Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moralnosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Aura
|
1990
|
nr 03
EN
The ecological crisis is a moral problem which concerns both the people who believe in God and those who do not. However, the duty to take part in curing the environment rests on alf ot them. Especially Christians should treat the duty towards nature and the Creator as an element ot their faith. The engagement ot a man who believes in God regarding healthy environment flows from his faith in God — the Creator, from the consciousness of the consequences of the original sins and personal sins, and from the conviction that he has been redeemed by God.
RU
Экологический кризис — это моральная проблема касающаяся как верующих так и не верующих. Все они обязаны участвовать в исцелении природной среды. Особенно христиане должны считать свои обязанности перед натурой и Творцом как элемент своей веры. Увлечение верующего человека здоровой природной средой вытекает с его веры в Творца, с сознаниц последствий первородного греха и собственных грехов и убеждения, что был он искуплен Богом.
EN
Conditions of business ethics being formed in Poland was discussed. Pro-transaction and pro-partnership attitudes in business activity were presented; their relations between contractors and on the point of contact employer - employee. A matter of moral, amoral, immoral behaviors was touched on, relating them to obeying the law and local mores. The author is also deliberating, possibly to raise the morality of business.
PL
Omówiono uwarunkowania tworzenia się etyki w biznesie w Polsce. Przedstawiono postawy protransakcyjne i propartnerskie w działalności biznesowej, ich relacje między kontrahentami oraz na styku pracodawca - pracobiorca. Poruszono kwestię zachowań moralnych, amoralnych i niemoralnych, odnosząc je do respektowania prawa i miejscowej obyczajowości. Autorka snuje też rozważania, jak podnieść morale działalności gospodarczej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.