Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
5159--5168
PL
W artykule przedstawiono syntetyczną diagnozę stanu istniejącego wskazując m.in. na problemy związane z niedostosowaniem szerokości ciągów pieszych do natężeń ruchu oraz potrzeb poszczególnych grup użytkowników, złym stanem technicznym infrastruktury, występowaniem przeszkód utrudniających ruch pieszych, występowaniem barier, słabością węzłów przesiadkowych czy niską estetyką. Wskazano silne i słabe strony organizacji ruchu pieszego w miastach. Zaproponowano zasady budowania współczesnej polityki miejskiej w odniesieniu do ruchu pieszego (strategii dla ruchu pieszego) ze wskazaniem podstawowych zasad organizacji ruchu pieszego, celów polityki pieszej (celu nadrzędnego i celów szczegółowych). Omówiono zestaw działań tworzących podstawę polityki rozwoju ruchu pieszego, oraz narzędzia służące kształtowaniu infrastruktury dla ruchu pieszego do stosowana na trzech poziomach szczegółowości: obszaru (rozwiązania w skali obszaru miasta/dzielnicy), ulicy (rozwiązania w skali poszczególnych ulic i placów), detalu (poszczególnych elementów przestrzeni ulicy).
EN
The article gives a synthetic diagnosis of existing situation, among other things pointing problems connected with: not adjusted footpaths width to traffic intensities and the needs of specific user groups, bad technical condition of the infrastructure, the existence of movement obstacles and barriers, the weakness of interchanges and low aesthetics. The article identifies strengths and weaknesses of pedestrian traffic in cities. Proposed rules for the building of modern urban policy in relation to pedestrian traffic (pedestrian strategy) with an indication of the fundamental principles of organization of the pedestrian, policy objectives (main and detail). The article discusses the set of actions constituting the basis for the pedestrian’s policy, and shaping tools to be used at three levels of detail: area (large scale solutions), street (in the scale of an individual street), detail (scale of particular elements).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.