Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Prywatyzacja ma pomóc TP SA. Od powodzenia sprzedaży akcji zależą jej szanse na uplasowanie obligacji, pozyskanie środków na niezbędne inwestycje oraz znalezienie inwestora. Artykuł podaje bilans TP SA za lata 1995-1998.
XX
Reasumując, należy stwierdzić, że: 1) Prywatyzacja jest głównym elementem przeprowadzanych w Rosji reform gospodarczych; 2) W procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Rosji wykorzystywano trzy drogi. Każda z nich ma swoje cechy szczególne, braki i atuty; 3) W wyniku prywatyzacji ponad 65% byłych przedsiębiorstw państwowych zmieniło formę własności. Już 70% PKB Rosji powstaje w sektorze niepaństwowym; 4) Mała i masowa prywatyzacje już się zakończyła i, ogólnie rzecz biorąc, przyniosła pozytywne skutki; 5) Duża prywatyzacja, czyli prywatyzacja dużych przedsiębiorstw, przebiega skomplikowanie i powoli. Jest daleka od zakończenia; 6) Z uwagi na taki stan rzeczy państwo nadal odgrywa dużą rolę w gospodarce kraju, a wiele kwestii rozwoju procesu prywatyzacyjnego nadal pozostaje nierozwiązanych. W szczególności nie ma wyraźnej długoterminowej strategii prywatyzacji; brakuje też jasności, co do tego, jakie przedsiębiorstwa i nawet branże powinny w każdych warunkach stanowić własność Federacji Rosyjskiej i kiedy państwo zrezygnuje ze swojej obecności w już sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. Według oficjalnych danych, państwo sprzedało aktywa większości przedsiębiorstw państwowych, ale jego jawna, a szczególnie niejawna obecność w nich jest zbędna. wiele problemów pozostaje również w kwestii przejrzystości transakcji prywatyzacyjnych i fuzji, a także w zachowaniu zasady równości nabywców sprywatyzowanej nieruchomości. (abstrakt autora)
EN
After the collapse of "real socialism" in this part of the world, russia began a number of transformations to move from the centrally planned economy to market economy. One of the steps taken was to transform state enterprises into private companies. In the economic literature it is called the process of privatisation. Privatisation in russia is divided into the so-called small and large privatisation. The small privatisation means making service companies and small and medium-sized manufacturing companies private. The large privatisation refers to diverse forms of privatisation of large state manufacturing enterprises. The real participants of the process of privatisation are not only citizens and private organisations but also state manufacturing, financial and governmental organisations.
XX
Autor przewiduje zmianę w podejściu do wewnętrznej dokumentacji organizacyjnej polskich przedsiębiorstw. Omawia jej rolę w procesie prywatyzacji. Sygnalizuje również pożądane kierunki działań związane z doskonaleniem dokumentacji organizacyjnej w sprywatyzowanych firmach.
EN
Shortcomings and failures of the existing organization documents in state-owned enterprises have been indicated in the paper. Against this background fundamental recommendations regarding construction and implementation of properly prepared organizational documents have been outlined. The recommendations relate to enterprises that are intended to be privatised in the future or have already been privatised. (original abstract)
XX
Głównym celem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych jest radykalna poprawa efektywności ich działania. Proces prywatyzacji w Polsce trwa już od ponad dziesięciu lat. Jest więc coraz więcej przesłanek, aby dokonać oceny, czy i w jakim stopniu są już widoczne pozytywne skutki prywatyzacji.
XX
Artykuł omawia raport NIK po przeprowadzeniu kontroli I etapu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA.
XX
Warunkiem ożywienia gospodarczego jest istnienie konkurencji. W artykule przedstawiono zasady prywatyzacji przedsiębiorstw oraz przebieg procesów przekształceń własnościowych. Krótko scharakteryzowano również kapitał zagraniczny oraz stan bezrobocia w województwie łódzkim.
XX
Artykuł opisuje zmiany zachodzące w branży spirytusowej od początku lat 90.
XX
Jest to dalsza część artykułu pt. "Jubileusz prywatyzacji" NŻG 32/2000, w którym autor dokonuje podsumowania po dziesięciu latach przekształceń własnościowych w Polsce oraz zastanawia się, jak powinien ten proces przebiegać w najbliższych latach.
XX
13 lipca 2000 roku minęła dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, która stworzyła podstawy prawne procesu prywatyzacji oraz umożliwiła jego rozpoczęcie. Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: 1) czego dokonaliśmy w czasie dziesięciu lat, 2) jaka jest nasza obecna sytuacja, 3) czego zamierzamy dokonać w przyszłości.
XX
Omówiono krótko etapy denacjonalizacji majątku państwowego i na tym tle Fundusz Własności Pracowniczej, będący luźną formą organizacyjną, która powinna realizować aspiracje majątkowe pracowników przedsiębiorstwa państwowego w procesie transformacji kapitałowej. Autorzy przedstawili sposoby funkcjonowania takiego Funduszu, jego zasady, zadania i źródła generowania kapitału.
EN
Systemic transformations of the nineties related to transformation of the centrally managed economy and to transition to the market economy have become a determinant of restructuring processes of the whole economic system. Socio-economic transformations resulting in radical changes in particular domains of corporate activities aimed at modernization, increase in effectiveness and adjustment of the economy to external requirements of the domestic and foreign markets. (fragment of text)
XX
Niemal wszystkie firmy znajdują się obecnie w rękach prywatnych, ale niewiele z nich ma zwierzchnictwo, które pozwala osiągnąć lepsze wyniki. W dziedzinie zarządzania panuje bałagan. Dynamicznie i sprawnie funkcjonująca giełda (taka jak w Polsce) może zdziałać cuda w kwestii zarządzania przedsiębiorstwami. Rosja, Polska i Czechy mają wolny rynek, ale nadal pozostaje pytanie, czy gospodarkami tych krajów będą rządzić klany czy kontrakty i prawo.
EN
Nearly all companies are private, but few have masters pushing them to perform. Corporate governance is a mess. A robust, will functioning stock market (like in Poland) can do wonders for corporate governance. Russia, Poland and Czech Republic all have market economies, but it`s still open question if those will be economies dominated by clans or by contracts and law.
XX
Dane liczbowe (i ich krótkie omówienie) dotyczące przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w okresie 1.08.1990 - 30.06.1996.
XX
Omówienie jednej z metod prywatyzacji przedsiębiorstw - prywatyzację bezpośrednią - obejmującą przedsiębiorstwa małe i średnie.
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaniami objęto ok. 100 przedsiębiorstw z terenu trzech województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Celem była analiza procesów przystosowawczych polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej.
XX
Ubiegły rok był dla polskiej prywatyzacji wyjątkowo nieudany. Czy w tym roku zmniejszy się kolejka przedsiębiorstw oczekujących na prywatyzację?
XX
Artykuł omawia ośmioletnie doświadczenia Agencji Rozwoju Przemysłu SA w obszarze restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu.
XX
Wrocławski "Polar" odbył typową, dla naszych przeobrażeń gospodarczych lat 90., drogę do prywatnej formy własności. Spółka akcyjna, będąca następcą prawnym utworzonych w 1953 r. Zakładów Zmechanizowanych Sprzętu Domowego "Polar", nie odżegnuje się od swoich tradycji. Niemniej jednak w "Polarze" uważa się, że to co nadało rozmachu nowej, zupełnie innej firmie, jaką dziś jest dawne przedsiębiorstwo państwowe, była prywatyzacja, która umożliwiła przekształcenia.
XX
Artykuł omawia problemy związane z prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej SA.
XX
Prywatyzując polską gospodarkę zapomniano o znakach towarowych. Przypomnieli o nich zagraniczni inwestorzy domagając się prawa do działania pod starymi szyldami i wytwarzania wyrobów pod tradycyjnymi, krajowymi markami. Dziś okazuje się, że zagmatwana sytuacja prawna słynnych polskich znaków towarowych staje się barierą w prywatyzacji.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.