Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  goat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The aim of the study was to compare the levels of cadmium and lead in livers, kidneys and wool / hair / of sheep and goats reared in the vicinity of the steelworks in Nowa Huta in Kraków and in the control field, Rożniatów, in which there was no emitters of heavy metals. Samples were collected post mortem from one-year old animals of one breed (within a species) and one sex, who had lived from birth in the studied areas. Both species were fed with the same fodder and have remained in the same places. Wet mineralization was applied (mixture of nitric acid (V) and chloric (VII) (3: 1)) metal determination was done by a FASA method. The levels of the metals depend on the species, on the test areas and on the collected part of the animal. Tissues from sheep contained more cadmium and lead than the tissue of goats. The highest cadmium content was found in the kidney, lower in the liver, the lowest in the hair / wool of tested animals. Goat kidneys from both areas of research and sheep kidneys from Rożniatów meet consumer standards for cadmium. However, 20% of sheep kidneys sampled from Nowa Huta district exceeded the standards for cadmium. The lead content of both species exceeded the limit in all of the kidneys and livers from Nowa Huta district. In Rożniatów the standards were not fulfilled for all kidneys and livers of goats, and all kidneys and 70% of the livers of sheep.
|
|
nr 1
EN
The course and variability of cerebral base arteries in Capra hircus L was researched in 27 cerebra. It was observed that the vascular pattern of the species researched remains similar to the pattern observed in the members of Cervidae. The features characteristic for this species include the variability of descend of the rostral choroid artery as well as of the posterior cerebral artery.
|
2002
|
tom R. 6, nr 6
291--300
PL
Określono wpływ podciśnienia (38, 44, 50 kPa), częstotliwości pulsacji (60, 90, 120, 180 p/min), współczynnika pulsatora (50%, 60%, 70%) na wahania podciśnienia w trzech aparatach udojowych do doju kóz. Badania wykonywano w laboratorium jak i podczas doju kóz. Wykazano, że aparat z kolektorem charakteryzuje się najmniejszymi przyrostami podciśnienia ponad wartość nominalną, prawie dwukrotnie mniejszymi wahaniami podciśnienia w porównaniu do aparatu bez kolektora oraz najwyższym poziomem średniego podciśnienia w fazie b. Wzrost częstotliwości pulsacji z 60 do 90 p/min powoduje zwiększanie wahań podciśnienia, dalsze zwiększanie częstotliwości pulsacji do 120 i 180 p/min powoduje spadek wahań podciśnienia. Wzrost częstotliwości pulsacji powoduje wzrost średniego podciśnienia w fazie b, a dla częstotliwości pulsacji 120 lub 180 p/min może dochodzić do przekroczenia poziomu nominalnego. Wzrost podciśnienia powoduje spadek wahań podciśnienia oraz przyrostów ponad wartość nominalną.
EN
The effects of vacuum pressure (38, 44, 50 kPa), pulsation frequency (60, 90, 120, 180/min) and pulsator ratio (50, 60, 70%) on vacuum fluctuations were studied in three milking machines for goats. Investigations were carried out in the laboratory and at milking of the animals. It was found that the vacuum rises abore the rated value were the least in apparatus with a duster, at almost twice less vacuum fluctuations than in the apparatus without cluster, the highest level of average vacuum at phase b was also observed. Raising of the pulsation frequency from 60 to 90/min increased vacuum fluctuations, whereas its further raising up to 120 and 180/min decreased vacuum fluctuations. The increase of pulsation frequency incrased the average vacuum pressure at phase b and, at the frequencies of 120 or 180/min the rated vacuum level could be exceeded. At raising of the vacuum pressure both, the vacuum fluctuations and its in¬crements above the rated value were reduced.
|
|
nr 1
31-37
EN
The aim of this work was to trace differences in magnesium and calcium concentrations (both total and ionic form) between goats which were in late pregnancy and lactating goats. The study involved 30 goats. Blood samples were taken three times from each goat. Total concentrations of magnesium and calcium were determined with the colorimetric method and (A — 1.581 mmol dm-3; B — 2.052 mmol dm-3; C — 2.112 mmol dm-3). Ionic form of calcium based on using ion—selective analysis (A — 1.219 mmol dm-3; B — 1.126 mmol dm-3; C — 1.123 mmol dm-3). The study showed that mean value of both the total of calcium from each goat did not reach the reference level for this species. Ionic form of calcium was within the lever limit of the physiological norm. The content of magnesium in all the groups was within the range of reference concentrations (A — 1.051 mmol dm-3; B — 1.165 mmol dm-3; C — 1.117 mmol dm-3).
PL
W pracy prześledzono różnice stężeń magnezu i wapnia (całkowitego i zjonizowanego) między kozami będącymi w ciąży a kozami laktującymi. Badaniem objęto 30 kóz. Krew od zwierząt pobierano 3-krotnie. Stężenie magnezu i wapnia całkowitego oznaczono metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie wapnia zjonizowanego — metodą jonoselektywną. Stwierdzono, że średnia zawartość wapnia całkowitego w badanych grupach kóz nie osiągnęła norm referencyjnych dla tego gatunku (A — 1,581 mmol dm-3, B — 2,052 mmol dm-3, C — 2,112 mmol dm-3). Poziom zjonizowanych form wapnia był korzystniejszy u wszystkich objętych badaniem kóz, choć jego wartości znajdowały się w dolnych grani cach referencyjnych (A — 1,219 mmol dm-3, B — 1,126 mmol dm-3, C — 1,123 mmol dm-3). Wyniki stężeń wapnia w surowicy krwi nie zawsze stanowią dobre odzwierciedlenie stopnia pokrycia zapotrzebowania zwierząt na ten pierwiastek, ponieważ podlega on stosunkowo precyzyjnej regulacji homeostatycznej. Dlatego optymalny poziom Ca w surowicy krwi nie jest równoznaczny z dostateczną jego ilością w organizmie. Niższy od norm świadczy jednak o jego niedoborze. Poziom magnezu u wszystkich badanych kóz podczas całego okresu doświadczenia mieścił się w normie (A — 1,051 mmol dm-3, B — 1,165 mmol dm-3, C — 1,117 mmol dm-3), co może świadczyć o dostatecznym doborze pokarmu pod względem zapotrzebowania zwierząt w ten makroelement.
|
2014
|
nr 18
235-247
EN
The paper discusses proverbs and proverbial expressions relating to goats and rams. An analysis of the collected material has allowed the author to establish a series of common characteristics that are ascribed to animals of both sexes (to goats and rams), and of features that are only ascribed to one of them. The cultural-linguistic images of goats and rams, reconstructed based on proverbs and proverbial expressions, are not identical. The image of the ram is much more modest than that of the goat, a consequence of the quantitative disproportion between the data referring to the two animals. Apart from proverbs and proverbial expressions, ethnographic materials were used in the analysis, making it possible to explain the origin of the analysed proverbs.
EN
The caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) was isolated from monocyte-derived macrophages (M/M), but not from PBMC of seropositive goats by co-cultivation with goat synovial membrane cells. Out of eight M/M co-cultures, CAEV was evidenced by the syncytia formation and presence of proviral DNA in two and four cultures, respectively. Two virus isolates from co-cultures showing cytopathic effects were further confirmed as CAEV by western blotting, PCR, and sequence analysis. The nucleotide sequence of gag gene showed 92.0% and 90.3% homology to the prototype CAEV-Co strain. Supernatants harvested from these cultures induced syncytia when cultured with uninfected cells and the resultant titer was 1035 and 1025 TCID50 per ml. New CAEV isolates are suitable candidates for further analysis of their genetic and biological properties.
EN
The prevalence of coccidia infection in goats was evaluated in Western Pomerania (Poland) and West Ukraine Province. A total number of 311 goats were examined: 173 from Western Pomerania, including 139 kids (up to 6 month old), and 138 from the Lviv region including 93 juveniles. The study was based on two flotation methods, which helped to establish the number of oocysts in 1g of feces (OPG): Willis-Schlaaf for qualitative and McMaster for quantitative analysis. The species composition was established using Coudert’s (Coudert 1992) and Eckert’s (Eckert et al.,1995) keys. Nine Eimeria spp. were identified in feces samples in Western Pomerania and Lviv regions: E. arloingi, E. chrisienseni, E. jolchijevi, E. ninakohlyakimovae, E. alijevi, E. capina, E. caprovina, E. hirci, E. apsheronica. The prevalence of infection in Western Pomerania of adult goats was 74% with an intensity of 0–2500 OPG. The rate of infection in kids was 100% and the intensity ranged from 1800 to 28000 OPG. In West Ukraine Province, 100% of the adult goats and kids were infected. The coccidian intensity of infection ranged from 2600 to 120000 OPG in kids, from 50 to 4500 OPG in adults. Clinical conditions can influence the intensity of oocysts excretion in the feces of animals. In Western Pomerania the highest intensity of excretion of oocysts was during May–July and the lowest during November–January. In West Ukraine Province the peak of oocysts excretion was in May–July and the lowest in October–December. The results of the present investigation have implications for the control of coccidial infections in goats in Europe.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.