Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wyspy Kanaryjskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The detalied analysis of textural features like the grain size distribution with Folk and Ward indicators, rounding and frosting of quartz grains and mineral composition of the beach and aeolian sediments of Fuerteventura Island were undergone. Not only variety, but also commonly features allow to conclude about environmental conditions while depositing. The mineral composition of both beach and aeolian deposits is strongly controlled by the geological structure of the island. Beach deposits are characterized by enrichment in partially rounded frosted quartz grains (EM/RM) instead of typical beach-like grains (EL and EM/EL). It might be caused by strong influence of Saharan Air Layer (Calima). Aeolian deposits are slightly transformed by wind in comparision with the beach deposits. They build, however significant forms.
EN
In the Canary Islands, groundwater is the main source of drinking water. Groundwater mines have been the system used by the engineers of the archipelago to collect water from the ground. The Canary Islands are volcanic with soils characterized by being rich in uranium, the disintegration of which gives rise to radon gas. In this study, radon gas levels in the mines on two islands of the archipelago have been measured to study exposure to this gas in the galleries. Results show values much higher than the European regulatory limit concentrations.
7
Content available Guanczowie – historia, kultura, wierzenia
72%
PL
Termin „Guanczowie” posiada dwa znaczenia. W szerszym używany jest na określenie wszystkich ludów autochtonicznych Wysp Kanaryjskich. W węższym Guanczowie to tubylcy zamieszkujący w przeszłości Teneryfę. W artykule zaprezentowano informacje dotyczące autochtonicznego ludu Teneryfy. W 1496 roku ostatnia z Wysp Kanaryjskich, Teneryfa, została podbita przez Hiszpanów. Guanczowie zostali wymordowani lub sprzedani do niewoli. Ślady ich historii, kultury i wierzeń są tam do dzisiaj obecne. Pochodzenie piramid z Güímar nadal stanowi temat niewyjaśniony przez naukowców. Interesujące wydają się też badania prowadzone nad Kanaryjskim Kamieniem z Rosetty – Piedra Zanata. Ciekawie przedstawia się legenda dotycząca figurki Matki Bożej z Candelarii.
EN
The term: Guanches has two meanings: In the wider sense, it refers to all aboriginal inhabitants of the Canary Islands; in the narrower sense, it refers only to the inhabitants of the Tenerife. This article treats of the autochthons of the Tenerife, the last Canary Island conquered by the Spaniards in 1496. Guanches were killed en masse, and the survivors sold into slavery. Some traces of their history, culture and beliefs are still discernible today, though shrouded in mystery, like the origins of the Pyramids of Güímar, or Piedra Zanata, considered the Rosetta Stone of the Canary, or the fascinating legend of the figure of Our Lady of Candelaria. The author of this article describes the social life of the Guanches, their religious beliefs and material culture.
17
58%
PL
Na obszarze Wysp Kanaryjskich znajduje się kilka tysięcy obiektów o charakterze górniczym – są to sztolnie drążone od połowy XIX w. do ostatnich lat XX w. w celu pozyskiwania wód podziemnych. Ich koncentracja oraz położenie są konsekwencją wyjątkowej sytuacji hydrogeologicznej, wynikającej ze specyficznej budowy górotworu. W komunikacie przedstawiono zarys budowy geologicznej archipelagu, ze szczególnym uwzględnieniem wyspy Lanzarote, a także informacje dotyczące historii i charakteru prowadzonych tu robót górniczych. Syntetyczne studium literaturowe uzupełniono wynikami obserwacji terenowych przeprowadzonych na Lanzarote w odniesieniu do dwóch sztolni wodnych, zlokalizowanych w pobliżu osiedla Famara oraz w dolinie Barranco del Chafariz. Sztolnie wodne na Wyspach Kanaryjskich to obiekty stosunkowo słabo znane. Powinny one stanowić przedmiot zainteresowania geoturystycznego, dokumentują też ciekawy przykład intensywnej działalności górniczej.
EN
In the area of the Canary Islands, there are several thousands of underground objects created by mining activity. There are the adits hollowed since the mid-nineteenth century to the last years of the twentieth century in order to obtain groundwater. Their concentration and location are the consequence of a unique hydrogeological situation, resulting from the specific structure of the rock mass on the islands. The Communication outlines the geological structure of the archipelago, with a particular emphasis on Lanzarote, as well as information on the history and nature of mining works carried out there. Synthetic study of literature is supplemented by the results of reconnaissance conducted on the island of Lanzarote in two water adits located near the Famara settlement and in the valley Barranco del Chafariz. Water adits in the Canary Islands are not widely known. They can, however, be of interest to geotourists as they constitute an interesting example of intense mining activity.
18
Content available Wyspy Kanaryjskie okiem przyrodnika
58%
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.