Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kielki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W ekstraktach bezkomórkowych lucerny siewnej M. sativa znaczną aktywność THA wykazywały kiełki, w przeciwieństwie do nasion, w których praktycznie nie obserwowano aktywności enzymu. Aktywność THA z kiełków była zależna od obecności kompleksu ATP-Mg2+. W obecności Mg2+ zastąpienie ATP przez GTP powodowało ok. 50% obniżenie aktywności enzymu w kiełkach. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że jony Mn2+ nie mogą zastępować Mg2+. Ich obecność może powodować 50-70% zahamowanie aktywności THA. Natomiast zastępowanie jonów Mg2+ jonami Ca2+ powodowało nieznaczną stymulację aktywności. Wykazano również, że w obecności cAMP magnez odgrywa kluczową rolę, co może wskazywać na jego niezbędność w procesie aktywacji trehalazy.
EN
The presence of trehalase activity in germs and seeds of alfalfa was studied. Contrary to seeds, germs revealed high THA activity. This activity depended on the presence of ATP- Mg2+ complex, when substitution of ATP by GTP molecules caused nearly 50% inhibition of THA activity. It appears that magnesium cannot be substituted by manganese, but introduction of Ca2+ ions slightly improves THA activity. Moreover, in the cAMP presence, magnesium had a key function in THA activity. Magnesium is probably indispensable for the activation of the enzyme activation.
EN
Probiotics and prebiotics play an important role in human and animal nutrition. Those research studies were performed to evaluate the potential of using legume sprouts as carriers for probiotic strain of Lactobacillus rhamnosus GG. They determined the effect of legume species, temperature of sprouting, and inoculation methods of seeds or growing sprouts on the survival and/or growth of probiotics. It was found that the count of bacteria in sprouts depended on the germination temperature, inoculation methods as well as on the species of legume used as a carrier. The beans examined (Adzuki and Mung) germinated effectively at a temperature between 25 ÷ 35 ºC. And the lentil sprouted most effectively at 25 ºC. In the case of soy-bean and lentil, the temperature of 35 ºC caused the germination efficiency to decrease. The growth of Lb. rhamnosus GG was reported only in the case of the lentil and soy-bean sprouts obtained from the seeds imbibed in an inoculum and germinated at 25 ºC. The count of probiotic bacteria was 3.1×10⁶ and 7.18×10⁶ CFU per grams of fresh mass, respectively. The sprouts obtained from the bean seeds analyzed did not provide any conditions for probiotic bacteria to survive and grow. The best carrier for the probiotic bacteria studied were the soy-bean sprouts; in their case, after inoculation of seeds and using a suspension of probiotic bacteria, the sprouts obtained at 25 ºC had the best quality parameters.
PL
Probiotyki i prebiotyki odgrywają ważna rolę w żywieniu zwierząt i człowieka. W badaniach oceniono możliwość zastosowania kiełków roślin strączkowych jako nośników probiotycznych bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. W pracy określono wpływ gatunku rośliny, temperatury kiełkowania, metody inokulacji nasion lub wzrastających już kiełków na przeżywalność i/lub wzrost probiotyków w kiełkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w kiełkach zależała od temperatury prowadzenia hodowli, metody inokulacji, jak też gatunku rośliny zastosowanej jako nośnik. Badane fasole (Adzuki oraz Mung) efektywnie kiełkowały w zakresie temp. 25 ÷ 35 ºC. Soczewica natomiast najwydajniej kiełkowała w temp. 25 ºC. W przypadku kiełków soczewicy i soi temperatura 35 ºC wpłynęła na zmniejszenie wydajności kiełkowania. Wzrost Lb. rhamnosus GG stwierdzono tylko w przypadku kiełków soczewicy i soi otrzymanych z nasion namoczonych w inokulum i kiełkowanych w temp. 25 ºC. Ich liczba w kiełkach wynosiła odpowiednio 3.1×10⁶ i 7.18×10⁶ jkt/g świeżej masy. Kiełki uzyskane z nasion analizowanych fasoli nie zapewniały warunków do przeżywalności i wzrostu bakterii probiotycznych. Najlepszym nośnikiem badanych bakterii probiotycznych były nasiona soi, w przypadku których w temp. 25 ºC otrzymano kiełki o najlepszych parametrach jakościowych po zastosowaniu inokulacji nasion zawiesiną bakterii probiotycznych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.