Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy została omówiona metoda wzorcowania akcelerometrów z wykorzystaniem losowych przebiegów pobudzających. Zaproponowano również procedurę szacowania niepewności wyznaczonych charakterystyk. Najważniejszą zaletą metody jest bardzo krótki czas trwania eksperymentu pomiarowego. Oszacowane niepewności wzorcowania sięgają kilkunastu procent. Metoda może być stosowana, gdy konieczne jest szybkie sprawdzenie charakterystyk czujnika, a niepewność wyników ma znaczenie drugorzędne.
EN
A method for accelerometer calibration with the use of random excitation is presented in this paper. Amplitude and phase characteristics are determined based on the evaluation of power spectral density and cross power spectral density of input and output signals. A random signal with characteristics of white noise is used in calibration. Evaluation of the uncertainty of the results is determined when taking into consideration components type A and B. Vibration calibration with the use of an electromagnetic vibration exciter, as shown in Fig. 1, was applied in the investigations. The measuring system is very similar to the measurement system used in back–to–back comparison method. The DAQ board allows signal generation and measurement at a certain sampling rate for further processing in the frequency domain. The method was verified on a singleaxis piezoelectric sensor type PCB 338B35 and a biaxial capacitive accelerometer based on the ADXL 202. The frequency characteristics of the sensors determined are shown in Figs. 2-5. The most important advantage of the method is the very short duration of the measuring experiment. The relative expanded uncertainties of the calibration procedure reach several percent and are far greater compared to the values mentioned in the standard ISO 16063-21. The method can be used in situations in which it is necessary to quickly check the sensor characteristics, for example in the field for periodic maintenance of sensors mounted on the object.
PL
W artykule opisano Misję Gospodarczą zorganizowaną przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą w maju 2006 r. w związku z targami METEF w Brescii. Przedstawiciele przedsiębiorstw zrzeszonych w OIG wzięli udział w targach METEF w Brescii, we Włoszech, promując działalność swoich firm oraz uczestnicząc w konferencjach poruszających tematy z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych.
EN
In the paper the Economic Mission in relation to the Trade Fair METEF organized in May 2006 by the Foundry Chamber of Commerce (OIG) was described. The representatives of the firms associated in OIG participated in the Trade Fair METEF in Brescia (Italy) promoting there their activities and attending conferences on the subject of the foundry problems of nonferrous metals.
PL
Artykuł przestawia historię powstania Krakowskich Zakładów Odlewniczych, które pierwotnie nazywały się Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych. Cały ten okres od założenia Zakładów w 1918 roku po dzień dzisiejszy, to kolejne etapy rozwoju tej początkowo małej odlewni. Podjęcie decyzji o budowie nowej siedziby i nowej struktury produkcyjnej było możliwe dzięki uzyskaniu środków pomocowych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowa technologia jest podstawą zintegrowanego rozwiązania projektowego, zastosowanej metody sporządzania mas formierskich, systemu wykonywania form, przez kolejne etapy procesu - topienia, zalewania do wykańczania włącznie. Innowacyjność rozwiązań zdefiniowana została w kategorii innowacyjności procesowej, produktowej i organizacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na strategię marketingową, która będzie gwarantem spełnienia określonej misji przyjętej przez KZO.
EN
The paper presents the history of the Krakow Foundry, which originally was called: Cast Iron and Non-ferrous Metals Foundry. The whole period, from founding the Foundry in the year 1918 up to the present, consisted of successive development stages of this small - at the beginning - foundry. Taking a decision on building the new place and introducing the new production structure was possible due to obtaining the EU assistance funds from the Innovatory Economy Program. This new technology is the basis of the integrated solution, of the applied method of the moulding sands preparation and moulds production system by successive process stages - melting, pouring, up to the finishing. The innovation of solution was defined in the process, product and organisational category. The special attention was directed to the marketing strategy, which will warrant the fulfilment of the mission undertaken by the Krakow Foundry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.