which are experts in ornamental crops and countries which “this world” recently discovered, will become very important.
14
Content available remote Phytoextraction of Nickel by Selected Ornamental Plants
51%
EN
In the pot experiment the effect of increasing doses of Ni (the control, 25, 50, 75, 150, 300 mg ź dm–3 substrate) on the content of this metal in individual organs of aboveground parts was investigated in three selected species of ornamental plants: Aztec marigold (Tagetes erecta L.), sunflower (Helianthus annus L.) and love-lies-bleeding (Amaranthus caudatus L.). A significant effect of increasing Ni doses on the content of this metal was found in individual organs of selected species. In Tagetes erecta L. and Amaranthus caudatus L. the highest amounts of nickel were accumulated in leaves, while in sunflower growing in the substrate, to which nickel was introduced at 25, 50, 75 and 150 mgźdm–3, the highest amounts of this metal were accumulated in inflorescences. Among the analyzed species of ornamental plants growing in the substrate with no addition of this metal and in the substrate with an addition of 25 and 50 mg Ni ź dm–3 the highest nickel uptake was observed in Tagetes erecta L. plants. For the substrate with an addition of 75, 150 and 300 mg Ni ź dm–3 the biggest nickel accumulation was recorded in Amaranthus caudatus L.
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ rosnących dawek Ni (kontrola, 25, 50, 75, 150, 300 mg ź dm–3 podłoża) na zawartość tego metalu w poszczególnych organach części nadziemnych trzech wybranych gatunków roślin ozdobnych: aksamitka wyniosła (Tagetes erecta L.), słonecznik ogrodowy (Helianthus annus L.), szarłat zwisły (Amaranthus caudatus L.). Stwierdzono istotny wpływ rosnących dawek Ni na zawartości tego metalu w poszczególnych organach wybranych gatunków. Tagetes erecta L. i Amaranthus caudatus L. najwięcej niklu akumulowały w liściach, natomiast słonecznik ogrodowy rosnący w podłożu, do którego wprowadzono nikiel w ilości 25, 50, 75 i 150 mgźdm–3, najwięcej tego metalu akumulował w kwiatostanach. Spośród badanych gatunków roślin ozdobnych rosnących w podłożu bez dodatku metalu oraz w podłożu z dodatkiem 25 i 50 mg Ni ź dm–3 największym pobraniem niklu charakteryzowały się rośliny Tagetes erecta L. W podłożu z dodatkiem 75, 150 i 300 mg Ni ź dm–3 największe pobranie niklu stwierdzono u Amaranthus caudatus L.
15
Content available remote Phytoextraction of Nickel by Selected Ornamental Plants
51%
EN
In the pot experiment the effect of increasing doses of Ni (the control, 25, 50, 75, 150, 300 mg · dm-3 substrate) on the content of this metal in individual organs of aboveground parts was investigated in three selected species of ornamental plants: Aztec marigold (Tagetes erecta L.), sunflower (Helianthus annus L.) and love-lies-bleeding (Amaranthus caudatus L.). A significant effect of increasing Ni doses on the content of this metal was found in individual organs of selected species. In Tagetes erecta L. and Amaranthus caudatus L. the highest amounts of nickel were accumulated in leaves, while in sunflower growing in the substrate, to which nickel was introduced at 25, 50, 75 and 150 mg·dm-3, the highest amounts of this metal were accumulated in inflorescences. Among the analyzed species of ornamental plants growing in the substrate with no addition of this metal and in the substrate with an addition of 25 and 50 mg Ni · dm-3 the highest nickel uptake was observed in Tagetes erecta L. plants. For the substrate with an addition of 75, 150 and 300 mg Ni · dm-3 the biggest nickel accumulation was recorded in Amaranthus caudatus L.
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ rosnących dawek Ni (kontrola, 25, 50, 75, 150, 300 mg · dm-3 podłoża) na zawartość tego metalu w poszczególnych organach części nadziemnych trzech wybranych gatunków roślin ozdobnych: aksamitka wyniosła (Tagetes erecta L.), słonecznik ogrodowy (Helianthus annus L.), szarłat zwisły (Amaranthus caudatus L.). Stwierdzono istotny wpływ rosnących dawek Ni na zawartości tego metalu w poszczególnych organach wybranych gatunków. Tagetes erecta L. i Amaranthus caudatus L. najwięcej niklu akumulowały w liściach, natomiast słonecznik ogrodowy rosnący w podłożu, do którego wprowadzono nikiel w ilości 25, 50, 75 i 150 mg·dm-3, najwięcej tego metalu akumulował w kwiatostanach. Spośród badanych gatunków roślin ozdobnych rosnących w podłożu bez dodatku metalu oraz w podłożu z dodatkiem 25 i 50 mg Ni · dm-3 największym pobraniem niklu charakteryzowały się rośliny Tagetes erecta L. W podłożu z dodatkiem 75, 150 i 300 mg Ni · dm-3 największe pobranie niklu stwierdzono u Amaranthus caudatus L.
EN
The phytoextraction is a process that uses living plants for cleaning up the heavy metals from contaminated soil. The cadmium and lead contamination of soils results from the application of sludge or urban composts, fertilizers, pesticides, motorization, metallurgy, and different technological processes. In industrial terrain the content of cadmium and lead in soils has increased in the recent years. This study was undertaken to evaluate the potential of Amaranthus caudatus L. ‘Atropurpureus’ and Ricinus communis L. ‘Sanguineus Apache’ for phytoextraction of cadmium and lead. Two species of ornament plants, i.e. Amaranthus caudatus L. ‘Atropurpureus’ and Ricinus communis L. ‘Sanguineus Apache’, were planted in drainless containers in a substrate artificially polluted with cadmium and lead in order to evaluate their suitability for phytoremediation of soils or substrates contaminated with these metals. Cadmium was applied at increasing rates of 0, 1, 5 and 10 mg Cd•dm-3 in the form of cadmium sulfate 3CdSO4∙8H2O, while lead was used at 0, 100, 500 and 1000 mg Pb∙dm-3 in the form of lead acetate (CH3COO)2Pb•3H2O. The applied doses of cadmium and lead in the experiment reflected different degrees of soil pollution. After five months of growth it was found that Amaranthus caudatus L. accumulated the biggest concentrations of cadmium and lead in leaves and the lowest concentrations in inflorescences. Ricinus communis L. accumulated the highest concentrations of cadmium in stems, while the lowest concentrations in inflorescences, whereas the biggest concentration of lead was accumulated in inflorescences and the least lead was accumulated in leaves. The biggest reduction of cadmium and lead concentrations after the completion of the experiment was found in substrates, in which Amaranthus caudatus L. was grown. The tested species of ornamental plants may be used in the phytoextraction of cadmium and lead from soils contaminated.
PL
Fitoekstrakcja jest jedną z metod oczyszczania gleby z metali ciężkich przez wykorzystanie roślin. Zanieczyszczenie gleb kadmem i ołowiem spowodowane jest miejskimi ściekami, miejskimi kompostami, motoryzacją, nawożeniem, pestycydami, metalurgią i różnymi procesami technologicznymi. W glebach terenów przemysłowych w ostatnich latach obserwuje się zwiększanie zawartość kadmu i ołowiu. W podjętych badaniach oceniano potencjał Amaranthus caudatus L. i Ricinus communis L. do fi toekstrakcji kadmu i ołowiu. Dwa gatunki rośli ozdobnych: Amaranthus caudatus L. ‘Atropurpureus’ i Ricinus communis L. ‘Sanguineus Apache’ posadzono w pojemnikach bezodpływowych w podłożu sztucznie zanieczyszczonych kadmem i ołowiem w celu ocenienia ich przydatności do fi toremediacji gleb lub podłoży skażonych tymi metalami. Kadm zastosowano we wzrastających dawkach: 0, 1, 5, 10 mg Cddm-3, w postaci siarczanu kadmu 3CdSO4∙8H2O, natomiast ołów w dawkach: 0, 100, 500, 1000 mg Pb∙dm-3, w postaci octanu ołowiu (CH3COO)2Pb∙3H2O. Zastosowane dawki kadmu i ołowiu w doświadczeniu odzwierciedlają różny stopień zanieczyszczenia gleb. Po pięciu miesiącach wzrostu stwierdzono, że Amaranthus caudatus L. ‘Atropurpureus’ najwięcej kadmu i ołowiu akumulował w liściach a najmniej w kwiatostanach. Ricinus communis L. ‘Sanguineus Apache’ najwięcej kadmu akumulował w łodygach a najmniej w kwiatostanach, natomiast najwięcej ołowiu akumulował w kwiatostanach a najmniej w liściach. Największy ubytek kadmu i ołowiu po zakończeniu doświadczenia stwierdzono w podłożach, w których uprawiano Amaranthus caudatus L. ‘Atropurpureus’. Badane gatunki roślin ozdobnych mogą być wykorzystywane do fi toekstrakcji kadmu i ołowiu z gleb skażonych kadmem i ołowiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.