Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 719

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czechy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
W trakcie negocjacji z Unią Europejską w obszarze "środowisko" w Republice Czeskiej dostosowano i wdrożono prawo z następujących dziedzin: ochrona przyrody, jakość wód i powietrza, zanieczyszczenia przemysłowe, gospodarka odpadami, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, a także chemikalia oraz hałas z maszyn i urządzeń.
EN
The development of accounting in the Czech Republic is certainly interesting and informative and we can see that its organization has always enjoyed high standard. What is clear from the development is the fact that accounting has always reflected the atmosphere of the time and it adopted itself to the economic and political influences. In the inter-war period the spirit of the market economy can be traced with the focus on precision and accuracy which was typical for the inter-war Czech Republic. The stress was put on accuracy and truthfulness of expression and on the ability to justify the state's economic activities to the outside world and to be able to document the state of assets and liabilities at any time. In the period of socialism the evidentiary character used to be stressed as in the time of the central planned economy the company was put in a passive role where it was almost impossible to take any significant decision. After the market principles were reinstalled accounting was given a new strength and the stress was put not only on the evidentiary abilities but especially on providing data for the effective financial management of a company. Over the recent years the process of international standardization of accounting has become a very significant phenomenon, which is a logical consequence of the proceeding globalization and the international interconnection of companies.
PL
Miejskie place zabaw to wyzwanie. Powinno ich być stosunkowo dużo, aby każde dziecko miało do nich łatwy dostęp. Jednocześnie winny być bezpieczne i ładne, ale również różnorodne. Takie właśnie są place zabaw w stolicy Czech.
7
Content available remote Late Upper and Late Palaeolithic in the Czech Republic
80%
EN
The Moravian Late Palaeolithic settlement seems to have been less rich than that of Bohemia, though the frequency of the Moravian sites is certainly non-randomly influenced by the research priorities concentrated in the local splendid Upper Palaeolithic and even earlier cultures.
PL
Zadrzewienia śródpolne (wiatrołomy) są w krajobrazie rolniczym ważnymi liniowymi formacjami roślinnymi. Istotne znaczenie ma ich funkcja przeciwerozyjna, nemniej jednak znacząca jest także ich wielofunkcyjność. To, jaką funkcję w krainie może spełniać zadrzewienie śródpolne decyduje jego struktura. W terenie, porowatość rzeczywistą - aerodynamiczną jest bardzo trudno określić ilościowo, dlatego też bardzo często określa się ją w przybliżeniu za pomocą porowatości optycznej. Porowatość optyczna określana jest przy użyciu zdjęć cyfrowych oraz odpowiedniego oprogramowania. Ocena dynamiki porowatości optycznej w czasie określa zmiany w przepuszczalności zadrzewienia śródpolnego (wiatrołomu). Poznanie oraz ochrona zadrzewień śródpolnych prowadzi do wspierania trwale zrównoważonej gospodarki rolnej w krajobrazie rolniczym.
EN
Windbreaks are important vegetation line formations in rural landscape. They have polyfunctional significance and in particularly provide soil protection from erosion. The means of it function in the landscape is predetermined by its structure. The most important structure factors are considered their height and porosity. The actual, i.e. aerodynamical porosity, can hardly be quantified in the landscape and therefore it is often assesed by optical porosity determination. The optical porosity is determined by digital photographies and suitable software. By evaluation of the dynamics of the optical porosity in time, alterations in porosity of the windbreaks can be observed. The recognition and subsequent protection of the windbreaks leads to improved sustainable development in rural landscape.
PL
Zaprezentowano publikację przedstawiającą historię przeszło 40-letnich działań głównie gdańskich przedsiębiorstw w budownictwie wodnym w Czechach. Ze względu na zakres, warunki i osiągnięte świetne wyniki jest to udany epizod w historii polskiej techniki. Publikacja zawiera opis m.in. 136 wybudowanych obiektów oraz organizacji i technologii, informacje hydrologiczne, nazwy firm i nazwiska uczestników.
EN
The article presents a publication on almost 40-years history of involvement of entrepreneurs, mainly from Gdansk, in water construction in Czech Republic. Due to its scope, conditions and excellent results it is a very successful episode in the history of the Polish technology. The publication contains, among others, the description of 136 built constructions, organizations, technologies, hydrological data, names of companies and participants.
14
Content available remote Współczesny surrealizm czeski i odnowa języka. Wczesne filmy Jana Švankmajera
80%
EN
This essay is a critical study of the Czech animator and filmmaker Jan Švankmajer, one that pays particular attention to Švankmajer’s early works of the 1960s and ‘70s. The primary theme of this study is Švankmajer’s complex and multi-faceted engagement with the idea of language. Among the issues considered are the question of whether Švankmajer’s films ‘signify’ in any meaningful or straightforward fashion; the rejection of, and polemic with, the verbal model of language; the cultivation of a sensuous, affective formal ‘language’; Švankmajer’s interest in the communicative properties, the secret content, of objects; and the relation of language or self-expression to the childhood experience that Švankmajer valorises. I will connect these preoccupations back to Švankmajer’s involvement with the Czech Surrealist Group and his absorption of other traditions of the (Czech and international) avant-garde. Ultimately this essay will show that Švankmajer’s work, and not least in its engagement with language, is politically critical and subversive, whether considered in relation to the neo-Stalinist regime under which Švankmajer has made most of his films, or in a broader context. While eschewing any kind of naively utopian libertarianism, Švankmajer’s work is oppositional in its challenge to the codification of language systems by authoritarian regimes, and in implicitly censuring a civilisation that both reduces objects to their utilitarian function and represses the imaginative life (along with the possibility of expressing this) that we enjoyed in early childhood.
PL
Celem artykułu jest określenie intensywności i struktury handlu wewnątrzgałęziowego w przemyśle motoryzacyjnym pomiędzy Polską a Republiką Czeską w latach 1999-2016. Badania wykazują silny wzrost wymiany handlowej pomiędzy krajami. Mimo podobieństw w strukturze przedsiębiorstw intensywność handlu dwukierunkowego jest relatywnie niska. Stosunkowo najwyższy stopień wymiany dwustronnej dotyczy produkcji części samochodowych i akcesoriów. Przepływy mają głównie charakter jednokierunkowy oraz wewnątrzgałęziowy typu wertykalnego o wysokiej jakości. Handel horyzontalny i wertykalny niskiej jakości nie odgrywał znaczącej roli. W analizie struktury własności sektora zanotowano przewagę zagranicznych inwestorów oraz 5-procentowy udział rynkowy polskich i 3-procentowy czeskich producentów. Handel samochodami osobowymi ma wyraźny charakter jednokierunkowy. Analizę przeprowadzono według metodologii Grubela, Loyda oraz Fontagn Freudenberga.
16
Content available remote Zarządzanie autobusowym transportem regionalnym w Czechach
80%
PL
Artykuł przedstawia problemy zarządzania i finansowania publicznego transportu pasażerskiego w Republice Czeskiej. Omawia różnice w finansowaniu według umowy prawnej i w rzeczywistości. Analizuje modele pokrywania strat przewoźnikom realizującym zadania służby publicznej.
EN
Problems of management and financing passenger public transport in Czech Republic has been presented in the paper. The differences in financing according with legal agreement and in reality have been demonstrated. The models of compensating the losses to transport operators who fulfil the obligations of public service performances have been analysed.
17
Content available remote Stan obecny i kierunki rozwoju artylerii Republiki Czech
80%
PL
Na przestrzeni ostatnich lat w Republice Czech prowadzona jest restrukturyzacja sił zbrojnych. Z jednej strony jest to wynik przeobrażeń związanych z członkostwem w NATO, z drugiej - próba dostosowania zadań sił zbrojnych do nowych zagrożeń. Po kilkuletniej dyskusji wypracowano koncepcję struktur organizacyjnych, wyposażenia i uzbrojenia oraz sprecyzowano zadania stojące przed armią w perspektywie kilkunastu następnych lat. Przemiany te dotyczą również artylerii.
PL
Jedną z istotnych metod prawoznawstwa są badania porównawcze. Ich znaczenie trudne jest do przecenienia, gdyż spojrzenie na własny system prawny przez pryzmat obcych rozwiązań pozwala lepiej dojrzeć wady i zalety rodzimych regulacji. Kierując się tym założeniem, warto włączyć do cyklu poświęconego prawnej ochronie krajobrazu rozważania nad państwami bliskimi nam geograficznie, kulturowo i językowo, jakimi są Republiki Czeska i Słowacka.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.