Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chryzantema
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Chryzantemy to jedne z najpiękniejszych kwiatów jesieni, które wyróżnia spośród pozostałych roślin długi okres kwitnienia oraz szeroka skala barw koszyczków kwiatostanowych. Istnieje ich wiele odmian, które z powodzeniem można zastosować na miejskich rabatach.
PL
Kiedy jesienna aura zmienia krajobraz i miasta stają się szare, tysiące chryzantem przeobrażają niemieckie miasteczko Lahr, dzięki czemu każdego roku przyciąga ono ponad 180 tys. zwiedzających.
PL
W pracy dokonano oceny odżywienia makroskładnikami gałązkowych odmian chryzantem uprawianych w tunelu foliowym w dwóch różniących się warunkami świetlnymi okresach uprawy, tj. wiosenno-letnim (20 odmian) i letnio-jesiennym (13 odmian). Studia porównawcze przeprowadzono na podstawie zaleceń wybranych autorów (6). Wykazano duże rozbieżności dotyczące zalecanych zawartości pierwiastków w liściach chryzantem. Konsekwencją tego są niejednoznaczne, a czasami także sprzeczne oceny stanu odżywienia roślin, co czyni wspomniane zalecenia mało przydatnymi.
EN
The aim of study was the assessment of macronutritional status of spray chrysanthemums grown in foil tunnel in two growing periods of different light conditions: in spring-summer season (20 cultivars) and summer-autumn season (13 cultivars). For this comparative study 6 recommendation were selected. Appreciable discrepancies concerning the recommended content of elements in chrysanthemums leaves were demonstrated. As the consequence there are ambiguous, sometimes contradictory estimations concerning the conditions of plants nutrition. It makes the above-mentioned recommendations useless.
PL
Wczesne, miniaturowe odmiany chryzantemy wielkokwiatowej - Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam. - z grupy Santini uprawiano po sobie w wysokim, nieogrzewanym tunelu foliowym, w dwóch terminach - wiosennym i jesiennym. W roku 2004 uprawiano rośliny z dwu- i czterotygodniowym okresem wzrostu w warunkach długiego dnia, a w roku 2005 - z okresem dwu- i trzytygodniowym. W uprawie wiosennej zaciemniano rośliny od 15 maja, w uprawie jesiennej - od 15 sierpnia. Przed rozpoczęciem zaciemniania roślin mierzono wysokość młodych roślin i określano liczbę liści wytworzonych przez te rośliny. Dla oceny jakości kwitnących roślin przyjęto kryterium określające długość pędów na co najmniej 50 cm i liczbę rozwiniętych koszyczków kwiatowych na minimum 6. Określono także czas trwania każdej uprawy. Kwiaty zbierano w lipcu i w październiku. W roku 2004 dwutygodniowy okres uprawy roślin w warunkach długiego dnia okazał się wystarczający dla 12 spośród 20 odmian porównywanych w terminie wiosennym i 5 odmian porównywanych w terminie jesiennym. Jakość kwitnących roślin pozostałych odmian nie odpowiadała przyjętemu w pracy kryterium. W roku 2005 dwutygodniowy okres dni długich umożliwił osiągnięcie wysokiej jakości - zgodnej z przyjętym kryterium - przez kwitnące rośliny prawie wszystkich badanych odmian miniaturowych.
EN
Early cultivars of Chrysanthemum x grandiflorum of the group Santini were grown in monoculture in a high unheated plastic tunnel in two seasons - spring an autumn. In 2004 plants with a two- or four-week growing period were grown under long day conditions, while in 2005 - those with a two- or three-week period. In spring culture plants were treated with short days starting from 15 May, while in autumn culture - from 15 August. Before the beginning of a short day the height of young plants was measured and the number of leaves produced by these plants was counted. To evaluate the quality of flowering plants the criterion was adopted, determining the length of shoots as at least 50 cm and the number of developed flowers as the minimum of 6. Moreover, the cultivation time of each culture was determined. Flowers were collected in July and in October. In 2004, a two-week cultivation time of plants under long day conditions turned out to be sufficient for 12 out of 20 cultivars as compared to the spring season and 10 cultivars as compared to the autumn season. The quality of flowering plants of the other cultivars did not meet the adopted criterion. In 2005 high quality - consistent with the adopted criterion - was obtained for flowering plants of almost all the cultivated cultivars.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.