Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uklady pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zadania i techniki analityczne stosowane w analizie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod enzymatycznych. Omówiono zasady metod enzymatycznych i zasady budowy biosensorowych układów pomiarowych, stosowanych w analizie surowców i produktów żywnościowych oraz wady i zalety stosowania takich układów.
EN
The analitycal tasks and techniques, as being employed in food analysis, with the particular consideration of enzymatic methods are presented. The principles of enzymatic methods and of constructing the biosensoric measurement systems, being used in analysis of raw materials and food products as well as the short-comings and advantages, resulting from the application of such systems, are discussed.
12
67%
PL
Laboratoryjne badanie sztywności gruntu w przedziale małych odkształceń jest zadaniem niezwykle trudnym ze względu chociażby na niewystarczającą rozdzielczość i niezadowalającą dokładność urządzeń do pomiaru obciążeń oraz przemieszczeń. Istnieją możliwości regularnego przeprowadzania analiz sztywności gruntu dla małych odkształceń w aparacie trójosiowego ściskania z lokalnym pomiarem przemieszczeń. Niestety metoda ta ze względu na wysokie koszty stosowana jest zazwyczaj tylko w projektach badawczych. Dodanie elementów bender do aparatu trójosiowego znacznie ułatwiło przeprowadzanie badań prędkości rozchodzenia się fali ścinającej, a w konsekwencji – początkowego modułu ścinania. Badania te stały się proste i opłacalne, wykonywane powszechnie w laboratoriach geotechnicznych na całym świecie. W wymaganiach Eurokodu 7 brak jest obszernego, dokładnego opisu tej techniki badawczej, tym niemniej zasygnalizowane zostały specjalistyczne badania sztywności gruntu, na przykład wykorzystujące pomiar prędkości fal sejsmicznych, zwłaszcza w przypadku małych odkształceń (tj. mniejszych niż 0,1%). Dlatego też za właściwe uznano wyjaśnienie idei badań elementami bender. W artykule zaprezentowano zwięzłą metodykę badań w aparacie trójosiowego ściskania wyposażonym w piezoelementy typu bender, związaną z pomiarem prędkości fali ścinającej, wraz z przykładowymi wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonymi na wybranym gruncie spoistym pochodzącym z terenu Warszawy. Ponadto wyznaczono zależności prędkości fali ścinającej oraz wartości początkowego modułu ścinania w funkcji na przykład średniego ciśnienia efektywnego.
EN
The laboratory measurement of soil stiffness in the range of small strains is a very diffi cult task, due to the insuffi cient resolution and unsatisfactory precision of laboratory equipment for measurements of loads and displacements. There are opportunities for regular analysis of small-strain soil stiffness in the triaxial apparatus with local transducers. Unfortunately, this methods is typically used only in the research projects because of the high costs. However, using some additional equipment for triaxial apparatus: bender elements facilitated tests with propagation of the shear wave, and consequently calculation of the initial shear modulus. This technique became a simple and a cost-effective one, commonly performed in the geotechnical laboratories around the world. In the requirements of Eurocode 7 there is no comprehensive, detailed description of this research method, but some specialized studies of soil stiffness have been indicated here. For example, techniques which use the seismic wave velocity measurement, particularly for small strains, i.e. less than 0.1%. Therefore, the clear explanation of bender element tests ideas. was considered to be appropriate. This article presents a summary of research methodology in the triaxial apparatus equipped with bender elements, using for the measurements of the shear wave velocity. Examples of experimental results carried out on selected cohesive soils derived from Warsaw area are showed here as well. Moreover, equations of the shear wave velocity and the initial shear modulus as a function of the mean effective stress are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.