Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  třetí stát
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém:
100%
EN
The problem of renvoi is a problem of coordination of legal systems. Such coordination is not necessary any more as legal systems are subject to growing unification in unified private international law. If in this system of unification, however, the law of third states is governing, renvoi may be necessary as soon as international harmony of decisions and basic principles of the law of conflict of laws are not violated. As the European Union is about to get a unified code of private international law, renvoi will only be applied in cases governed by the law of third states.
CS
Problém zpětného odkazu (renvoi) je problémem koordinace právních systémů. Taková koordinace není nutná, jakmile je kolizní právo sjednoceno. K tomuto stavu postupně spěje Evropská unie, jež hodlá unifikovat i obecnou část mezinárodního práva soukromého. Potom bude zpětný odkaz potřebný jen v případě, že rozhodným kolizním právem bude právo třetího státu.
EN
The purpose of this contribution is an analysis of lis pendence in the Regulation No. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (recast) and based on it an assessment of conditions of possible opening this regulation towards third states. The opening of the Brussels system requires a reflection of risks associated with its implementation. The main purpose of this regime is to prevent of irreconsilable judgements rended by two courts in different states in the same matter. The operation of lis pendence dependens upon four assumptions. The first assumption concerning the design of the regulations response to parallel proceedings is that the appropriate forum may be sufficiently identified. The second assumption is that there are no relevant differences between the courts of Member States in terms of the legal and practical implications of litigation. The third assumption is that parallel proceedings and irreconcilable judgements in the same matter are a real threat to the stability of the regulation and in particularly to the mutual recognition and enforcement of judgements between Members States. The forth assumption is that he model of litigation embodied in the Brussels regime adequately secures procedural justice.
CS
Účelem tohoto příspěvku je stručná analýza institutu litispendence v nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis) a na jejím základě ověření podmínek otevření této úpravy vůči třetím státům. Otevření bruselského systému vůči třetím státům znamená nutnost zohlednění rizik spojených s takovýmto řešením. Hlavním účelem úpravy litispendence je zabránit vzniku navzájem neslučitelných rozhodnutí. Fungování litispendence závisí na čtyřech předpokladech. Prvním předpokladem je, že musí být dostatečně jasně upravena příslušnost soudů. Druhým předpokladem je neexistence relevantních rozdílů mezi soudním systémem ve smyslu právních a praktických implikací soudního řízení. Třetím předpokladem je, že paralelní řízení a navzájem neslučitelná rozhodnutí ve stejné věci představují skutečnou hrozbu stability samotné právní úpravy a zejména vzájemnému uznávání výkonu rozhodnutí. Čtvrtým předpokladem je, že model výkonu spravedlnosti zabezpečuje přiměřeným způsobem výkon spravedlnosti (soudnictví).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.