Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Minęło już kilka miesięcy od oddania do użytku nowego obiektu przy ul. Czerskiej 8/10, siedziby Gazety Wyborczej AGORA. Obiekt pełni funkcję budynku biurowego, konsekwentnie zrealizowanego przy założeniach otwartej przestrzeni w relacji z otoczeniem oraz przy założeniach spójności systemów instalacyjnych z architekturą. W budynku jest również część ogólnodostępna (kawiarnia, restauracja).
PL
Do końca 2007 r. gotowe będą projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kilku warszawskich dzielnicach i w Pruszkowie. Jednocześnie przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa, która pozwoli na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podpisało w październiku umowę z konsorcjum na wykonanie prac projektowych, dokumentacji przetargowej oraz nadzór autorski.
PL
Za kilka miesięcy gotowy będzie raport z podsumowania efektów redukcji zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych. Termin pierwszego okresu dostosowawczego do standardów unijnych upłynął 31 grudnia 2005 r. Do tego czasu Polska miała usunąć 69% całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń.
PL
W pracy przedstawiono zmienność względnej intensywności turbulencji strumienia, obliczonej na podstawie pomierzonych chwilowych podłużnych wartości prędkości wody w korycie o dwudzielnym złożonym przekroju poprzecznym. Przeanalizowano zmiany intensywności turbulencji dla jednego napełnienia w warunkach jednostajnie ustalonego przepływu. Pomiary prędkości wody prowadzono w betonowym kanale laboratoryjnym, długości 16 m i szerokości 2,08 m, z symetrycznymi terenami zalewowymi o trapezowym przekroju poprzecznym. Chwilowe składowe prędkości mierzono w korycie z szorstkimi terenami zalewowymi i skarpami koryta głównego. Określono zmiany intensywności turbulencji w poszczególnych częściach koryta. Badania wykazały, że wartości intensywności turbulencji w pionach koryta rosną wraz z oddalaniem się od powierzchni zwierciadła wody w kierunku do dna i skarp. Uzyskane wyniki porównano z opisanymi w literaturze.
EN
Analysis of the relative turbulence intensity of the present paper are based on the measurements of instantaneous of longitudinal velocities in a two-stage channel. It analyzes changes of turbulence intensity for one brimming in conditions established flow at regular intervals. A straight open channel with symmetrically complex trapezoidal cross section, 16 m long and 2.08 m wide was used for the laboratory tests. Measurements with electromagnetic liquid velocity meter were used with the rough overbank channels and the slopes of main channel. Changes of turbulence intensity in particular parts of the channel were evaluated. These investigations mainly have shown the following: values of intensity of turbulence increase from the surface of water in the direction to the bottom and the bed slopes. The results were compared with the ones described in literature.
PL
Z grupy 35 projektów z ochrony środowiska, przesłanych w sierpniu 2004 r. do Brukseli, Komisja Europejska rozpatrzyła i zaakceptowała 22 wnioski, przewidziane do finansowania z Funduszu Spójności.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.