Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 862

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dofinansowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych modyfikująca, a następnie zastępująca Dyrektywy 200 1/77 /EC i 2003/30/EC (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources) jednoznacznie kwalifikuje pompy ciepła jako urządzenia wykorzystujące energię odnawialną (aerotermalną, hydrotermalną i geotermalną). Dzięki temu inwestycje związane z pompami ciepła mogą być objęte wsparciem finansowym przeznaczonym dla odnawialnych źródeł energii.
PL
Wydatkiem kwalifikowalnym określa się koszt poniesiony przez beneficjenta (lub podmiot upoważniony do jego ponoszenia, wskazany w umowie o dofinansowanie) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ), który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego Programu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie.
PL
Działalność innowacyjna w dzisiejszych czasach jest wymogiem każdego podmiotu gospodarczego, który chce osiągnąć sukces. Jak wykazują badania, największą przeszkodą dla przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji jest brak odpowiednich środków finansowych. Polityka innowacyjna państwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przyjęła do realizacji w 2007 roku Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którego głównym celem jest wspieranie i pobudzanie innowacyjności polskich przedsiębiorców .Z przeprowadzonej analizy danych wynika, iż przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego w niedostateczny sposób pozyskują środki z POIG na rozwój innowacji. Do końca 2012 roku z programu skorzystało tylko 83 beneficjentów, w porównaniu do liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie wg GUS jest to niewielka liczba. Najwięcej beneficjentów koncentruje się wokół miasta Olsztyn (Olsztyn i powiaty ościenne), można domniemywać, że tylko w centrum województwa jest najwięcej przedsiębiorstw wdrażających innowacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Największa kwota dofinansowania została pozyskana przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością –średnie przedsiębiorstwa. Założone cele i zadania POIG są bardzo istotne w pobudzaniu przedsiębiorstw do myślenia kreatywnego i wdrażania innowacji, jednakże aby zwiększyć liczbę pozyskiwanych środków z programu, kluczowym wydaje się zwiększenie wsparcia ze strony instytucji zewnętrznych.
6
Content available remote Finansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej
80%
PL
Przedsiębiorstwa zobowiązane przez najnowszą ustawę o efektywności energetycznej do wykonania audytu energetycznego niestety nie znajdą obecnie dofinansowania na wykonanie opracowania audytu, mogą jednak pozyskać środki na realizację niektórych działań poprawiających efektywność energetyczną.
PL
W latach 2007-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do publicznych środków finansowych na inwestycje z zakresu poprawy konkurencyjności. Średnia roczna wartość pomocy przyznana na realizację działania będzie zbliżona do środków, które są obecnie przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich'. Wartość pomocy finansowej będzie jednak zależała od wielkości przedsiębiorstwa i jego kondycji ekonomicznej oraz korzyści, jakie mogą osiągnąć producenci rolni.
EN
Within Rural Areas Development Programme for the period 2007-2013 the food industry in Poland will be able to spend public funds on investments which improve its competitiveness. An average amount of money allocated to this measure will be almost as high as funds which have been used by enterprises within Sectoral Operational Programme: "Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural evelopment". However the level of financial help will depend on physical and economical size of enterprises as well as on possible benefits of farmers.
PL
W ramach działań na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce 29 września 2023 r. ruszył drugi nabór wniosków w programie "Ciepłe Mieszkanie”, z budżetem 1,75 mld zł, na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.
PL
W pracy omówiono możliwości dofinansowania prac badawczych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji. Wyszczególniono tematykę badawczą podejmowaną w ramach 5. Programu Ramowego realizowanego w latach 1999-2002 i planowane obszary badań w ramach 6. Programu Ramowego na lata 2003-2006. Omówiono koncepcję Europejskiego Obszaru Badań - European Research Area, ERA - oraz praktyczne aspekty przygotowywania aplikacji projektowych do 5. i 6. Programu Ramowego oraz możliwości korzystania z pomocy polskiej sieci punktów kontaktowych ds. programów ramowych.
EN
Opportunities of financial support for research projects from the resources of the European Union under the Framework Programmes of Research, Technological Development and Demonstration have been presented. Thematic scope of the performed in the years 1999-2002 5th Framework Program has been specified along with the anticipated fields of research in the upcoming 6th Framework Program to be performed in the years 2003-2006. The concept of the European Research Area (ERA) has been discussed together with practical aspects of preparing project proposals to the 5th and 6th Framework Programme. Assistance offered by the Polish network of Framework Programmes Contact Points was presented.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej rozwój firmy w ramach programu Phare 2000. Nie są to łatwe pieniądze, ale możliwe do zdobycia. Program Phare obejmuje różne warianty pomocy, w zależności od wybranego programu w ramach którego będą składane wnioski o dotacje.
EN
Small and medium enterprises may take advantage of financial support dedicated to development of enterprises offered by the Phare 2000 Programme. This money, though not easy, is however available. The Phare Programme provides various forms of assistance; they depend on the type of specific program to which the application is to be submitted.
EN
The paper describes the procedure applied by the EcoFund Foundation and refers to the terms of obtaining grants for investment projects connected with modernization of electric drives. The EcoFund Mechanism was established in 2005 in cooperation with the Polish Foundation for Energy Efficiency. Within the framework of this mechanism the EcoFund Foundation can donate subsidies for modernization of electric drives including: replacement of standard electric motors with the high efficiency motors, replacement of pumps, fans, compressors etc., installation of control systems. Possible EcoFund financial support may reach up to 30% of the qualified capital cost.
PL
Ponad 44 mln zł wsparcia na budowę, rozbudowę i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej otrzyma pięć parków narodowych: Tatrzański, Słowiński, Karkonoski, „Ujście Warty” oraz „Bory Tucholskie”. Pieniądze pochodzić będą z Unii Europejskiej, a przekazywać je będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PL
W Polsce funkcjonuje dziewięć instalacji termicznego przekształcania odpadów. W najbliższych latach ich liczba może się zwiększyć aż czterokrotnie. Do 30 grudnia ub.r. można było składać wnioski na finansowe wsparcie budowy ITPO. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten cel pulę 3 mld zł. Zainteresowanie inwestorów okazało się ponad trzykrotnie większe od alokacji programu.
PL
Rozszerza się zasięg unijnej pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej bezpośrednio na inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Do tej pory twarde wsparcie z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dostępne było wyłącznie w pięciu województwach. Teraz o pomoc tę mogą ubiegać się firmy w całym kraju.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.