Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Argentyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest określenie przemian potencjału produkcyjnego argentyńskiego przemysłusamochodowego w latach 1952–2011. Zbadano także ewolucję strategii produkcyjnych i inwestycyjnychmiędzynarodowych koncernów motoryzacyjnych obecnych w Argentynie, uwarunkowanązmianami koncepcji polityki gospodarczej, postępującą globalizacją produkcji oraz integracjąw obrębie Mercosur. Początki tego przemysłu w Argentynie wiążą się z przyspieszoną industrializacjąi modernizacją w okresie rządów Juana Perona. Rozwijany pod „osłoną” wysokich stawek celnychprzemysł samochodowy miał się przyczynić do unowocześnienia i przekształcenia struktury gospodarczejkraju. W badanym okresie wyróżniono trzy fazy jego rozwoju. Pierwsza z nich (1952–1975)wiąże się z wprowadzeniem przemysłu samochodowego do Argentyny, które początkowo dokonało sięprzy dużym zaangażowaniu kapitałowym państwa oraz prywatnych przedsiębiorców argentyńskich.W drugim etapie, charakteryzującym się konsolidacją działających w kraju zakładów, decydującą rolęodegrały koncerny międzynarodowe. Druga faza (1976–1990) charakteryzuje się głębokim kryzysemtego sektora, na który złożyła się niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju oraz błędnie prowadzonapolityka przemysłowa, zbytnio liberalizująca import gotowych pojazdów. Doprowadziła ona nie tylkodo spadku ilości produkowanych pojazdów, ale także do opuszczenia kraju przez kilka koncernów międzynarodowych.Ostatnia faza (1991–2011) cechuje się ponownym dynamicznym wzrostem produkcji,która w 2011 r. osiągnęła największą w historii wielkość. Sukces ten wynikał głównie z umiejętnieprowadzonej polityki w tym sektorze, w której nacisk położono na rozwój eksportu, wykorzystując powiększenie się rynku o państwa Mercosur.
3
Content available Największy pisarz argentyński
100%
EN
The paper presents Ricardo Piglia (b. 1940), one of the greatest writers of Latin America, and discusses his interest in Witold Gombrowicz.
4
Content available Pisarz jako czytelnik
100%
EN
In his essay ”The Writer as a Reader” Ricardo Piglia examines the effects of Witold Gombrowicz's stay in Buenos Aires in the years 1939-1963 on the culture of Ar- gentine. At the beginning, he discusses the implications ”Against Poets” and the translation of Ferdydurke for the Spanish language. He also addresses the issue of development of the literary canon, the so-called ”economics of literary value” and considers Gombrowicz's work in terms of his exile and exclusion. Finally, he consid- ers Gombrowicz’s Diary as a laboratory of the writer’s oeuvre.
PL
W eseju „Pisarz jako czytelnik” Ricardo Piglia analizuje skutki, jakie wywarł pobyt Witolda Gombrowicza w Buenos Aires w latach 1939-1963 na szeroko pojętą kulturę argentyńską. Na początku, omawia implikacje, jakie dla miało języka hiszpańskiego wystąpienie „Przeciw poetom” oraz tłumaczenie Ferdydurke. Podejmuje także kwestię kształtowania się kanonu literackiego, tzw. „ekonomii wartości literackiej” oraz rozważa dzieło Gombrowicza w kategoriach wygnania i wykluczenia. Na końcu, rozważa temat Dziennika jako laboratorium twórczości pisarza.
PL
W artykule podjęto próbę przekrojowego opisania zagadnień związanych z rynkiem górniczym Argentyny – kraju o stosunkowo niewielkich tradycjach górniczych, któremu w niespełna kilkanaście lat udało się zbudować potężny przemysł wydobywczy. Artykuł zawiera informacje na temat struktury produkcji surowców mineralnych, organizacji rynku górniczego oraz uwarunkowań prawno-ekonomicznych związanych z działalnością biznesową w Argentynie.
EN
The present article constitutes an attempt of a comprehensive description of the mining market of Argentina — a country that, apart from its relatively short mining tradition, within hardly more than a decade managed to build an impressive mining sector. The article contains information on the structure of mineral resources production, on the organisation of the mining market as well as on legal and economic conditions to be considered before starting business in Argentina.
EN
It is estimated that damages in the quality of the meat because of the applications of the not sustainable behaviours like hit of the animals and the so-called “dark cut” or DFD (Dry proficient Dark) cause losses at least comparably with the nutrition of half a million people.
PL
Szacuje się, że ilością mięsa, którego jakość jest tracona poprzez niezrównoważone zachowania, można by nakarmić pół miliona ludzi. Sytuacje te wywoływane są biciem zwierząt czy wywoływaniem stresu podczas uboju. „Dark cut” określane jest również jako DFD (dry proficient dark).
PL
Artykuł jest sprawozdaniem z jubileuszowego, X Międzynarodowego Kongresu Teriologicznego, który odbył się w dniach 9–14 sierpnia 2009 roku w Mendozie w Argentynie. Było to bardzo ważne wydarzenie dla teriologów z całego świata, gromadzące około 1200 uczestników – naukowców, studentów i doktorantów z 52 krajów. Tego typu spotkania naukowców zajmujących się problematyką fauny ssaków mają długą i bogatą tradycję sięgającą 1974 roku, kiedy to po raz pierwszy w Moskwie spotkali się przedstawiciele świata nauki badający biologię i ekologię ssaków. Dotychczas tego typu międzynarodowe spotkania odbywały się na prawie wszystkich kontynentach, a w 2009 roku po raz pierwszy gościny teriologom udzieliła Ameryka Południowa. X Międzynarodowy Kongres Teriologiczny zapewnił możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych badań, nawiązania nowych kontaktów i współpracy między naukowcami z różnych części świata. Następny Kongres Teriologiczny zaplanowano na sierpień 2013 roku. Ma się on odbyć w Belfaście w Irlandii Północnej
EN
The paper presents the aim and course of the Xth International Congress of Mammalogy (IMC- 10) which were held in Mendoza, Argentina, on 9–14 August 2009. It was a very important event for mammalogists all over the world that gather about 1200 participants – scientists and students, from 52 countries. That congress continued an honourable tradition of international conferences that began in Moscow in 1974. Moreover, it was the first time that the International Congress of Mammalogy took place in South America, making this the sixth and last continent (not counting Antarctica) to host at least one of these congresses. The IMC-10 provided a forum for an stimulating exchange of ideas and promotion of integrative and collaborative research among the members of scientific community in the field of mammalian biology. The next congress is planned for August 2013 in Belfast, UK.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.