Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  priority area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The rapid global urban growth poses a great risk to the ecosystem services which are vital to sustaining and fulfilling human life. As an essential part of Fuzhou eco-planning task in south-eastern China, we identified the priority conservation areas for ecosystem services to allow a sustainable urban expansion. We modeled and mapped five ecosystem services (carbon storage, timber production, water yield, water-quality improvement and sediment retention) using InVEST and proposed a definition of priority areas for the conservation of ecosystem services. Priority areas for individual ecosystem services showed that 24% of the region was needed to produce 26% of water yield. Between 6 and 17% of the region was required to conserve at least 20% of other four services, depending on the ecosystem service of interest. In addition, scenarios for multiple ecosystem services conservation were developed using the ordered weighted averaging (OWA) method, a multicriteria evaluation method, to take the tradeoffs among ecosystem services into account. The results showed that, along with the decrease of the OWA risk, the overall areas and the areas at both of the conservative levels dropped gradually. Furthermore, two efficiency indices were created to evaluate the performance of different OWA scenarios. Study results suggested that the efficiency of scenarios was associated with the conservation threshold and OWA risk, as well as the spatial correlation among ecosystem services. In sum, identifying priority areas for ecosystem services in a spatially explicit manner, and analyzing tradeoffs between them, can help make land use and natural resource decisions more effective and efficient.
EN
The Danube and its tributaries have been crossing mountains and plains in their almost unchanged riverbeds for thousands of years, regardless of national and administrative boundaries. Nevertheless, even decades ago, several countries provided access to only limited data and information concerning the water level and flood protection status of their rivers. In recent years, information was exchanged mainly on the basis of bilateral agreements and on successful activities of basin-wide organizations, but for others, information could only be obtained by browsing the Internet, which is sometimes rather complicated and definitely time-consuming. The EU Strategy for the Danube Region Environmental Risks Priority Area initiated a project aimed at developing the Danube Hydrological Information System, which was supported by the International Commission for the Protection of the Danube River. A comprehensive overview of the complex national flood and ice forecasting systems, identification of the shortcomings of the existing forecasting practices as well as an improvement of the exchange and availability of hydrological and meteorological data between the involved countries constituted crucial fields of interests for the project. Hence the main aim of the article is to present and discuss key data and functionalities of the system. The key findings show that all authorized meteorological and hydrological data of the Danube River are stored in a central database and made available online to all licensed hydrological and flood protection institutions for further processing in virtually real time. At this moment 12 countries of the Danube have joined forces to work out the proposals that are essential for the future, for safer Danube.
PL
Dunaj i jego dopływy przecinają góry i równiny w swoich prawie niezmienionych korytach od tysięcy lat, nie zważając na granice państwowe i administracyjne. Mimo to jeszcze kilkadziesiąt lat temu kilka krajów udostępniało jedynie ograniczone dane i informacje na temat poziomu wód i stanu ochrony przeciwpowodziowej swoich rzek. W ostatnich latach informacje przekazywane były głównie na podstawie umów dwustronnych i pomyślnie realizowanych działań organizacji działających w całym dorzeczu, ale dla innych informacje można było uzyskać jedynie poprzez przeglądanie Internetu, czasem w dość skomplikowany sposób i z pewnością wymagający czasu. Strategia UE dla Obszaru Priorytetowego Ryzyko Środowiskowe Regionu Dunaju zainicjowała projekt mający na celu rozwój Systemu Informacji Hydrologicznej Dunaju, który był wspierany przez Międzynarodową Komisję Ochrony Rzeki Dunaj. Kompleksowy przegląd złożonych krajowych systemów prognozowania powodzi i oblodzenia, identyfikacja braków w istniejących praktykach prognozowania, jak również poprawa wymiany i dostępności danych hydrologicznych i meteorologicznych pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie stanowiły kluczowe obszary zainteresowania projektu. Dlatego też głównym celem artykułu jest przedstawienie i omówienie kluczowych danych i funkcjonalności systemu. Z najważniejszych ustaleń wynika, że wszystkie autoryzowane dane meteorologiczne i hydrologiczne dotyczące rzeki Dunaj są przechowywane w centralnej bazie danych i udostępniane online wszystkim licencjonowanym instytucjom hydrologicznym i ochrony przeciwpowodziowej do dalszego przetwarzania w czasie praktycznie rzeczywistym. W tej chwili 12 krajów naddunajskich połączyło siły, aby wypracować propozycje, które są niezbędne dla przyszłości, dla bezpieczniejszego Dunaju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.