Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 542

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Baltyk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Aura
|
1992
|
nr 01
22-23
EN
Preventive and conservation measures adopted so far have been no match for increasing threats to the natural environment of the Baltic Sea. They regard both the actions undertaken by individual Baltic states and joint actions resulting from regional conventions and bilateral treaties. This situation should change as a result of implementing a project of ecological reconstruction of the Baltic Sea, adopted at the conference of the Baltic states at Ronneby in 1990.
PL
Środki zapobiegawcze i ochronne są niewspółmierne w stosunku do wzrastających zagrożeń środowiska naturalnego Bałtyku. Dotyczy to zarówno działań poszczególnych państw bałtyckich, jak i działań wspólnych wynikających z konwencji regionalnych i umów dwustronnych. Stan ten powinien ulec zmianie w wyniku realizacji programu odbudowy ekologicznej Morza Bałtyckiego, przyjętego na konferencji państw bałtyckich w Ronneby w 1990 r.
EN
There are around 145 million people who live in the basin of the Baltic Sea, including those living in 60 urban and industrial centers. The Baltic Sea is fed by some 200 rivers, of which oneeighth are "sewage rivers" (including the Vistula and Odra Rivers). Costly measures are required to abate pollution. The author presents types of sea pollutants as well as a detailed characteristics of the Baltic where these pollutants occur. He also widely discusses weapons dumped after the World War II (ammunition, mines, wrecks loaded with explosives, chemicals and fuel), particularly hazardous to the marine environment.
PL
Wokół Bałtyku żyje ok. 145 mln ludzi, w tym w 60 wielkich aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Do morza odprowadza wody ok. 200 rzek, z których jedna ósma to rzeki-ścieki (m.in. Wisła i Odra). Aby położyć tamę dalszym zanieczyszczeniom, potrzebne są bardzo kosztowne działania. Autor omawia rodzaje zanieczyszczeń morza, szczegółowo charakteryzuje rejony Bałtyku, w których one występują. Wiele miejsca poświęca zatopionym po wojnie środkom bojowym (amunicja, miny, gazy, wraki statków z amunicją, chemikaliami, paliwem), szczególnie groźnym dla środowiska morskiego.
EN
The Baltic Sea is connected with the ocean only via the Danish straits. Consequently the exchange of water with the North Sea is weak and slow, and the oxygen content is very low. The situation is made worse by pollutant influx, mainly from rivers in East and Central Europe. It is because of this that intensive international actions are being undertaken to prevent further degradation of the Baltic. These actions have led to cutting sewage and waste discharge into the Baltic by one third since 1992. The article presents institutions and programs for protection of the Baltic and special measures.
PL
Morze Bałtyckie łączy się z oceanem tylko przez cieśniny duńskie. Wymiana wód z Morzem Północnym jest słaba i powolna, a zawartość tlenu w Bałtyku bardzo niska. Sytuację pogarsza dopływ zanieczyszczeń, zwłaszcza ze zlewni rzek krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Z tego też względu Bałtyk jest obiektem intensywnych działań międzynarodowych, zapobiegających jego przyrodniczej degradacji. W wyniku tych starań ilość ścieków i odpadów spływających do Bałtyku zmniejszyła się od 1992 r. o jedną trzecią. Artykuł omawia instytucje i programy a także specjalne środki ochrony wód Bałtyku.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.