Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  male sterility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Using doubled haploid technologies inbreeding can significantly reduce the time to obtain homozygous parental lines required for the production of F1-hybrid of vegetable crops. This study aims to investigate the influence of factors on the efficiency of carrot embryogenesis in isolated microspore culture to optimise the elements of protocol for producing doubled haploids. Microspores were isolated from inflorescences of 21 genotypes and incubated in NLN13 medium supplemented with 0.1 mg·dm-3 2,4-dichlorophenoxyacetic acids, 0.1 mg·dm-3 1-naphthyl acetic acids, 130 g·dm-3 sucrose, and 400 mg·dm-3 casein hydrolysate and its modifications. Embryoids and their groups were formed after 2–6 months, in some cases after 12 months of cultivation. Depending on the variant, the embryogenesis efficiency averaged from 0 to 4.9 embryoids or groups of embryoids per Petri dish (10 cm3). Embryoids within the group were formed from different microspores. No significant effects of inflorescence position on the plant (branching order), sucrose, and casein hydrolysate concentration in the medium were observed. Significant advantages (p ≥ 0.05) for some genotypes were shown: 1) microspore suspension density 4·104 cells·cm-3 (5.0 embryoids per Petri dish were formed at a microspore suspension density of 4·104 cells·cm-3, 0.0 embryoids per Petri dish at a density of 8·104 cells·cm-3); 2) cultivating microspores of tetrad and early mononuclear stage (4.9 ±3.1 embryoids per Petri dish were obtained by culturing tetrads and early mononuclear microspores, while 0.6 ±0.7 embryoids per Petri dish were obtained by culturing of later developmental stages); 3) high-temperature treatment duration of five days (4.9 ±2.1 embryoids per Petri dish were obtained after five days of high-temperature treatment, 2.7 ±2.6 embryoids per Petri dish formed after two days of high-temperature treatment; 9.8 ±4.7, 10.1 ±6.1, 0.0 ±0.0 embryoids per Petri dish formed after two, five and eight days of high-temperature treatment respectively); 4) adding colchicine 0.5 mg·dm-3 to the nutrient medium for two days of high-temperature treatment, followed by medium replacement (3.3 ±2.6 embryoids per Petri dish were obtained by using a nutrient medium with colchicine, while 1.7 ±1.5 embryoids per Petri dish were obtained by culturing in the reference variant).
EN
Finger millet is a staple food crop of many communities in Africa. The crop is highly nutritious and has incredible grain storage quality. Limited research investment in finger millet in the past has resulted in poor yields and there are currently no commercial hybrids. We investigated the response of different finger millet genotypes (Okhale-1, Gulu-E, KACCIMMI-72, IE 2872, IE 4115 and U-15) to the application of a plant growth regulator hormone (Ethrel). Six elite Kenyan finger millet varieties with contrasting agronomic traits were crossed in a 6 x 6 diallel pattern. To enhance male sterility across female parents, we subjected the plants to Ethrel at concentrations of 1,500ppm, 1,750ppm and 2,000ppm against a 0ppm check. Dwarfing of sprayed plants that resulted in less lodging and ultimately higher yields were observed among plants sprayed with Ethrel at different concentrations. Ethrel application at 2,000ppm had the most dwarfing effect on plants while spraying plants with 1,500ppm of Ethrel resulted in increased grain weight. Although our results demonstrate overall positive effect of Ethrel on finger millet production, the optimum concentrations for more efficient hybridization will still need to be determined.
PL
W celu określenia ewentualnego wpływu różnych źródeł sterylizującej pręcikowie cytoplazmy na wartość gospodarczą mieszańców żyta porównano w doświadczeniu polowym 3 mieszańce trójliniowe (genotypy), z których każdy występował w 4 wersjach cytoplazmatycznych. W badaniach wykorzystano 4 źródła cytoplazmy: cms-P, cms-R, cms-S i cms-C. Doświadczenie, zakładane w układzie podbloków losowanych, wykonano w 6 środowiskach (3 lata, 2 miejscowości). Badane źródła cytoplazmy wywołującej męską sterylność nie powodowały zmian w wartości gospodarczej mieszańców. Wszystkie cytoplazmatyczne wersje mieszańców, niezależnie od genotypu charaktery­zowały się podobnym poziomem plonowania, podobnymi wskaźnikami wartości technologicznej oraz podobnym wykształceniem zdecydowanej większości innych badanych właściwości rolniczych. Mieszańce z cytoplazmą cms-P, w porównaniu z mieszańcami posiadającymi cytoplazmę cms-R, cms-S i cms-C, były wprawdzie niższe, zawiązywały mniej ziarniaków w kłosie i wytwarzały ziarno o większej gęstości, ale nie miało to żadnego praktycznego znaczenia, ponieważ różnice były bardzo małe. Wyniki badań świadczą, że wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych żyta dziedzicz­nie odrębnych od Pampa (cms-P) źródeł sterylizującej cytoplazmy: cms-R, cms-S, cms-C lub podob­nych nie powinno spowodować obniżenia wartości gospodarczej mieszańców.
EN
In order to determine a supposed effect of different sources of cytoplasm inducing male sterility on the agronomic performance of rye hybrids, 3 three-way hybrids (genotypes), each in 4 cytoplasmic versions, were compared in field trials. Four sources of male sterility-inducing cytoplasm: cms-P, cms-R, cms-S and cms-C were used in the study. A two-factor split-plot field experiment was conducted in 6 environments (3 years, 2 locations). The sources of male sterility-inducing cytoplasm used in this study did not cause changes in the agronomic performance of hybrids. All of the cytoplasmic versions of hybrids, independently on genotype, resembled closely each other in respect of grain yield level, grain quality parameters and majority of the other evaluated agronomic traits. Although the hybrids with cms-P cytoplasm were shorter in height, had lower seed set per spike and produced grain having higher test weight in comparison to hybrids with cms-R, cms-S, and cms-C cytoplasm, the differences were small enough to consider them practically unimportant. The results showed that the use of cms-R, cms-S, cms-C or other similar source of male sterility-inducing cytoplasm, genetically different from Pampa (cms-P), for hybrid rye breeding purposes should not decrease an economic value of hybrids produced.
PL
Analizami objęto dwie populacje F2 mieszańców międzyliniowych żyta oraz zestaw 62 rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL-F7) żyta wyprowadzonych z mieszańca 541 × Ot1-3. Potwierdzono istnienie sprzężenia między uprzednio wytypowanymi trzema markerami RAPD, a genem kontrolującym męską sterylność w cytoplazmie C. Dodatkowo zidentyfikowano zestaw pięciu nowych markerów RAPD sprzężonych z genem Rfc1, ale wśród nich tylko jeden wykazywał sprzężenie z genem męskiej sterylności wystarczająco silne dla podjęcia prób wykorzystania go przy selekcjonowaniu materiałów hodowlanych.
EN
Two F2 populations of the interline crosses and a set of 62 recombinant inbred lines (RILs-F7) of rye developed from the cross 541 × Ot1-3 were analyzed during this study. The existence of linkage between formerly found three RAPD markers and the restorer locus for cytoplasm C was affirmed. Additionally, a set of five new RAPD markers linked with Rfc1 locus was identified, but only one of these markers was close enough to be attempted in using in marker assisted selection programme.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.