Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The authors investigated carotenoids in several body parts of the common- and golden form of the rainbow trout.
PL
Stosując chromatografię kolumnową i cienkowarstwową analizowano występowanie poszczególnych karotenoidów w mięśniach, płetwach, skórze, wątrobie i jelitach osobników zwykłej i złocistej formy pstrąga tęczowego, Oncorchynchus mykiss hodowanych w tym samym basenie i karmionych tą samą paszą. U osobników obu form stwierdzono występowanie 15 karotenoidów, wśród których astaksantyna i kantaksantyna były głównymi karotenoidami występującymi w poszczególnych częściach ciała ryb. Wszystkie badane części ciała osobników złocistej formy pstrąga tęczowego charakteryzowały się większą ogólną zawartością karotenoidów niż zwykłej formy, a mięśnie oprócz większej różnorodności karotenoidów wykazały duży (nawet pięciokrotny) wzrost ich koncentracji.
EN
The authors investigated carotenoids in selected body parts of pike before, during, and post-spawning period.
PL
Stosując chromatografię kolumnową i cienkowarstwową badano występowanie karotenoidów w płetwach, skórze, mięśniach, wątrobie, jelicie, tłuszczu przy jelitowym, ikrze, mleczu szczupaka, Esox lucius L. w okresie przed tarłem, podczas tarła i po tarle. U badanych osobników tego gatunku ustalono obecność takich karotenoidów jak; α-, ε-, ß- karoten, α-, ß-kryptoksantyna, neoksantyna, 3'-epiluteina, zeaksantyna, tunaksantyna, echinenon, 3'-,4'-hydroksyechinenon, kantaksantyna, foenikoksantyna, α-, ß-doradeksantyna, astaksantyna, idoksantyna, diatoksantyna, epoksyd luteiny, anteraksantyna, mutatochrom, mutatoksantyna, rodoksantyna, ß-apo-2'-karotenal oraz deepoksyneoksantyna. Największą różnorodność karotenoidów zawartych w analizowanych częściach ciała ryb stwierdzono w okresie jesiennym, najmniejszą zaś - w okresie letnim. Ogólna zawartość karotenoidów w badanych częściach ciała szczupaka była różna przed, po i podczas tarła. Przed tarłem najwięcej karotenoidów stwierdzono w skórze i płetwach, w czasie tarła w wątrobie i jelicie, a po tarle w skórze.
EN
The authors investigated the carotenoids content in yellow, yellow-orange, and orange eggs of salmon (Salmo salar L.) and brown trout (Salmo trutta L.) entering Polish rivers for spawning or reared in fresh water. The study shows the presence of females of both salmon and brown trout with the M74 syndrome.
PL
Autorzy stosując chromatografię kolunmową i cienkowarstwową badali zawartość karotenoidów w żółtej, żółto-pomarańczowej i pomarańczowej ikrze 74 samic łososia bałtyckiego (Salmo salar L.) i 14 samic troci (Salmo trutta L.) wchodzących na tarło do rzek Polski i hodowanych w wodzie słodkiej. W ikrze badanych łososi stwierdzono występowanie 15 karotenoiów, zaś w ikrze troci 14. Mutatoksantyna występowała jedynie w ikrze samic łososi. Ogólna zawartość karotenoidów w ikrze samic łososi wahała się od 3,978 do 15,583 μg*g-1 natomiast u troci od 3,762 do 10,473 μg·g~1 świeżej ikry. Średnia zawartość astaksantyny wraz z kantaksantyną (czerwone karotenoidy) w żółtej ikrze łososia wahała się od 12,23 do 14,89%, w ikrze żółto-pomarańczowej od 24,65 do 32,15%, a w ikrze pomarańczowej od 37,98 do 56,64% wszystkich karotenoidów. Natomiast w żółtej ikrze troci astaksantyna wraz z kantaksantyną stanowiła średnio od 13,90 do 14,52%, w żółtopomarańczowej od 25,40 do 34,44%, a w pomarańczowej od 41,63 do 54,51% wszystkich karotenoidów. Z kolei najwięcej żółtych karotenoidów (luteina wraz z zeaksantyną) wystspowało w żółtej ikrze obu gatunków, mniej w ikrze żółto-pomarańczowej i najmniej w ikrze pomarańczowej. Kolor ikry u samic łososia i troci nie zależy od ogólnej ilości karotenoidów, lecz od ilości w niej astaksantyny wraz z kantaksantyną z jednej strony i luteiny wraz z zeaksantyną z drugiej. Jeżeli dominuje astaksantyna wraz z kantaksantyną, ikra jest koloru pomarańczowego lub ciemno pomarańczowego, natomiast przy przewadze luteiny wraz z zeaksantyną ikra przyjmuje zabarwienie żółte. Przyjmując za Petterssonem i Lignellem (1999), że 2,22 μg*g-1 zawartość astaksantyny wraz z kantaksantyną stanowi wielkość progową dla ikry łososi z syndromem M74, to w naszych badaniach żółta ikra zarówno łososia jak i troci zawierała te karotenoidy poniżej wielkości progowej, w ikrze żółto-pomarańczowej tylko 3 samice łososia, a w obrębie ikry pomarańczowej u 15 samic łososia i 3 samic troci zawierały więcej tych karotenoidów niż wynosi wielkość progowa dla syndromu M74.
EN
The occurrence of M74 syndrome in female sea trout, Salmo trutta m. trutta, belonging to two populations returning to spawn in Polish rivers in the fall of 2003 and three from pond cultivation were investigated. Eggs from a total of 250 female specimens were investigated from rivers in northern Poland (10 – Parsęta, 100 – Miastko, 140 – Świbno). The study method applied involved comparing the concentrations in eggs of red (astaxanthin, canthaxanthin) and yellow (lutein, zeaxanthin) carotenoids. The specific carotenoids were determined with column chromatography (CC), thin layer chromatography (TLC), and high performance liquid chromatography (HPLC). The eggs of the investigated female sea trout were divided into three groups according to color: yellow, yellow-orange, and orange. Fifteen carotenoids were identified in the investigated sea trout females. Red carotenoids dominated in orange and yellow-orange eggs, while yellow ones dominated in yellow eggs. M74 syndrome was identified in 35 females, which represented 14.0% of all the investigated sea trout.
PL
Badano występowanie syndromu M74 u samic troci, Salmo trutta m. trutta, należących do dwóch populacji wchodzących na tarło do rzek polskich jesienią 2003 i trzeciej hodowanej w stawach. Przebadano razem ikrę 250 samic, w tym 10 z Parsęty, 100 z Miastka i 140 ze Świbna (rzeka Wisła, północna Polska). W badaniach tych porównywano koncentrację w ikrze czerwonych (astaksantyna, kantaksantyna) oraz żółtych karotenoidów (luteina, zeaksantyna). Poszczególne karotenoidy oznaczano stosując chromatografię kolumnową (CC), cienkowarstwową (TLC) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Pod względem zabarwienia ikra badanych samic troci należała do trzech grup: żółta, żółto-pomarańczowa i pomarańczowa. W ikrze badanych samic troci ustalono obecność 15 karotenoidów, wśród których w ikrze pomarańczowej i żółto-pomarańczowej dominowały karotenoidy czerwone, w ikrze żółtej - żółte (rys. 1, tab. 1 i 2). Ustalono występowanie syndromu M74 u 35 samic, co stanowi 14,0% wszystkich przebadanych samic troci.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.