Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Próba ilościowej oceny skuteczności formowania impulsowego
100%
PL
W artykule zaprezentowano zestaw modelowy przeznaczony do oceny skuteczności zagęszczania mas formierskich odwzorowujących wąskie wnęki formy odlewniczej. Opisano wyniki badań skuteczności formowania impulsowego z użyciem opracowanego zestawu modelowego. Wyznaczono zależność analityczną opisującą skuteczność formowania impulsowego w funkcji szerokości wnęk modeli odlewniczych. Wspomnianą zależność można wykorzystać w praktyce odlewniczej .
EN
This paper presents a pattern-set designed for the assessing of the effectiveness for moulding material reflecting the narrow mould cavities. It has been presented results for testing of the efectiveness impulse moulding with use the pattern-set. It has been formulated an analysis dependance specification of the effectiveness impulse moulding as a function of the width mould cavities. The mentioned dependance can be used in moulding practice.
PL
Omówiono walory techniczne, technologiczne oraz asortymentowe formowania przesmyków bez dynamicznych obciążeń metodą tarcz. Zaprezentowano zbudowany na tej zasadzie model krosna wieloprzesmykowego z wałem tkającym. Przedstawiono wytworzone na nim tkaniny nie osiągane technikami klasycznymi z niedoprzędu, z osnowy z przędzy froté cz też odpadków z krosien bezczółenkowych w postaci krajek pomocniczych. Wskazano na zaistnienie technologii siatek szczególnie przydatnej jako zbrojenia w ciągach produkcji kompozytów.
PL
Zbadano możliwość wykorzystania odpadowego polietylenu i polipropylenu jako lepiszcze do formowania koncentratu miedziowego. Określono optymalne parametry przebiegu procesu formowania układu koncentrat miedziowy - polietylen i polipropylen. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe, analizę termiczną.
EN
A study on application of polyethylene and polypropylene wastes as an agent for the formation of copper ore concentrates was carried out. Optimal parameters of the formation process of two component systems were determined. Dynamic tests, thermal analyses of either copper ore - polyethylene or -polypropylene system were carried out.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia związane z możliwościami natryskiwania detonacyjnego powłok o strukturze amorficznej. Przedstawiono technologię natryskiwania powłok typu NiCrBSi oraz FeNiB pozwalającą na uzyskiwanie powłok o strukturze niekrystalicznej. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych samych powłok, strefy przejściowej powłoka-podłoże oraz warstwy wierzchniej stali, ulepszonej cieplnie, na którą nanoszono powłoki. Badania strukturalne prowadzone na mikroskopie optycznym zostały uzupełnione badaniami: dyfrakcji rentgenowskiej w celu określenia składu fazowego natryskanych powłok, mikroanalizy rentgenowskiej przeprowadzonej na mikroskopie skaningowym oraz pomiarami mikrotwardości faz występujących w powłokach oraz strefie przejściowej.
EN
Selected matters concerning the possibilities of the detonation spraying of amorphous structure coatings are talked over. Spraying technologies of the coatings type NiCrBSi and FeNiB, making possible to achieve the noncrystalline structure coatings, are presented. Results of the metallographic tests of coatings, base-material-coating layer interface zones and surface of the toughened steel coated with abovementioned method, are reported. Optical microscope examinations were complemented with the following studies: X-ray diffraction investigations, conducted in order to specify the phase composition of sprayed coatings; X-ray micro-analyses, performed by means of the SEM method, and measures of the microhardness of phases appearing in the coatings and the interface zones.
PL
Scharakteryzowano metodę wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej (jet-grouting). Zwrócono uwagę na urządzenia umożliwiające formowanie kolumn iniekcyjnych średnicy przekraczającej 2 m.
EN
The method of high-pressure jet injection (jet-grouting) is characterized. Attention is made on equipment which enables forming injection columns of diameter exceeding 2 meters.
EN
Purpose: this paper aims to present a simple method to synthesize an empirically-based model that permit to estimate the maximum displacement of a plate when a shotpeening process values are known. Design/methodology/approach: This approach regards the difficulty to develop a mathematical model to describe the relationship between the shot peening process variables (shot diameter, impact velocity, static preload and coverage) and the curvature of the piece. Such a model was generated through the application of statistical inference methods - multivariable regression and neural networks – to a set of experimental data concerning the application of peen forming processes to a group of 215 aluminium 7050 alloy rectangular plates. Findings: Although the estimated displacements from both models comply reasonably well with the experimental data, the obtained results exposed the superiority of the regressive model concerning accuracy. Research limitations/implications: Shot peen forming, a die less forming process, is one of the most successful methods to produce slight and smooth curvatures on large panels and plates. Through the application of a regulated blast of small round steel shot on the piece surface, a thin internal layer of residual compressive stress causes the elastic stretching of the shotted surface, giving rise to a permanent non-plastic deformation of the whole piece. Although this forming process has been used since the fifties, especially by the aerospatial industry, a scientific method for peen forming process planning has not been developed yet. Originality/value: The referred model can be used as an engineering tool to aid setting up a peen forming process in order to produce a desired curvature on a given plate.
EN
The article describes machines using multi-ply technology for the production of packaging papers and boards. The multiply cylinder mould former – TT PressureFormer from Toscotec and multi-ply gap former – DuoFormer Base together with DuoFormer Top from Voith have been described. The multi-ply multi-layer concept of web production for three secondary fiber fractions is presented.
13
Content available remote Creep age forming: a short review of fundaments and applications
60%
EN
Purpose: The aim is to review creep age forming theoretical fundaments as well as some of our experimental results. Design/methodology/approach: The approach consists of a brief review from basic theoretical concepts of creep and ageing processesincluding a description of anumeric closed form technique to predicting springback in creep age forming. Finally, a work flow to develop a creep age forming process and its respective experimental implementationare shown. Findings: The analytical model and workflow enabled an excellent result of springback predicted value (less than 1%).Research limitations/implications: The experiments only tested simple parts. An improved model is necessary for more complex parts. Practical implications: This work permits to study the creep age forming viability of a given process planning. Originality/value: This review summarizes the main concepts of the creep age forming process and illustrates them by the application of an analytic and numerical modelling performed as a didactic experiment.
EN
In this work, a combined forming and fracture limit diagram, fractured void coalescence and texture analysis have been experimentally evaluated for the commercially available aluminum alloy Al 8011 sheet annealed at different temperatures viz. 200 °C, 250 °C, 300 °C and 350 °C. The sheets were examined at different annealing temperatures on microstructure, tensile properties, formability and void coalescence. The fractured surfaces of the formed samples were examined using scanning electron microscope (SEM) and these images were correlated with fracture behavior and formability of sheet metals. Formability of Al 8011 was studied and examined at various annealing temperatures using their bulk X-ray crystallographic textures and ODF plots. Forming limit diagrams, void coalescence parameters and crystallographic textures were correlated with normal anisotropy of the sheet metals annealed at different temperatures.
PL
W referacie przedstawiono wybrane wyniki trójwymiarowej symulacji procesu formowania reaktywnego na przykładzie wytwarzania komponentów elektrotechnicznych średniego napięcia. Omówiono podejście symulacyjne i jego możliwości, a także wyniki dotyczące etapów zalewania oraz utwardzania. Drugą część poświęcono optymalizacji procesu wtrysku dla wyrobów z tworzyw termoplastycznych i przedstawiono wybrane wyniki symulacji komputerowych dla oprawki na kartę elektroniczną, przeprowadzone w komercyjnym pakiecie oprogramowania.
EN
Selected results of the fully three-dimensional simulation of the reactive molding process are presented in the paper. A medium voltage electrical product has been selected as a sample case. Simulation approach, as well as the results of filling and curing stages have been described. Second part is devoted to optimization of injection molding process and selected results of computer simulation of electronic card cover are presented. Calculations were done in commercial software package.
18
Content available remote Kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w Polsce
60%
EN
In this research, a multi-step spinning process was proposed to manufacture disc-like metallic parts with thick rim. The feasibility of this new process was validated by finite element (FE) simulation and forming experiment, while some undesirable geometries and defects including fold, pit, and underfilling were observed during each forming stage. To improve the forming quality, the effects of critical dimension parameters of rollers on the forming stability, streamline distribution, filling performance, and forming defects were systematically investigated by combination of FE and experimental analysis. The results showed that the dimension parameters of the roller significantly affect the forming stability and the streamline distribution, and the forming step has a remarkable effect on the filling performance. A circular slab with a diameter of 326 mm and a thickness of 3 mm was successfully formed into a defect-free disc-like part that has a thick rim with a width of 7.8 mm and thickness of 9.1 mm using the optimized parameters. This work presents a comprehensive understanding of the flow behavior and defects generation mechanism of the newly developed multi-step spinning process which can be used to manufacture large disc parts with thin web and thick rim.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.