Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 241

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwasowosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The pH influence on the particular forms of soil acidity and the relations between soil neutralization and charge were investigated. Clay fractions of six acidic soils of different origin were examined after conversion into homoionic sodium and aluminium forms. Results indicate that soil exchange acidity should be defined not on the basis of neutral salt extraction but on the basis of surface charge available to acidic ions adsorption. The amount of pH dependent acidity neutralized with pH increase can be quantitatively described by the increase of negative surface charge and the decrease of positive surface charge.
PL
Badano wpływ pH na poszczególne formy kwasowości glebowej oraz związek neutralizacji gleby z jej ładunkiem powierzchniowym. Do badań użyto sodowych i glinowych form frakcji ilastych wydzielonych z kilku gleb kwaśnych. Stwierdzono, iż do opisu kwasowości wymiennej bardziej nadaje się definicja oparta na wielkości ładunku powierzchniowego dostępnego dla jonów kwaśnych, aniżeli oparta na rugowaniu tychże jonów za pomocą soli obojętnej. Ilość kwasowości zależnej od pH neutralizowana podczas wzrostu pH badanych próbek dawała się ilościowo opisać poprzez zmiany ładunku powierzchniowego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wariantu technologii fermentacji mlekowej, w której w jednym fermentorze prowadzono hydrolizę, jak i właściwą fermentację. Do hydrolizy używano preparatów enzymatycznych „Amylopol P" i „Termamyl" przyjmując dla przebiegu tego procesu parametry typowe dla fermentacji mlekowej. Dla obu preparatów uzyskano gorszą efektywność technologiczną fermentacji w porównaniu z fermentacją na sacharozie. We wszystkich próbach nie uzyskano pełnej hydrolizy skrobi, co w sposób zasadniczy sprawia, że badany wariant technologiczny jest w polskich warunkach nieefektywny.
EN
In the paper the results of investigation on lactic fermentation are presented. Hydrolysis and typical fermentation were conducted in one fermentation tank. „Amylopol P" and „Termamyl" were used to hydrolysis, parameters of typical lactic fermentation were applied. Technological effectiveness of fermentation for both enzymes were worse than with sucrose. Starch hydrolysis was not complete, therefore examined technological variant is ineffective in polish conditions.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.