Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapital obcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zróżnicowanie w zadłużeniu i aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych na przykładzie Wielkopolski i Śląska. Wykazano, że najlepsze pod względem analizowanych parametrów były gospodarstwa ogrodnicze i zajmujące się hodowlą zwierząt ziarnożernych. W grupach tych gospodarowały osoby wykazujące skuteczność we współpracy z instytucjami finansowymi. Nie powinno się jednak przy tym zaniedbywać bieżącej analizy rachunku ekonomicznego. Odnotowano bowiem znaczną dysproporcję między wartością produkcji a dochodowością prowadzonej działalności, co może mieć niekorzystny wpływ na poziom zadłużenia poszczególnych gospodarstw.
EN
The article presents various levels of debt and investment activity observed both in the Wielkopolska and Silesia regions farms. It was proved that in the area of the analysed parameters, the best performance was observed in types C and H. These groups showed the highest effectiveness of their activity in cooperation with financial institutions. Questions connected with economic calculation should not be neglected, because a disparity between the value of production and profitability of the business was noticed, which may have an adverse impact on the debt level of individual farms.
PL
System oceny przedsiębiorstw można zdefiniować jako celowo określony zbiór elementów podlegających ocenie oraz relacji zachodzących między nimi, służący do sformułowania sądów wartościujących działalność przedsiębiorstw w różnych perspektywach czasu. Analizując wyniki ekonomiczne w grupie przedsiębiorstw dzierżawionych i jednoosobowych spółek AWRSP stwierdzono, że efektywność zaangażowanego kapitału własnego można podnosić przez zwiększenie udziału kapitału obcego i przez to ograniczenie kapitału własnego w finansowaniu majątku. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w działalności przedsiębiorstw jest uzasadnione dopóki, dopóty marginalna rentowność aktywów ogółem przekracza marginalny koszt kapitału obcego.
EN
Effective management of the firm reąuires knowledge of using specific tools. One of them is Du Pont Ratio System. It allows define effectiveness of the firm activity.
PL
W artykule przedstawiono aktywność inwestycyjną gospodarstw rolniczych i ich umiejętność w pozyskiwaniu obcych źródeł finansowania jako cech świadczących o możliwościach rozwoju i podnoszenia konkurencyjności. Analiza wykazała, że najlepsze wyniki osiągnęły gospodarstwa z grup: C – produkcja ogrodnicza, H – hodowla zwierząt ziarnożernych. Te gospodarstwa mają duże szanse wyznaczać tempo i kierunki rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce.
EN
The article presents investment activity of agricultural farms and their competence for using borrowed capital as conditions of skills in development and progress of competitiveness. The analysis proved that the best results were achieved by farms from groups: C (horticultural farms) and H (granivorous animal husbandry). These farms have the biggest chance to give the pace and direction of both plant and animal production of farms in Poland.
PL
Przedstawiono opinie rolników na temat źródeł finansowania wdrażanych inwestycji w gospodarstwach rolniczych. Wyniki badań dotyczące przeznaczenia wdrażanych inwestycji wskazują na znaczący udział środków własnych w ich finansowaniu. Gospodarstwa o najmniejszej powierzchni oraz najniższej sile ekonomicznej odnotowały najwyższy udział odpowiedzi dotyczących braku nakładów inwestycyjnych w ostatnich czterech latach prowadzonej działalności rolniczej.
EN
The elaboration presents the differentiation of the financial sources use in agricultural farms investments located within the framework of the PADN. The research was performed with the usage of the questionnaire interview and became remained in 2008 on the group of 100 farmers in Mazowsze province. The research deals with the accepted agricultural cropland area and economic size unit classification. The aim of research covers also problem connected with selection of2financial source assigned to investments implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.