Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production of hydrogen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przebadano wpływ ceru oraz chromu na aktywność katalizatorów Cu/Zn/Zr oraz Cu/Zn/Zr/Ga do procesu reformingu metanolu parą wodną w aspekcie otrzymywania wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Stwierdzono znaczną poprawę właściwości katalitycznych w przypadku katalizatorów Cu/Zn/Zr modyfikowanych chromem oraz chromem i cerem.
EN
Cr and/or Ce were added as dopants to Cu-Zn-Zr and Cu-Zn-Zr-Ga oxide catalysts used for steam reforming of MeOH. The Cr and Cr-Cu-doped catalysts showed an increasing activity even at low temp. (433–473 K).
2
Content available remote Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru
100%
PL
Wodór stanowi prawdopodobnie najbardziej konkurencyjne paliwo przyszłości. Produkcja wodoru przez mikroby będzie prawdopodobnie metodą tanią i najmniej zanieczyszczającą środowisko. Omówiono dwie metody otrzymywania wodoru: metodę fermentacyjną wykorzystującą organiczne odpady oraz biofotolizę, w której wodór produkowany jest w wyniku fotosyntetycznego rozkładu wody.
EN
A review with 20 refs. covering fermentation processes and biophotolysis.
3
Content available remote Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru
80%
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o wytwarzaniu wodoru przez zgazowanie biomasy oraz o dwóch wariantach bakteryjnej fermentacji biomasy: ciemnej fermentacji oraz fotofermentacji. Omówiono koncepcję projektu badawczego HYVOLUTION na temat fermentacyjnego otrzymywania wodoru.
EN
Methods of black, photo, and combined black-and-photo (two-stage) fermentation techniques used to produce hydrogen and the 6th EU Framework Program’s non-thermal production of pure hydrogen from biomass (HYVOLUTION, 2006–2010) project are briefly reviewed.
PL
Stale rosnące ceny ropy naftowej oraz zwiększenie wymagań prawnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zmusiły największe potęgi gospodarcze świata do poszukiwania nowego, taniego i przyjaznego środowisku nośnika energii. Specjaliści są zgodni, że w najbliższych kilkudziesięciu latach nośnikiem tym będzie wodór. Obecnie wysiłki naukowców na całym świecie skupiają się na opracowywaniu zintegrowanych technologii produkcji wodoru i energii elektrycznej, a w szczególności technologii produkcji wodoru z gazu syntezowego, otrzymanego w procesie zgazowania węgla, połączonej z separacją powstającego w procesie dwutlenku węgla. Prace te w Stanach Zjednoczonych są realizowane między innymi w ramach Hydrogen from Coal Program Departamentu Energii USA oraz w ramach projektu FutureGen, w Europie - w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (Priorytet 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne) oraz w ramach Europejskiej Platformy Wodoru i Ogniw Paliwowych (HFP), natomiast w Japonii w ramach Clean Coal Cycle (C3) Initiative Japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) oraz w ramach działań badawczo-rozwojowych New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Wśród głównych celów stawianych współczesnej energetyce należy wymienić: poprawę sprawności działania elektrowni oraz poszukiwanie efektywnych metod wychwytywania CO2. Ważnym aspektem produkcji energii elektrycznej i wodoru z paliw stałych są metody separacji wodoru i dwutlenku węgla z mieszaniny gazowej. Wśród stosowanych obecnie metod separacyjnych wymienia się: absorpcję chemiczną i fizyczną, frakcjonowanie kriogeniczne, metody adsorpcyjne: adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA) i zmiennotemperaturową (TSA) oraz separację membranową. W pracy przedstawiono japońską koncepcję metody produkcji wodoru z separacją CO2 gotowego do sekwestracji - HyPr-RING, w której jako sorbent dwutlenku węgla oraz katalizator procesu zgazowania zastosowano tlenek wapnia.
EN
The continuously increasing oil prices as well as stronger environmental regulations regarding greenhouse emissions made the greatest economic powers search a new, price competitive and environment friendly energy carrier. According to the specialists in the short and medium term hydrogen is likely to become this desired energy carrier. The world research activities in this scope focus on the development of integrated hydrogen and power producing technologies, in particularly technologies of hydrogen production from coal gasification product - synthesis gas, combined with carbon dioxide capture. In the United States this works are carried out in the frame of Hydrogen from Coal Program of the Department of Energy, President's Hydrogen Fuel Initiative and the FutureGen Project, in Europe in the frame of The Sixth EU Framework Programme for Research and Technological Development, Priority: Sustainable development, global change and ecosystems and The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP), in Japan - in the frame of Clean Coal Cycle (C3) Initiative of The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and research and development activities of The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). The most important targets of the present-day power industry are: the efficiency improvement and effective CO2 capture and separation methods. The important aspect of combined power and hydrogen production based on fossil fuels are CO2 and H2 separation methods. Separation methods used in industrial applications are chemical and physical absorption, cryogenic separation, pressure (PSA) and temperature (TSA) swing adsorptions and membrane separation. In the paper, the Japanese novel concept of Hydrogen Production by Reaction Integrated Novel Gasification Process (Hypr-RING) is presented, which applies CaO sorbent for CO2 capture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.