Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyclonal antibody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Hypericum perforatum is well known for its antidepressant and anti-inflammatory activities, for which hypericin and its derivatives are indicated to be the most active compounds. Hypericin synthase (Hyp-1) is the only protein proven to catalyze the synthesis of hypericin. In this study, the full-length cDNA of Hyp-1 was chemically synthesized according to the Hyp-1 sequence in GenBank (accession no. AY148090) and then cloned into the plasmid pET22b. Hyp-1 was expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) and purified with a Ni-NTA column. The purified protein was used to immunize New Zealand white rabbits, from which an antiserum was purified by protein G affinity chromatography. The polyclonal antibody against Hyp-1 provides a valuable tool for the study of hypericin biosynthesis in H. perforatum. Expression of Hyp-1 and the cellular distribution of hypericin were analyzed in different organs of red-pigmented H. perforatum plantlets. The black glands were not the only site of hypericin accumulation and the results indicated that hypericin might be synthesized in mesophyll cells or in tissues of the root and/or stem and then transported to the glands. This work provides a foundation for further investigation of the regulatory mechanism of hypericin synthesis during the development of H. perforatum.
PL
Wyróżniamy dwa rodzaje przeciwciał: monoklonalne (Mab; mają zdolność swoistego rozpoznawania pojedynczego determinantu antygenu) i poliklonalne (charakteryzują się zdolnością reagowania z wieloma epitopami antygenu). Specyfika oddziaływań pomiędzy antygenem a przeciwciałem sprawia, że przeciwciała monoklonalne znajdują coraz szersze zastosowanie w analizie laboratoryjnej w medycynie, w badaniach żywności i in. Produkcja przeciwciał monoklonalnych obejmuje szereg następujących po sobie etapów: 1-wybór antygenu, 2-wybór myszy i linii komórkowej, 3-immunizacja, 4-fuzja komórek i selekcja hybryd produkujących Mab skierowane swoiście do antygenu, 5-produkcję przeciwciał monoklonalnych in vitro, na dużą skalę, 6-oczyszczenie.
EN
There are two kinds of antibodies employed in food analysis: monoclonal antibodies (Mab) characterized by unique specificity and an extremely high selectivity for the epitope, and polyclonal antibodies characterized by different specificity and affinity. Due to their specificity monoclonal antibodies are good analytical tools and more frequently employed in medicine or food analysis. Production of monoclonal antibodies is carried out during the following stages: 1) antigen selection, 2) mouse and cell line selection, 3) cell fusion, 4) culture and hybridoma selection, 5) Mabs production bulk, 6) purification.
EN
The suitability of DAS-ELISA and RT-PCR methods for detection of 15 cucum¬ber mosaic virus (CMV) isolates found in Poland was compared. The effectiveness of DAS-ELISA depended on polyclonal antibodies (PAb) used in the assay. Antibodies Wic and DTL detected all tested isolates, whereas antibodies M could not detect iso¬late P26, antibodies ToRS did not react with isolate Porz, and isolate Simp2 was not detected by antibodies Cas. The RT-PCR technique allowed detection of all virus isolates. Three nucleic acid extraction methods: immunocapture (IC), silicacapture (SC) and isolation of the total RNA with the commercial kit (RN), proved to be effec-tive. These three nucleic acid extraction methods all allowed CMV amplification by RT-PCR. Three methods were used to identify and group the CMV isolates: 1) ELISA with group-specific monoclonal antibodies (MAbs), 2) phylogenetic analy¬sis of coat protein gene sequence and 3) restriction analysis of PCR-amplified RNA2 and RNA3 fragments digested with EcoRI, HpaII and MluI enzymes. MAbs used in ELISA allowed the preliminary classification of isolates to group I or II, but they failed to recognize one isolate (P26). CMV grouping based on CP sequence analysis enabled us to identify all of the tested isolates and discriminate between the two groups of CMV - IA and II. Classification based on RT-PCR-RFLP analysis corre¬lated with phylogenetic grouping based on sequencing.
PL
Porównano przydatność metody DAS-ELISA i RT-PCR do wykrywania 15 izola- tów wirusa mozaiki ogórka (CMV). Efektywność wykrywania wirusa metodą ELISA zale żała od rodzaju przeciwciał użytych do testu: przeciwciała Wic i DTL umożliwiły wykrycie wszystkich badanych izolatów, podczas gdy przeciwciała M nie reagowały z izolatem P26, przeciwciała ToRS nie wykrywały izolatu Porz, natomiast przeciw­ciała Cas nie reagowafy z izolatem Simp2. Wszystkie badane izolaty wirusa wykry­wano za pomocą metody RT-PCR. Porównano trzy metody przygotowania matryc do amplifikacji kwasów nukleinowych: wychwytywanie cząstek wirusa z użyciem prze­ciwciał (immunocapture, IC), adsorpcję kwasów nukleinowych na żelu krzemionko­wym (silicacapture, SC) oraz izolację RNA z wykorzystaniem komercyjnego zestawu (Rn). Badania wykazafy, że zastosowanie do amplifikacji preparatów przygotowa­nych każdą z wymienionych metod umożliwia wykrycie CMV. Identyfikację i gru­powanie badanych izolatów wykonano za pomocą: metody ELISA z użyciem grupo­wo-specyficznych przeciwciał monoklonalnych, analizy filogenetycznej sekwencji genu białka płaszcza oraz analizy restrykcyjnej zamplifikowanych fragmentów RNA2 i RNA3 wirusa poddawanych działaniu enzymów restrykcyjnych EcoRI, HpaII i MluI. Zastosowane przeciwciała monoklonalne umożliwił wstępną klasyfikację 14 izolatów do grupy I lub II, jednakże nie reagowały one z izolatem P26. Analiza se­kwencji genu białła płaszcza umożliwił identyfikację wszystkich badanych izolatów oraz przyporządkowanie ich do grupy IA lub II. Wyniki klasyfikacji izolatów uzyska­ne po analizie restrykcyjnej były zgodne z wynikami grupowania otrzymanymi w analizie filogenetycznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.