Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
100%
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie techniki CPFR (Collaborated Planning, Forecasting and Replenishment) - nowoczesnego narzędzia wspomagającego prognozowanie zamówień i planowanie działalności partnerskich przedsiębiorstw - jako sposobu na znaczną poprawę planowania zasobów. W artykule zostaną też wskazane ograniczenia możliwości zastosowania tej techniki w polskich warunkach.
PL
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu staje się jednym z najpopularniejszych i najczęściej badanych zjawisk w ramach nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Przez wiele lat było ono łączone wyłącznie z krajami wysoko rozwiniętymi. Zmiany w postrzeganiu roli i celów przedsiębiorstwa, jako jednostki powiązanej ze społecznością lokalną, tworzącą rdzeń społecznej odpowiedzialności biznesu, przedostały się również do krajów rozwijających, w tym do Indii, kraju z jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek współczesnego świata oraz największą demokracją. Indie przyjęły tę koncepcję, dostosowując ją do lokalnej specyfiki i uwarunkowań.
EN
The concept of corporate social responsibility has become one of the most popular and most frequently studied phenomena in economics and management. For many years it has been considered as a phenomenon linked only with developed countries. Changes in the perception of the role and objectives of the company, as a part associated with the local community, which is the core of corporate social responsibility, penetrated also to developing countries, including India. India, being one of the fastest growing economies of the modern world and the largest democracy, have adopted this concept, adapting it to local characteristics and conditions.
PL
Pasażerowie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie mogą zapłacić za przejazd, używając jedynie zbliżeniowej karty platniczej. Wszystkie należące do spółki autobusy wyposażone są w nowoczesny, intuicyjny terminal biletowy Open Payment System Jaworzno. Podobny system funkcjonuje obecnie jedynie w kilku europejskich miastach.
6
Content available remote Ocena przydatności koncepcji CPFR dla polskich firm
100%
PL
Celem artykułu jest weryfikacja przydatności koncepcji CPFR dla przedsiębiorstw działających w Polsce oraz ocena możliwości jej szybkiego wdrażania w największych polskich firmach. Przedstawione w artykule wnioski w znacznej mierze opierają się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w listopadzie 2003 r. na próbie 84 firm spośród 500 przedsiębiorstw działających w Polsce, które w 2002 r. wykazywały największe przychody według dziennika "Rzeczpospolita". Przyczyną podjęcia badań w tym zakresie była chęć udzielenia odpowiedzi na stawiane coraz częściej przez menedżerów największych firm działających na polskim rynku pytanie o zasadność inwestowania w zaawansowane techniki wspierające współpracę lub ugruntowujące partnerski charakter kontaktów handlowych.
EN
The article tries to explain the genesis of anti-Semitic riots and pogroms in Rzeszów, Kraków, Kielce, Czestochowa in 1945 and 1946. These pogroms are probably the most painful events in the newest Polish history. The first, historical part of this text is about the ritual murder myth as a spark which lit the flame of anti-Semitic riots. The second, sociological, part considers why the conviction of reality of ritual murder escalated after the World War II. Who were the believers of the myth? What were its social functions?
EN
In December 1970 there was a workers' rebellion in Gdansk and Gdynia on the Polish Baltic Coast. The thesis of this paper is that one of the reasons for the outburst of social discontent was an intensified state of relative deprivation, especially among the young workers. The author proves his thesis in two stages. First, he describes the economic and demographic situation in Poland in 1956-1970. Subsequently, on the basis of the analysis of workers' statements, he demonstrates the existence of a state of relative deprivation. The historical sources consist of the reports of the Secret Police and the Organizational Department of the Central Committee of the PUWP, as well as letters sent by the workers to the Polish Radio and TV.
14
Content available remote Remote sensing applications – new vistas for measurement and control
100%
EN
The field of remote sensing is an area of science and technology that has undergone rapid development in recent years. This paper focuses primarily on how to exploit the capabilities made available by remote sensing and how to put them to use by combining them with a systemic approach to design and analysis in various measurement and control applications. The emphasis is placed on high-resolution satellite and Lidar sensors – the most prevalent remote sensing technologies.
PL
Teledetekcja jest jedną z tych dziedzin nauki i techniki, które w ostatnich latach rozwijały się szczególnie szybko. Artykuł przedstawia możliwości oferowane przez techniki zdalnego pomiaru oraz różnorodne zastosowania tych technik, w integracji z systemowym podejściem do projektowania i analizy układów. W artykule omawia się najczęściej używane technologie teledetekcyjne, głównie czujniki satelitarne wysokiej rozdzielczości oraz urządzenia typu Lidar.
15
Content available remote Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami
100%
PL
Artykuł zawiera rozważania autora oparte na wynikach przeprowadzonych przez niego badań. Miały one na celu ustalenie, jak wiele średniej wielkości mazowieckich firm decyduje się na intensywną wymianę danych biznesowych z kooperantami w obszarach prognozowania popytu oraz planowania i realizacji zamówień, a także rozpoznanie, które z dobrych praktyk współpracy i narzędzi wymiany danych znajdują uznanie wśród mazowieckich przedsiębiorstw. Na podstawie pozyskanego materiału badawczego autor wskazuje przyczyny wyborów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich z menedżerami firm mających swoje siedziby lub filie na terenie województwa mazowieckiego.
EN
This paper presents deliberations based on findings from a poll research directed by the author from September till November, 2008. The main aim of the research was to detect usage popularity of selected data exchange collaborative practices in the field of supply and demand management amongst Mazovian middle size companies. Recognition of scope of usage of advanced data exchange solutions was a major task. Its consecutive goal was to detect factors influencing implementation decisions on collaborative practices and communication standards. Polling data were gathered from 50 middle size Mazovian companies through direct interviews with their managers. Polling data showed that only 18% of the 50 firms were collaborating with their suppliers or customers in a scope exceeding invoicing and orders handling and execution. Popularity of EDI or XML business messages exchange was slightly lower - 14% of the polled companies.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie wskazówek, których wykorzystanie pozwala na znaczną poprawę efektywności procesu wymiany danych między firmami dzięki zastosowaniu CPFR (Collaborated Planning, Forecastina and Replenishment) - narzędzia pogłębionej współpracy w zakresie prognozowania popytu, planowania zasobów i uzupełniania zapasów.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanego w nr 12/2002 "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" przedstawiono narzędzie CPFR oraz proces modelowania i konfigurowania danych na potrzeby współpracy między partnerami handlowymi. W tej części Autor prezentuje dalsze wskazówki, których wykorzystanie pozwala na poprawę efektywności procesu wymiany danych między firmami dzięki zastosowaniu CPFR.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.