Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  National Investment Funds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Autor analizuje działalność IX Narodowego Funduszu Inwestycyjnego i jego sytuację na giełdzie. Należy go zaliczyć do grona najlepszych NFI. Jego portfel wiodący jest solidny, ze sporym potencjałem wzrostu.
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy kierunek, w którym chcą zmierzać narodowe fundusze inwestycyjne, okaże się właściwy?
XX
Za kilka miesięcy na Giełdzie Papierów Wartościowych notowane będą akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. Jak to wpłynie na rynek kapitałowy? Czy warto je kupować? Jakie interesy można robić z funduszami?
XX
Artykuł charakteryzuje stan Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, ich niedociągięcia, próbuje też dokonać wstępnej oceny.
XX
Próba oceny programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez menedżerów i liderów związkowych.
XX
Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych miał na celu umożliwienie dostępu, w procesie prywatyzacji, jak największej liczby obywateli do części majątku narodowego, przy jednoczesnej restrukturyzacji spółek objętych programem. Szybka i efektywna prywatyzacja przy stosunkowo niekorzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych miała służyć budowaniu lepszych fundamentów mikroekonomicznych polskiej gospodarki i tworzeniu przesłanek dla trwałego wzrostu gospodarczego. Mimo oparcia wszystkich NFI na tej samej ustawie, pierwszy rok ich funkcjonowania był zarazem ostatnim, w którym większość zadań funduszy miała charakter uniwersalny. Począwszy od roku 1998 fundusze zaczęły realizację odmiennych strategii rozwojowych, co doprowadziło do zróżnicowania metod zarządzania jak i samych NFI. (fragment tekstu)
EN
In this paper there are presented general problems of mergers and acquisitions of enterprises functioning in the National Investment Funds (NFI). The aims witch NFI had to realize forced them to make acquiring-selling transactions, which were not always successful. NFI acquire also other enterprises to create more constant economic relationships. In the article is pointed out that there is general tendency of transforming NFI into different funds, like investment funds or capital funds. (original abstract)
XX
Do analizy zależności indeksu NIF od WIG20 w artykule użyto danych empirycznych za okres od 12 czerwca 1997 roku do 4 września 2000 roku. Autorki przyjęły, że w okresach, kiedy współczynnik korelacji przyjmuje wartości dodatnie, mogą wystąpić takie zjawiska jak: równomierne przyciąganie inwestorów; oba rynki nie cieszą się zaufaniem inwestorów; istnieje duża liczba uczestników dywersyfikujących swoje portfele pomiędzy istniejące możliwości alokacji zasobów. W przypadku silnej zależności ujemnej może nastąpić przemieszanie kapitału pomiędzy rynkami, z tą różnicą, że na niepowodzenia na rynku podstawowym inwestorzy reagują z opóźnieniem.
EN
The dependence of such two market variables that describe the state of the market have very important meaning for market investors. In these article the authors used two indexes of Warsaw Stock Exchange (WSE), which could describe fluctuations of capital on the WSE. These indexes are the factors of increasing or decreasing of stock prices on these markets. This article shows that this dependence "exist" on the WSE. (original abstract)
XX
Narodowe Fundusze Inwestycyjne powstały na użytek Programu Powszechnej Prywatyzacji w Polsce. Od początku istotny wpływ na ich powstawanie wywierał czynnik zagraniczny. Autorzy programu korzystali z doradztwa zachodnich konsultantów i wykorzystali w organizacji funduszy rozwiązania występujące powszechnie w funduszach inwestycyjnych w obszarze prawodawstwa anglosaskiego.
XX
Celem badań, prowadzonych w Katedrze Ekonomii II SGH, była analiza przebiegu i wyników realizacji programu powszechnej prywatyzacji. Jednym z podstawowych wymiarów badań była percepcja działań Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - NFI (firm zarządzających) i efektów towarzyszących prywatyzacji przez pracowników spółek portfelowych (inaczej "parterowych") NFI.
XX
Grupa kapitałowa jest formą organizacji pojedynczych jednostek gospodarczych, o odrębnej osobowości prawnej, u podstaw której leżą różnego rodzaju wewnętrzne powiązania tych jednostek, mające znaczenie dla określenia struktury wewnętrznej grupy i hierarchii zależności między tworzącymi się jednostkami gospodarczymi. Artykuł analizuje sposoby zarządzania grupą kapitałową.
XX
Rynek, który tworzono z myślą o notowaniach małych i średnich firm, szczególnie z programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, musiał odejść od tej koncepcji. Do końca 1996 roku na CTO nie zadebiutowało 65 spółek z programu NFI, podobnie jak pod koniec ubiegłego roku nie pojawiło się na nim kolejnych 200.
XX
Zarząd NFI PIAST uważa, że na giełdę warto wprowadzać tylko duże spółki, dlatego łączy mniejsze firmy w grupy. Akcje funduszu zadebiutowały na giełdzie w czerwcu 1997 r. z ceną powyżej 12 zł. W końcu czerwca 1998 r. walory PIASTA wycenione były na 5,70 zł.
XX
Wymieniono 500 spółek wchodzących w skład Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w 1996 r. uszeregowanych wg sprzedaży (w tys. PLN).
XX
Dla inwestorów, którzy nabyli akcje NFI na początku ich notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rok 1997 nie należy chyba do zbyt udanych. Po dobrym debiucie na początku lata, mimo optymistycznych wycen Powszechnych Świadectw Udziałowych i samych NFI w porównaniu z ceną giełdową, na koniec roku inwestycje w NFI przyniosły średnio stratę 23,4 procent
XX
Bilanse 15 NFI nie mówią wszystkiego o prawdziwej ich wartości. Dlatego sporządzono ten rankig funduszy. Przy ocenie NFI zwrócono uwagę na potencjał wzrostowy spółek i profesjonalizm firmy zarządzającej.
XX
Cztery lata temu powstało 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Powszechne świadectwa udziałowe, sprzedawane po 20 złotych od sztuki, miały uwłaszczyć 27 milionów Polaków na części państwowego majątku. 512 przedsiębiorstwom włączonym do programu obiecano ułatwienia w dostępie do kredytów, nowych technologii i szybką prywatyzację. NFI nie spełniły większości pokładanych w nich nadziei.
XX
Zamieszczono definicje, genezę i podział funduszy inwestycyjnych. Przedstawiono charakterystykę NFI.
EN
The National Investment Funds (NFI) can be defined as close investment funds. Their investment activity resemble ventures capital or private equity funds. The differences between these funds concern generally: kind of acquisition of portfolio companies; a level of a fee management firm; a financial standing of the funds. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje tematykę wiążącą się przede wszystkim z działalnością firm zarządzających funduszami. Wskazano na szersze konsekwencje braku klarownych reguł oceny działalności firm zarządzających. Dotyczy ona braku pozytywnego wpływu tego programu NFI na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
EN
The article presents dilemmas arising from the realisation of the National Investment Funds (Polish NFI) Program. After short characteristic of the debate on NFI some aspects of the Program are described. In conclusion the author discusses selected consequences of the Program for the transformation of the Polish economy. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia portfele piętnastu narodowych funduszy inwestycyjnych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.