Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Jugendstil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Debate on secession and historicism in Vienna. Relation to Poznań
100%
EN
The aim of the paper is to describe the discourse on architecture, which took place in Vienna at the turn of the 19th and 20th century. The participants were architects and Viennese university professors, known for their accomplishments in civil engineering as well as their teaching and research activities. This analysis is based on selected parts of the original publications which represent two opposing artistic attitudes. It has enabled the synthetic notion of trends. This paper marks the differences in opinions on the development and the future of architecture at the turn of the centuries. The presented situation is evident in the built architecture of the style of late historicism and secession in Vienna. In two generations of artists there were different styles of buildings and changes in style. The discussed examples are the buildings of Carl König and Otto Wagner. According to the architect Alfred Grotte, a student of Viennese masters, these influences have also affected building design in Poznan during the age of Secession.
PL
Celem opracowania jest ukazanie rezultatów dyskursu o architekturze, który toczył się we Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nim architekci, profesorowie wiedeńskich uczelni, znani z realizacji i działalności dydaktyczno-naukowej. Analiza wybranych fragmentów ówczesnych oryginalnych publikacji reprezentatywnych dla dwóch przeciwstawnych artystycznych postaw umożliwiła syntetyczne ujęcie tendencji oraz odnotowanie różnic w poglądach na rozwój i przyszłość architektury przełomu wieków. Sytuacja ta widoczna jest w realizacjach późnego historyzmu i secesji wiedeńskiej, zróżnicowanej stylistyce budowli i wahaniach dwóch pokoleń twórców. Przykładem są realizacje Carla Königa i Otto Wagnera. Za sprawą wychowanka mistrzów wiedeńskich, architekta Alfreda Grotte wpływy te dotarły również na teren Poznania.
2
100%
EN
The scope of the research is the relationship between architecture and the performing arts and their transformation in the works of Peter Behrens in the Darmstadt Artists' Colony Mathildenhöhe and Oskar Schlemmer's later Bauhaus-Bühne in Weimar and Dessau. The stage concepts were compared with the model “Haus Behrens” and “Haus am Horn”, with theoretical underpinning of the source text. The result of the study is a scheme illustrating a gradual evolution of architecture and scene arts at the beginning of the 20 century.
PL
Przedmiot badań stanowi poszukiwanie relacji pomiędzy architekturą, zagadnieniami sztuk performatywnych oraz ich transformacjami w twórczości Petera Behrensa w kolonii Mathildenhöhe w Darmstadt oraz późniejszej Bauhaus-Bühne Oskara Schlemmera w Weimarze i Dessau. Porównano koncepcje sceniczne z modelowymi „Haus Behrens” oraz „Haus am Horn” na podbudowie teoretycznej tekstów źródłowych. Efektem jest schemat ilustrujący ewolucję architektury i sztuki teatralnej początku XX wieku.
EN
The aim of this paper was to draw attention to the coincidence of streets intersections ending, in general, in corner buildings making up typical and picturesque parts of the townscape of the 19th c. European cities, including the central quarter of Riga. This type of town-planning establishments perfectly compose with the art and aesthetics of Art Nouveau in Riga. An additional and very important component of the town-planning-architectonic solutions is the decorative finial of the corner houses (not only in Jugendstil, but also the Latvian national romanticism) creating a harmonious composition in respect of art and town-planning, ideally completing the townscape of this Baltic metropolis.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest zwrócenie uwagi na koincydencję zbiegów ulic zakończonych na ogół wyraźnymi narożami, tworzącymi typowe, a jednocześnie malownicze, fragmenty krajobrazu dziewiętnastowiecznych miast europejskich, w tym również śródmieścia Rygi. Tego rodzaju założenia urbanistyczne doskonale komponują się ze sztuką i estetyką Art Nouveau w Rydze. Dodatkową i jednocześnie niezwykle ważną komponentą rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych są umieszczone na narożach ozdobne zwieńczenia (nie tylko w stylu Jugendstil’u, ale także łotewskiego narodowego romantyzmu) komponujące się wspólnie i harmonijnie pod względem artystycznym i urbanistycznym, uzupełniając znakomicie pejzaż tej nadbałtyckiej metropolii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.