Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 870

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winiarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie zmian zawartości witaminy C na poszczególnych etapach otrzymywania wina z czarnych porzeczek. Moszcz do nastawów sporządzono z koncentratu soku porzeczkowego o zawartości ekstraktu ogólnego 67,5°Bx. Do nastawów dodano pożywkę mineralną z fosforanem diamonowym i siarczanem amonu oraz preparatem Fermaid K. Do fermentacji użyto suszonych drożdży Saccharomyces cerevisiae - bayanus. Fermentację prowadzono w nastawach z zastosowaniem i bez stosowania SO2. Witaminę C oznaczano na różnych etapach procesu metodą spektrofotometryczną. Zastosowany koncentrat soku porzeczkowego zawierał witaminy C ogółem 842,1 mg/100 g koncentratu, a kwasu L-askorbinowego 585,7 mg. Zawartość witaminy C ogółem w nastawach wynosiła 512,4 mg/dm3, a kwasu L-askorbinowego 466,2 mg. W procesie fermentacji straty witaminy C ogółem wyniosły 10,7%, a kwasu L-askorbinowego 8,7%, po 64 dniach leżakowania: 6% w winach z SO2 i 10% w winach bez SO2. W procesie filtracji straty witaminy C wyniosły odpowiednio: 0,5% i 0,7%; w czasie rozlewu w temp. 50°C odpowiednio: 0,3% i 0,5%. Otrzymane wina miały zbyt wysoką kwasowość (do 12,9 g/dm3) i wymagały jej korekty. Podczas odkwaszania przed rozlewem (wytrącenie nadmiaru kwasu cytrynowego) straty witaminy C ogółem wyniosły (zależnie od temperatury i czasu) 23-26%), a kwasu L-askorbinowego 24-31%). Łączne straty witaminy C wyniosły więc do 38,1% dla win z dodatkiem SO2 i do 44,3% dla win bez dodatku SO2. Nie stwierdzono innych odstępstw od założeń normatywnych dla win owocowych.
EN
The aim of this work it was to define the changes of contents of vitamin C in the stages of black currant wine production. The must for wine sets was made of black currant juice concentrate with total extract 67,5°Bx. The nutrient with phosphate and sulfate of ammonia and Fermaid K preparation was added. The dried yeast Saccharomyces cerevisiae - bay anus was used. The fermentation was carried on in the probes with and without addition of SO2. A content of vitamin C was researched with spectrophotometry method. The used concentrate had the total contents of vitamin C 842,1 mg in 100 g of concentrate and L-ascorbic acid- 585,7 mg. Total content of vitamin C in the probes was 512,4 mg in 1 dm3 and L-ascorbic acid 466,2 mg. In the fermentation process the total loss of vitamin C amounted 10,7%o and L-ascorbic acid 8,7%. After 64 days of maturation the loss of vitamin C amounted 6%o in the wines with SO2 and 10%) in the wines without SO2. In the process of filtration the loss amounted 0,5% and 0,7%. In the pouring time the loss of vitamin C amounted 0,3 and 0,5%. Obtained wines had to high acidity (to 12,9 g/dm3) and required its correction. During the deacidification before pouring (precipitating of citric acid) the total loss of vitamin C amounted (dependably on temperature and time) 23-26%) and L-ascorbic acid 24-31%. The total loss of vitamin C amounted to 38,1% in wines with SO2 and to 44,3%o in wines without SO2. The other deviations from norms for fruit wines are not stated.
PL
Różne są wymagania i uwarunkowania stosowania poszczególnych ras drożdży do fermentacji moszczów. Synteza niektórych substancji wzrostowych ma ścisły związek z aktywnością przy fermentacji. Hamowanie procesu fermentacji jest następstwem wielu czynników, jak: stężenie alkoholu, temperatura, ciśnienie osmotyczne, inhibitory. W artykule omówiono szerzej mechanizm inhibicji procesu fermentacji. Przy produkcji win o wyższej zawartości alkoholu niż 7% konieczne jest dodawanie pożywek azotowych. Omówiono różne aspekty wzbogacania moszczów w pożywki, a także aktywatory roślinne do stymulowania procesu fermentacji. Stosowanie drożdży suszonych jest propagowane w Polsce od 1990 r. W artykule omówiono zalety, warunki i sposób stosowania różnych gatunków drożdży suszonych.
EN
There are different requirements and conditions for special yeast varieties utilization for must fermentation. Synthesis of some auxo-substances is directly connected with activity during fermentation. Delay of fermentation process is caused by such factors as: alcohol concentration, temperature, osmotic pressure, inhibitors. In the paper mechanism of fermentation process inhibition is described wider. When producing vines with alcohol contents higher than 7% then addition of nitric medium is necessary. Different aspect of musts improvement by addition of nourishing substances as well as plant activators for process stimulation are discussed. From 1990 in Poland utilization of dried yeast is popularized. In the paper advantages, conditions and methods of utilization of dried yeast different types are described.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.