Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glebokosc siewu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przedstawiono cyfrowo-analogową metodę pomiarów głębokości pracy redlić siewników rzędowych, opartą na określeniu różnicy między odległością zagłębienia redlic a odległością powierzchni gleby w stosunku do wspólnej płaszczyzny odniesienia. Za płaszczyznę odniesienia przyjęto poziomą powierzchnię ustawienia kół jezdnych agregatu ciągnik-siewnik. Oprócz głębokości pracy redlic w metodzie tej określane są także inne, istotne dla badań, parametry badawczo-eksploatacyjne. Podano formuły matematyczne określające mierzoną głębokość pracy redlic. Przeprowadzono również analizę występujących systematycznych błędów pomiarowych. Wykazała ona, że maksymalny błąd (systematyczny) omawianej metody, wynikający z zastosowania czujnika przemieszczeń liniowych, wynosi 0,5-5% w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu redlicznego siewników. Przedstawiono również- jako przykład- rozwiązania konstrukcyjne zastosowanej w tej metodzie aparatury pomiarowej. Dla tak dobranego zestawu pomiarowego maksymalny błąd odczytania głębokości pracy redlic wynosi 1,3%. Zestawiono wady i zalety prezentowanej metody pomiarowej.
EN
A digital-alanogue method to measure the working depth of drill-seeder coulters was proposed. The method consists in determination of the difference between coulter penetration depth and soil surface level in relation to a common reference surface. The horizontal surface of tractor - drill - seeder ground wheel setting was assumed as the reference surface. Apart from the coulter penetration depth, the other significant research and operation parameters may be also determined by using that procedure. The mathematical formulas defining measured depth of the coulter penetration in soil were given. Systematic measurement errors were analysed as well. The analysis showed that the maximum systematic error of proposed method, connected with the use of a linear relocaction sensor, approximated within 0.5-5%, depending on the coulter mechanism construction in particular drill-seeder. As an example, the construction of applied measuring device set was also described. For such a measuring set the maximum error of coulter penetration depth amounts 1.3%. Either, the strong and weak points of presented measuring procedure were confronted.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.