Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obróbki hybrydowej - elektroerozyjno-mechanicznej z wykorzystaniem, jako elektrody roboczej szczotki tarczowej wykonującej ruch obrotowy. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych określające wpływ parametrów wejściowych procesu na wydajność i chropowatość dla staliw manganowych.
EN
The paper presents a brief study of hybrid - electro-discharge mechanical machining with an elastic, discrete electrode. Attention has also been paid to the relation between the material removal rate and surface roughness as a function process parameters for magnanimous steels.
EN
This article presents the structure and properties of surface layers produced on 30HNWFAŻ steel in processes of glow discharge (g.d.) nitriding and its modified versions, vis: the IMPAS method, i.e. nitriding with successive oxidation under g.d. conditions, and the WIMP method consisting in connecting the g.d. nitriding with the PACVD technique under the g.d. conditions in an atmosphere containing an organic compound of titanium - Ti(OCH). Discussed are the results of metallographic examinations, hardness test, phase composition tests, resistance to wear due to friction and corrosion of the layers produced in the new processes. By way of example results are quoted of comparative examinations relative to a chromium layer deposited electrolytically. It has been proved that the layers produced under the g.d. conditions substantially improve the useful properties of the 30HNWFAŻ steel.
EN
Purpose: The purpose of this work was a microstructural and phase analysis of oxide layers remelted with TIG welding machine and by means of modified TIG method. Design/methodology/approach: The scope of investigations encompassed microstructural and phase assessment of oxide layers after remelting and alloying. Surface treatment was performed by means of TIG welding method and its modified version. Findings: Investigations of remelted coatings enabled determination of effect of the treatment on the structure and nature of phase transformations. Research limitations/implications: Further investigations with use of transmission electron microscopy will make it possible to observe the microstructures and obtain additional information about morphology of phases. Practical implications: Oxide coatings are one of the main components in coatings which are used under conditions of intensive wear and influence of corrosion agents. Originality/value: Modification of single-torch welding method was a solution to a problem of remelting of non-conducting ceramic coatings.
4
Content available remote Disadvantages of applied lacquer coatings on polymer substrate
80%
EN
Purpose: The use of polymer parts in automotive industry gives economic and practical savings. This is evoked by weight reduction of the used construction elements. However, polymer parts usually require application of coatings to ensure high quality surface. The painting of polymer materials is one of the most popular and well known methods. Assumptions of the study presented in this article were an attempt to create an atlas of lacquer coating disadvantages. Design/methodology/approach: Assumptions of this study were an attempt to identify lacquer coating disadvantages. Samples of the parts with disadvantages were prepared with the use of microtome and then viewed on an optical microscope. The defects have been described and the causes of their formation have been identified. Findings: The paper shows the examples of common disadvantages of polymer coatings’ application in automotive industry. Research limitations/implications: In automotive industry, they are often used as a substrate - metals or other materials. The description and identification of disadvantages of coatings on these substrates requires further study. Practical implications: The identification of disadvantages of the applied lacquer coatings on polymer substrate allows to eliminate them. Through the improvement and generation of new technologies of coating industry as a major supplier to the very large automotive industry, the industry will continue to thrive, grow and maintain its economical competitiveness in the global marketplace. Originality/value: Applications of multilayer polymer coatings in automotive industry are rarely described in literature - especially the application on polymers substrate. The description and identification for the emergence of the most frequent reasons of lacquer disadvantage is a novelty in this article.
5
Content available remote Basis of surface treatment with high-pressure hybrid jet.
80%
EN
The high-pressure hybrid water-abrasive-ice jet treatment is a new technology that has grown in popularity lately. Such technology is based on a high-pressure abrasive-water jet with addition of dry ice pellets (CO)2. The experimental plant accompanied with suitable equipment are discussed in. Ice particle sublimation effect also structures of water pressure and abrasive grains distribution were researched. Their influence on the workpiece material were analysed too, that enabled to explain surface treatment mechanism and develop model of surface erosion using high-pressure hybrid jet.
PL
Obróbka wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową jest nową technologią, jej podstawą jest wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna domieszkowana cząsteczkami suchego lodu (CO)2. W pracy przedstawiono instalację eksperymentalną wyposażoną w osprzęt wysokociśnieniowy oraz wyniki badań sublimacji cząstek lodu, a także rozkładu ciśnienia i cząstek ściernych w strudze. Przeprowadzono analizę oddziaływania cząstek na materiał obrabiany, określono mechanizm obróbki powierzchni i opracowano model erozji strugą hybrydową.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania planów G. Taguchi do optymalizacji warunków nagniatania oraz analizy wpływu czynników nagniatania na chropowatość powierzchni obrobionej; możliwość planów G. Taguchi rozpatrywano na przykładzie nagniatania rolką walcowych powierzchni zewnętrznych.
EN
The aim of the work wds to evaluate possibilities of the G. Taguchi plans utilisation lo optimisation burnishing process conditions as well as to analyse influence of burnishing process factors on surface roughness. The roller burnishing process of the external surface was used as an example.
7
80%
EN
Purpose: This work presents the investigation results of laser remelting and alloying especially the laser parameters and its influence on the structure and properties of the surface of the 32CrMoV12-28 hot work steel, using the high power diode laser (HPDL). In this paper there are presented the investigation results of mechanical properties and microstructure with ceramic particle powders vanadium carbide VC, tungsten carbide WC and tantalum carbide TaC. The purpose of this work was also to determine the laser treatment conditions for surface layer treatment of the investigated steels. Design/methodology/approach: The purpose of this work was the determination of technological conditions for alloying and remelting of the surface layer particularly the laser power. There is studying the influence of treatment on the remelting depth of the surface layer to achieve high layer hardness for protection of the steel and also make the surface more resistant for work. Findings: As a result structure changes in form of fragmentation were determined. For alloying the tungsten carbide, tantalum carbide and vanadium carbide powders were used. Three phases of carbides: TaC, VC and WC, were observed. Research limitations/implications: The remelted layers which were formed on the surface of the investigated hot work steel were examined metallographically and analyzed using a hardness and micro hardness testing, X-ray diffraction, EDS microanalysis, electron scanning microscope. Practical implications: This work helps to use the new developed laser treatment technique for alloying and remelting of hot work tool steel tools for hot working conditions. Originality/value: The originality of this work is based on applying of High Power Diode Laser for improvement of steel mechanical properties as well the thermal fatigue and wear resistance.
8
80%
PL
Czyszczenie skorodowanych powierzchni statków przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej stanowi nową i szybko rozwijającą się technologię wdrażaną w przemyśle stoczniowym. Główne kierunki jej rozwoju skierowane są na automatyzację i mechanizację pracy, jak również na zwiększenie ciśnienia wody. Zastosowanie takich nowoczesnych technologii w warunkach Polskich stoczni natrafia jeszcze na wiele problemów. Biorąc pod uwagę aktualne tendencje światowe w niniejszym artykule przedstawiono osiągnięcia własne i poglądy ułatwiające dobór odpowiednich urządzeń technologicznych i osprzętu wysokociśnieniowego. Zaprezentowano także posiadane wyposażenie techniczne i możliwości skutecznego usuwania korozji z powierzchni blach remontowanych jednostek pływających.
EN
Cleaning the corroded ship's side using the high-pressure abrasive-water jet is a new technology in the shipbuilding industry that now undergoes the intensive development. The main trends in development are automation and mechanization of work and an increase in water jet pressure as well, while application of new technologies to Polish shipbuilding industry is limited for many reasons. Talcing into account actual world-wide tendencies, own work achievements and methods facilitating selection of suitable technological devices and high-pressure equipment are presented in this paper. There arc also presented here possessed equipment as well as possibilities of efficient corrosion removing from repaired vessels.
9
Content available Tribological properties of surface layer with boron
80%
EN
The aim of the present work is to determine the influence of technologically produced boron surface layers on the friction parameters in the sliding pairs under the conditions of mixed friction. The tribological evaluation included ion nitrided, pack borided, laser borided, quenched and tempered surface layers and TiB2 coating deposited on 38CrAlMo5-10, 46Cr2 and 30MnB4 steels. Modified surface layers of annular samples were matched under test conditions with counter-sample made from AlSn20 bearing alloy. Tested sliding pairs were lubricated 15 W/40 Lotos mineral engine oil. The tribological tests were conducted on a T-05 block on ring tester. The applied steel surface layer modification with boron allow creating surface layers with pre-determined tribological characteristics reąuired for the elements of kinematic pairs operating in the conditions of sliding friction. Pack boronizing reduces the friction coefficient during the start-up of the frictional pair and the maximum start-up resistance level is similar to the levels of pairs with nitrided surface layers. Paper present comparison between surface roughness of annular sample and countersample before and after test, influence of surface treatment annular sample on change of friction coefficient vs. rotation speed and load, influence of surface treatment annular sample on moment of friction in function load of kinematics pair, influence of surface treatment annular sample on friction forces and temperature depending on load, as well as influence of surface treatment annular sample on wear of AlSn20 bearing alloy under various load conditions.
10
Content available remote Photoalignment - an alternative aligning technique for Liquid Crystal Displays
80%
EN
Purpose: The main aim of this work is to present our investigation in the field of photoalignment. In this work we introduce useful photoalignment techniques and discuss in detail the results of photocrosslinking and photodegradation in photosensitive polymer materials. Design/methodology/approach: We describe the new procedure investigated in our laboratory for the following materials: HD-4100, HD-4110 and HD-8820 (DuPont Microsystems) as well as the characteristics obtained for the thin polyimide layers: optical homogeneity, thickness, surface tension. Findings: Polyimide layers obtained on the glass/ITO substrates which were irradiated using linearly polarised ultraviolet light show the aligning properties for liquid crystal layers. The proposed new technology is fairly fine to obtain 2-3 cm2 layers. Research limitations/implications: The liquid crystal material alignment quality is not perfect, but the works are still in progress. In the next step we will try to use silan-derivative adhesion promoters to lower the aligning layers thickness. This solution will probably also have a big influence on the aligning layers homogeneity. Practical implications: We discuss an alternative technique of the rubbing method for composition of liquid crystal displays. Liquid crystal displays are widely used for many industrial and commercial applications. Multimedia and graphics and medical-imaging systems require top quality images. Such an image can be obtained under the condition of good liquid crystal alignment. Rubbing is a method conventionally used for these purposes. Unfortunately this technique has some disadvantages that are particularly visible in new generation displays. The usage of photodephiniable materials opens the route to obtain an appropriate molecular tilt and controlled anchoring energy as well as preparing layers that are suitable to providing diversified optical axes in one liquid crystal cell. Originality/value: Agents investigated in the paper hasn’t been used as the alignment materials in liquid crystal cells preparation so far. The used technology as well as HD-4100, HD-8820 and HD-4110 materials are suitable as the alternative substances for common used aligning chemical substances and technologies.
EN
Laser cladding is a method that can be applied to repair the crack and break on the mold and die surfaces, as well as generate new attributes on the surface to improve toughness, hardness, and corrosion resistance. It is used to extend the life of the mold. It also has the advantages of superior bonding strength and precision coating on a local area compared with the conventional thermal spraying technology. In this study, we investigated the effect of cladding on low carbon alloy steel using 18%Cr-2.5%Ni-Fe powder (Rockit404), which showed high hardness on the die surface. The process conditions were performed in an argon atmosphere using a diode laser source specialized for 900-1070 nm, and the output conditions were 5, 6, and 10 kW, respectively. After the cladding was completed, the surface coating layer’s shape, the hardness according to the cross-section’s thickness, and the microstructure were analyzed.
13
Content available remote Physical properties and haemocompatibility of passive-carbon layer
80%
EN
Purpose: In the paper physical (surface topography, electrical properties) and antithrombogenic properties of the passive-carbon layer used for enhancing the surface properties of vascular stents made of Cr-Ni-Mo steel have been investigated. Design/methodology/approach: To characterize the electrical properties of carbon layer the silicon plate was used. The resistivity ρ and relative permittivity of the layer ε r have been determined on the basis of currentvoltage and capacitance-voltage characteristics. In vitro tests of biotolerance evaluation of the passive-carbon layer in blood environment have been carried out in the haemolysis tests (in the direct contact and from the extract) and in the blood clotting tests. Findings: The results of investigations have shown that deposition process of the passive-carbon layer of dielectric properties on the surface of implants made of Cr-Ni-Mo steel and used in interventional cardiology is an effective way of limiting the reactivity of their surface in blood environment and the blood clotting process in consequence. Research limitations/implications: Usefulness of the passive-carbon layer for interventional cardiology applications should be verified in in vivo tests. Originality/value: Modification of physical properties of surface of the metallic biomaterials applied in cardiovascular system by deposition of the passive-carbon layer which has dielectric properties limits the blood clotting process.
14
80%
EN
Purpose: The aim of the work was to work out methods to improve biocompatibility of the Ti6Al7Nb alloy by creating thick, porous layer which ensure corrosion resistance and which could be a base for biological reactions leading to improvements in the tissue bond with the implant. Design/methodology/approach: Surface were prepared using electropolishing, thermal oxidation, thermal oxidation in TiO2 powder, anodic oxidation in NaH2PO4, in NaOH and spark oxidation in H2SO4+H3PO4. The roughness was examined using MSP and LPM. Corrosion resistance tests were carried out in SBF with pH values characterized for neutral, inflammatory and stagnation state. Topographical features were determined using confocal microscope. Findings: The surface treatments guarantee a smooth surface (low value of Ra and RZDIN) or porous surface structure and high corrosion resistance. Topographical parameters of the layer can be altered according to the duration of that process. The corrosion resistance of the specimens anodically oxidized in NaOH and spark oxidized possessed high corrosion resistance in SBF also in SBF with low and high pH value. Research limitations/implications: For the layers, further mechanical, chemical, biological and composition examinations are planed. Practical implications: The paper presents different surface treatments and their influence on corrosion and topographical properties and it could be useful for implant producers to take into consideration one of these methods. Anodic oxidation is a very simple method to ensure high corrosion resistance of implants. Originality/value: The paper presented new approaches to the surface preparation by spark oxidation in the acids and anodic oxidation in NaH2PO4 and NaOH at different parameters which haven't previously been used. There were proposed thermal oxidation in TiO2 powder that was not presented before. The paper compares corrosion resistance and topographical features of the Ti6Al7Nb modified by the new proposed and commonly used techniques.
15
Content available remote Structure and properties of laser alloyed surface layer
80%
EN
Purpose: The purpose of the work was to create homogenous surface layer as a result of impulse laser alloying of TiO2 and low-alloy steel. Design/methodology/approach: The surfaces of samples, coated with ceramic coating, were then irradiated with CO2 laser beam. During the work microstructure and phase investigations as well as measurement of microhardness have been carried out while the chemical composition of the surface layers has been determined. Findings: The microstructure in all the paths created as a result of application of varied processing parameters was comparable. Chemical composition of individual zones which were a result of remelting proved creation of a surface layer rich in Ti. Research limitations/implications: Further research is aimed to determine corrosion resistance of the alloyed samples. Practical implications: TiO2 layers are widely applied e.g. in medicine which makes them an object of unflagging interest by researchers. Originality/value: Microstructure description of the alloyed surface layer cohesive-connected with base material, which eliminated fundamental problem involved with the created layers i.e. their poor adhesion, has been presented.
EN
The effects of HCl-based chemical and Ar+ sputter etching treatment on (100) GaAs surface properties with the aim to develop the procedure of surface preparation before metal deposition have been investigated. Variable angle spectroscopic ellipsometry, X-ray photoelectron spectroscopy, atomic force microscopy and photoluminescence have been used to study the surface characterization. We show that combining chemical etching in 5% HCl with Ar+ sputter etching gives the best results for surface cleaning prior to metal deposition. The application of this two-step treatment allows to obtain Ni/AuGe/Ni/Au ohmic contact with rc = 2×10–6 .omega.cm2 with excellent adhesion and long-term thermal stability.
17
Content available remote Use of image analysis in determining the thicknesses of coatings
80%
EN
Image analysis is an innovative solution in material characterization. One of the areas where image analysis can be put to use effectively is in establishing the thicknesses of coatings encountered in surface fi nishing applications. Galvanizing ranks among the most widely used corrosion protection techniques, and estimates of the useful service life of surface-finished substrate material hinge on establishing the correct thickness of the zinc layer applied in the galvanizing process. In applications where the fi lm thickness does not lend itself easily to measurements by common thickness gauges (such as on highly curved surfaces), a method which, in addition to fi lm removal by etching, is well-suited for measuring thicknesses is using the microscope. Prior to the measurement, polished metallographic sections are prepared from suitable specimens, and the measurement itself is conducted as per the standard EN ISO 1463 [1]. The thickness measurement proper is performed at regular intervals around the sample periphery, where the sample is allowed to travel within the optical system of the microscope and the readings are compared with a calibrated scale of the eyepiece. In case image analysis technique is used, the over-all, as-recorded image of the sample provides the input data for a software separation process by which the image of the Zn layer is isolated and, subsequently, evaluated using image analysis software. From comparisons of the results achieved it follows that the use of image analysis, which is also less time-consuming, yields more accurate results.
PL
Metoda analizy obrazu to nowoczesne rozwiązanie stosowane w charakterystyce materiałów. Metoda ta znajduje praktyczne zastosowanie m.in. w ustalaniu grubości powłok w procesie obróbki powierzchniowej. Cynkowanie jest metodą najszerzej stosowaną w ochronie przed korozją i założona trwałość pokrytego powłoką podłoża po obróbce powierzchniowej wpływa na ustalenie odpowiedniej grubości powłoki cynku nałożonego w procesie cynkowania. W przypadkach gdy grubości nie można w łatwy sposób zmierzyć za pomocą standardowych urządzeń pomiarowych (np. gdy powierzchnie są mocno zakrzywione), oprócz techniki polegającej na usunięciu powłoki przez wytrawienie zastosowanie znajduje również metoda mikroskopowa. Przed wykonaniem pomiaru przygotowane zostają wypolerowane próbki metalografi czne, a sam pomiar jest wykonywany według normy EN ISO 1463 [1]. Grubość właściwa mierzona jest w równych odstępach w obrębie próbki, gdy próbka przesuwana jest w polu widzenia systemu optycznego mikroskopu, zaś odczyty porównywane są ze skalibrowaną skalą na okularze. W przypadku zastosowania metody obróbki obrazu, dane wejściowe uzyskane bezpośrednio z zarejestrowanego obrazu zostają przesłane do odpowiedniego programu, który następnie izoluje warstwę cynku aby później poddać ją obróbce. Na podstawie porównania wyników ustalono, że zastosowanie metody obróbki obrazu pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych wyników w krótszym czasie.
18
Content available The effect of degreasing on adhesive joint strength
80%
EN
The paper investigates the effects of degreasing, surface preparation methods in adhesive bonding and con adhesive joint strength. Five types of degreasing agents were used in the study: acetone, extraction naphtha, Ultramyt, Wiko and Loctite 7061. The degreasing operation was performed by three methods: rubbing, spraying and immersion. Strength tests were performed on single-lap adhesive joints of hot-dip galvanized metal sheets made with Loctite 9466 adhesive according to the above variants of surface preparation. The experimental results demonstrate that adhesive joint strength is significantly affected by the applied degreasing agent. Moreover, the method of application of the degreasing agent is crucial, too. The results of strength testing reveal that the most effective degreasing method for hot-dip galvanized metal sheet adhesive joints is spraying using extraction naphtha. Thereby, degreased samples have the highest immediate strength and shear strength. The use of extraction naphtha is also effective in combination with degreasing by rubbing; however, it is not effective when used in combination with immersion, as reflected in the lowest strength results.
19
Content available remote The electrochemical characteristics of surface pre-treated by abrasive blasting
80%
EN
The paper presents results of research aimed on evaluation of electrochemical characteristics of metal surfaces after mechanical pretreatment by blasting. Corrosion resistance was evaluated by materials identification at fixed time internals after their exposure in an electrolyte. Electrochemical characteristics of the blasted surfaces were evaluated in 0.1 mol NaCl solution by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). There was used monodispersive blasting media based on different materials in conditions of pneumatic blasting. The results of EIS measurements were a Nyquist diagrams from which there was determined the polarization resistance values Rp on the basis of their circular regression.
EN
Investigations include alloying the PMHSS6-5-3 steel surface layer with carbide and ceramic powders WC, VC, TiC, SiC, Si3N4 and Al2O3, using the high power diode laser (HPDL). Laser treatment is especially promising for solving contemporary surface engineering problems making it possible to focus precisely the delivered energy in the form of heat in the surface layer. The structural mechanism was determined of surface layers development, effect was studied of alloying parameters, method on structure refinement and influence of these factors on the mechanical properties of surface layer, and especially on its abrasive wear resistance. The fine grained martensite structure is responsible for hardness increase of the alloyed layer. The tribological wear relationships were determined for laser treated surface layers, determining friction coefficient, and wear trace shape developed due to the abrasive wear of the investigated surfaces. Comparison of the laser treatment parameters and tribological properties of surface layer after remelting and alloying with hard particles of the PMHSS6-5-3 steel using the high power diode laser to obtain the optimum service properties is the outcome of the investigations carried out.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.