Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 352

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
RU
Яровой ячмень возделывали в 22-, 23- и 24-летней монокультуре и в севообороте: картофель - яровой ячмень - люцерна - люцерна -лен - озимая рожь - озимая рожь. Исследования охватывали следующие удобрительные варианты: контроль - стойловый навоз - стойловый навоз + HPK - NPK + Ca, HPK, N, Р u K. Монокультура ярового ячменя в сравнении с севооборотом снижала массу пожнивных остатков на около 30%, а массу оставшихся минеральных элементов, в том числе азота, фосфора, калия и магния на около 26%, а кальция на 13%. Масса оставшихся минеральных элементов зависела от вида примененного удобрения, причем самая высокая масса была в вариантах удобрения NPK + Ca, NPK, N, стойловым навозом + NPK, а самая малая - в вариантах удобрения K. Удобрение стойловым навозом, NPK + Ca, NPK, N и Р снижало в монокультуре биологическую активность почвы, тогда как применение NPK + Ca, N и Р - прочность почвенных агрегатов в сравнении с величинами установленными в севообороте.
EN
Summer barley was cultivated in the 22-, 23- and 24-year monoculture and in the crop rotation: potatoes - summer barley - alfalfa - alfalfa - flax - winter rye - winter rye. The following fertilizing treatments were applied: control, farmyard manure, farmyard manure + NPK, NPK + Ca, NPK, N, P, K. The monoculture of summer barley reduced as compared to the crop rotation the mass of post-harvest residues by about 30% and the mass of mineral elements left behind in soil, including: nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium, by about 26% and of calcium by 13%. The mass of mineral elements left behind in soil depended on the fertilization applied: the greatest mass was in treatments of the NPK+Ca, NPK, N, as well as farmyard manure + NPK fertilization. The lowest mass of mineral elements was in treatments of the K fertilization. The fertilization with farmyard manure, NPK + Ca, NPK, N and P resulted in a decrease of the biological activity of soil, whereas the fertilization with NPK+ Ca, N and P - inaan increase of stability of soil aggregates as compared to the values found in the crop rotation.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.