Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Uzyskane wyniki wskazują na przyspieszenie reakcji cenowych polskiego rynku wieprzowiny po akcesji Polski do UE.
EN
The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. The analysis was based on the monthly pork price notations between HI. 1999 and 03.2009. It was found strong evidence that polish pork market has reacted faster to the EU market price impulse in the post-accession period.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę konkurencyjności polskiej wieprzowiny na rynku UE. W analizie wykorzystano koncepcję parytetu siły nabywczej. Wyniki analizy wskazują, że konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynkach UE pozostawała stabilna do około połowy roku 2006, od tego czasu zaczęła się wyraźnie pogarszać na skutek umacniania się złotego do euro.
EN
The aim of the paper is to analyse competitiveness of Polish pork on the EU market. The analysis used the concept of purchasing power parity. The analysis shows that competitiveness of Polish pork on the EU market remained stable till the middle of the year 2006. It worsen since than due to the appreciation of Polish currency against euro.
PL
Trafność prognoz cen produktów rolnych sporządzanych w oparciu o szeregi czasowe cen produktów rolnych oceniana była przy pomocy średniego bezwzględnego błędu procentowego (MAPE). Analiza MAPE wykazała większą dokładność prognoz krótkookresowych sporządzanych przy pomocy wyrównania wykładniczego. Z kolei lepsza była jakość prognoz długookresowych sporządzanych na zasadzie ekstrapolacji struktury szeregu czasowego. Generalnie jednak trafność prognoz mierzona MAPE była w dużym stopniu zależna od momentu sporządzania prognozy.
EN
The Mean Absolute Percentage Error (МАРЕ) was used to measure the accuracy of forecasts based on the agricultural price time series. The analysis of MAPE showed better accuracy of the short-term forecasts when exponential smoothing was used to prepare forecasts. The long-term forecasts had better accuracy when the extrapolation of time structure was used to prepare it. The analysis also showed that the accuracy of forecasts depended to а large extend on the moment of the forecast.
PL
Przedstawiono wpływ czynników egzogenicznych i endogenicznych na poziom nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce. Stwierdzono, że pozytywny wpływ na poziom inwestycji w rolnictwie miała poprawa koniunktury gospodarczej, redukcja poziomu inflacji, a także wzrost popytu konsumpcyjnego na żywność. Z kolei spośród instrumentów polityki rolnej korzystnie oddziałuje dostęp do preferencyjnych kredytów oraz płatności bezpośrednie uzyskiwane przez rolników.
EN
The aim of the study is to identify the exogenous and endogenous factors determining the investment in agriculture in Poland. It was found that the positive impact on the level of investment outlays in agriculture are improving the economic situation, reduction of inflation, increase of demand for food and instruments of agricultural policy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.