Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Brassica oleracea
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Changes of DNA methylation and hydroxymethylation in plant protoplast cultures
100%
EN
Cytosine methylation patterns in higher eukaryotes are important in gene regulation. Along with 5-methylcytosine (5-mC), a newly discovered constituent of mammalian DNA, 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC), is the other modified base in higher organisms. In this study we detected 5-hmC in plant protoplast DNA and demonstrated its increasing content during the first 72 hrs. of protoplast cultivation. In contrast to 5-hmC, the amount of 5-mC decreased during protoplast cultivation. It was also found that 5-hmC did not primarily arise as a product of oxidative DNA damage following protoplast culture.
EN
Several methods were evaluated in an attempt to develop a greenhouse screening procedure that would predict field resistance of brassica breeding lines to clubroot disease caused by Plasmodiophora brassicae. Several Brassica oleracea cultivars and breeding lines bred for resistance to Plasmodiophora brassicae and a susceptible Chinese cabbage cultivar were exposed to high levels of inoculum of both pathotypes PB 6, PB 7 at 12,15,20, 25 and 30°C. No infection occurred on any host at 12°C. Chinese cabbage was heavily diseased from 15 - 30°C. Bagder Shipper cabbage, a cauliflower deriving resistance from this variety, and Oregon CR-1 broccoli were resistant to pathotype PB 6 at 15 and 20°C and partially resistant at 25 and 30°C. They were resistant to pathotype PB 7 and 15°C and almost totally susceptible at 20, 25° and 30°C. Oregon cabbage line OR 123 was resistant to pathotype PB 6 at 15°C at almost completely susceptible at 20, 25 and 30°C. It was resistant to pathotype PB 7 at all temperatures. Temperature sensitivity of resistance can partially explain why breeding lines are resistant in field trials and susceptible in greenhouse tests.
PL
W warunkach szklarniowych badano wpływ temperatury podłoża na odporność na kiłę kapusty kilku linii hodowlanych i odmian kapusty i kalafiorów używanych jako źródła odporności do hodowli odmian odpornych na kiłę kapusty. Użyto dwóch patotypów grzyba Plasmodiophora brassicae; PB 6 i PB 7 przy temperaturach podłoża: 15, 20. 25 i 30°C. Roślina kontrolna — kapusta chińska — wykazała całkowitą wrażliwość na obydwa patotypy we wszystkich badanych temperaturach. Kapusta Bagder Shipper oraz linie hodowlane kalafiorów WA i WI oraz brokuła OR CR-1 wykazały odporność na patotyp PB 6 w temperaturze 15 i 20 °С, podczas gdy w temperaturze 25 i 30° C miały tylko odporność częściową. Wszystkie badane odmiany wykazały odporność na patotyp PB 7 w temperaturze 15°C, natomiast w temperaturach wyższych były całkowicie wrażliwe. Linia hodowlana OR 123 wykazała pełną odporność na patotyp PB 6 w temperaturze 15°C, natomiast w temperaturach: 20, 25 i 30°C okazała się całkowicie wrażliwa. Stwierdzono natomiast całkowitą odporność linii OR 123 na patotyp PB 7 we wszystkich badanych temperaturach podłoża. Wysunięto hipotezę, że mechanizm zmiennej odporności testowanych linii hodowlanych i odmian roślin kapustnych na kiłę oprócz uwarunkowań genetycznych uzależniony jest od temperatury podłoża, która wywiera wpływ zarówno na aktywność biologiczną patogena w glebie, jak i na wrażliwość rośliny żywicielskiej. Na tej podstawie można częściowo wyjaśnić zjawisko zróżnicowanej odporności badanych roślin wykazujących wyższą odporność w testach polowych i niższą w testach szklarniowych.
EN
The aim of the research was to determine the influence of biostimulants amino acids and amino acids + Ascophyllum nodosum filtrate on two broccoli cultivars ‘Agassi’ and ‘Tiburon’ and their response to soil drought. The plants were watered with Ascophyllum nodosum filtrate before planting and sprayed with amino acids after planting three times. Chlorophyll fluorescence measurements were performed before, during and after stress. They showed a considerable difference in cultivars’ response to stress, with ‘Agassi’ being more sensitive. Application of biostimulants enhanced the tolerance to drought stress. Maximum photochemical efficiency of PSII was unchanged, whereas the quantum yield of electron transport and photochemical fluorescence quenching values increased and the non-photochemical fluorescence quenching decreased. Moreover, the apparent photosynthetic electron transport rate rose. Chlorophyll content index was affected by the cultivar and application of biostimulants.
EN
Endoreduplication of nuclei is a common phenomenon in plants. Cells with multiplied DNA content are usually termed endopolyploid or polysomatic. The study was aimed at clarifying the chromosomal status of endoreduplicated nuclei. So far it has been generally assumed that endoreduplicated nuclei represent a form of polyploidy. We propose a distinction between true polyploid nuclei, possessing multiple sets of chromosomes, and chromosomes formed within endoreduplicated nuclei. We supposed that chromosomes within endoreduplicated nuclei are not separated, as in true polyploids, but rather are bound together. To clarify these two alternatives, we subjected interphase nuclei exhibiting different degrees of endoreduplication and ploidy to fluorescent in situ hybridization, using diploid and tetraploid cabbage root tips containing nuclei of four different sizes (2C-16C or 4C-32C, respectively) as revealed by flow cytometry. Nuclei were hybridized with an rDNA probe (pTA71), which showed four rDNA hybridization sites on diploid metaphase chromosomes. The number of hybridization sites was constant for both diploid and tetraploid samples (3-6 per diploid and 7-12 per tetraploid nuclei) irrespective of endoreduplicated nuclear size. The results showed more signals only in the tetraploid compared to the diploid genotype, but not between different nuclear sizes within a genotype of the same ploidy. We suggest that these results indicate that chromosomes within endoreduplicated nuclei are actually bundles of sister chromatids. The consequences of this understanding of the bundled chromosomal status of endoreduplicated nuclei are discussed.
PL
Zbadano różnice w aktywności biologicznej związków zlokalizowanych na powierzchni roślin i tych znajdujących się wewnątrz roślin. Na przykładzie trzech wybranych gatunków (Brassica oleracea L., Eupatorium maculatum L. oraz Ruta graveolens L.) wykazano m.in. hamowanie mitozy przez związki zlokalizowane na powierzchni i jej stymulację przez związki obecne wewnętrzu roślin. Wykazano również różnice w aktywności antyoksydacyjnej tych dwu grup związków.
EN
Three different plant species Brassica oleracea L., Eupatorium maculatum L. and Ruta graveolens L. were investigated. Differences between biological activities of compounds extruded to the plant surface and compounds inside the plant have been found. Biochemical investigations have revealed differences in antioxidant properties. Levan's test showed that the surface compounds inhibit mitosis, but those inside the plant may stimulate it, depending on the species.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu krótkotrwałego i długotrwałego działania promieni UV na ekstruzję związków fenolowych na powierzchnię liści czerwonej kapusty. Liście poddawano promieniowaniu przez 2 i 7 dni. Następnie ekstrahowano związki fenolowe z powierzchni i wnętrza liści. Badania spektrofotometryczne wykazały, że odpowiedzią na stres radiacyjny trwający 2 dni był wzrost zawartości związków fenolowych pochłaniających promieniowanie UV. Po 7 dniach napromieniowania zawartość tych związków była podobna jak w próbie kontrolnej. Podobne efekty stwierdzono również w liściach poddanych stresowi zaciemnienia. Rezultaty wskazują, że wzrost zawartości związków fenolowych i ich wydzielanie na powierzchni liści jest indukowane przez stres i jest odpowiedzią obronną.
EN
Aim of this work was to investigate the short-term and long-term influence of UV irradiation on extrusion of phenolic compounds on ornamental red cabbage. Leaves of this plant were irradiated for 2 and for 7 days. After the treatment, the surface and interior phenolic compounds of the leaves were extracted. Spectrophotometric measurements at 325 nm indicated that the initial response of the 2 days treated leaves to the stress was to increase surface and interior concentrations of UV-absorbing phenolics. After 7 days of treatment, the global concentration of UV-absorbing phenolics had returned to control levels. Each type of stress investigated, darkness and increase of UV-A radiation, induced very similar responses in the leaves. The results suggested that the biosynthesis and extrusion of phenolic compounds is stress induced and is a defensive response.
PL
Ruta graveolens L. i Brassica oleracea L. zawierają znaczne ilości aktywnych, naturalnych produktów wewnątrz liści, a także na ich powierzchni. Te dwie frakcje były badane na działalność antymitotyczną w komórkach merystematycznych wierzołków korzeni Allium cepa L. testem Levana. Powierzchniowe związki Brassica oleracea inhibowały mitozy, podczas gdy wewnętrzne stymulowały liczbę podziałów. Inaczej działały związki uzyskane z Ruta graveolens. Obie frakcje inhibowały podziały. Analiza HPLC wykazała obecność furanokumaryn, tak na powierzchni, jak i wewnątrz liści Ruta graveolens. Można przypuszczać, że obecność ksantotoksyny warunkuje działanie antymitotyczne wyciągów z ruty.
EN
The surface extracts of both species, R. graveolens L. and B. oleracea L. retarded mitosis in a similar manner. The interior extract of R. graveolens retarded mitosis while the interior extract of B. oleracea increased mitotic division. It is likely that the concentration of xanthotoxin is responsible for the antimitotic properties of the R. graveolens extracts.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.