Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioprodukty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozwój bioekonomii w Polsce jest uzależniony od ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni, administracji publicznej i przedsiębiorcami. W artykule zdiagnozowano stan biogospodarki na świecie i w Polsce oraz wskazano kierunki zmian i perspektywy rozwoju. W artykule zdefiniowano pojęcie bioekonomii i biogospodarki, zaprezentowano przebieg dotychczasowej współpracy między administracją, przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Wskazano, że możliwe jest upowszechnienie wyników badań naukowych i innowacji związanych z bioekonomią, poprawa zarządzania odnawialnymi zasobami biologicznymi oraz stworzenie nowych, zróżnicowanych rynków żywności i bioproduktów. W tym celu należy stworzyć dogodniejsze warunki do wdrażania badań i innowacji, ukierunkowania badań na praktyczne i opłacalne rozwiązania, wymiany wiedzy w tym zakresie między nauką i praktyką oraz uproszczenia procedur dla przedsiębiorstw aplikujących o projekty badawcze. Stwierdzono, że przedsiębiorcy będą musieli nabyć umiejętność poszukiwania współpracowników z uczelni wyższych oraz administracji rządowej. Publiczno-prywatne partnerstwa na rzecz badań koncentrujących się na nowych technologiach i innowacyjnym podejściu projektowym wzmocnią badania prywatne, obejmujące kluczową rolę rolnictwa w bioekonomii. Wykazano, że niezbędne jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów do prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, których celem będzie wspólne przygotowanie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, przeprowadzenie badań, opracowanie i wdrożenie efektów naukowych (studium przypadku Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju BioR&D).
EN
The development of bio-economy in Poland is dependent on close collaboration between employees of universities, public administrations and entrepreneurs. The article diagnosed conditions of the bio-economy in the world and in Poland and indicated the directions of change and prospects for development. The concept of bio-economy has been presented, as well as the conduct of the existing cooperation between government, business and scientific entities. It is possible to disseminate the results of research and innovation related to bio-economy, and to improve the management of renewable biological resources as well as create new and different markets for food and bioproducts. To achieve those ends more favorable conditions for the implementation of research and innovation should be created, research should be focused on increased exchange of practical and cost-effective solutions in this field between science and practice, and procedures for companies applying for research projects should be simplified Entrepreneurs will have to acquire the ability to look for collaborators from universities and government administration. Researchoriented or focused on new technologies and innovative designs, public-private partnerships will strengthen the private studies, including the key role of agriculture in bio-economy. It has been shown that it is necessary to create interdisciplinary teams to conduct research and development projects that would result in filing an application for funds to support further research and implementation of research results (case study of Academic Centre of Research and Development (ACBiR).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.